Kurs I stopnia głównego księgowego Rzeszów

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/138/kurs-i-stopnia-glownego-ksiegowego-online/src-BlogRzeszów

Stanowisko głównego księgowego jest bardzo pożądane, ponieważ jest dobrze opłacane, ale też uznawane za prestiżowe. Księgowy cieszy się dużym zaufaniem publicznym, co też przekłada się na renomę tego zawodu. Ponadto każda firma, nawet jednoosobowa działalność, musi się rozliczać z prowadzonych operacji gospodarczych, a więc każde przedsiębiorstwo potrzebuje księgowego. Zatem można powiedzieć, że jest to zawód, który jest potrzebny obecnie jak i przez wiele kolejnych lat będzie niezbędny na rynku pracy. Dobrze jest więc nauczyć się księgowości i pracować w dziale księgowości w firmie, instytucji państwowej czy w biurze rachunkowym.

Ale skoro najlepszym stanowiskiem pracy jest główny księgowy warto starać się, aby zdobyć odpowiednie kompetencje do objęcia tego stanowiska w jak najkrótszym czasie. Oczywiście jednym z warunków pracy na tym stanowisku jest doświadczenie zawodowe. Jednak to jak długo musimy wcześniej pracować w księgowości zależy w zasadzie od samego pracodawcy. Chyba, że aplikujemy do pracy w jednostce państwowej, to tutaj niestety warunki pracy jako główny księgowy są ustalone odpowiednia ustawą. Z kolei firmy prywatne same ustalają kryteria jakie musi spełniać kandydat na głównego księgowego.

Mając doświadczenie w księgowości warto więc zapisać się na kurs I stopnia głównego księgowego w Rzeszowie czy w innym mieście, w jakim nam jest wygodniej realizować kurs. Warto jednak sprawdzić jaki jest program kursu i dla kogo jest odpowiedni. Celem takiego kursu powinno być poszerzenie już nabytej wcześniej podstawowej wiedzy o umiejętności, które cechują głównego księgowego. Dlatego też ważne jest kto organizuje kurs, aby się nie zawieść jego programem.

Krajowa Izba Księgowych to wzór do naśladowania jeśli chodzi o organizowanie kursów online. W tej jednostce można także zapisać się na kurs I stopnia głównego księgowego, a potem kurs II stopnia i wreszcie zostać wykwalifikowanym głównym księgowym. Sama Krajowa Izba Księgowych wpisana jest do ewidencji szkół i placówek oświatowych, ale też do rejestru instytucji szkoleniowych. Dzięki temu mamy pewność, że spełnia wymagania Ministra Edukacji Narodowej co do prowadzenia nauki na kursach. Wysoki poziom jakości kursów potwierdza też wystawiony dla KIK certyfikat ISO 9001:2009.

Trzeba wiedzieć, że kursy online są przygotowywane merytorycznie na bardzo wysokim poziomie i one też podlegają wymaganiom MEN. Dlatego nawet zapisując się na kurs w tej formie można liczyć na naukę na wysokim poziomie, ale też konieczność zaangażowania się, bo wiedza zostanie rzetelnie sprawdzona przed wydaniem kursantowi dyplomu oraz certyfikatu ukończenia kursu.