Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

O nas

Krajowa Izba Księgowych to jednostka systemu oświaty wpisana do ewidencji szkół i placówek oraz rejestru instytucji szkoleniowych. Zgodnie z dokumentami rejestrowymi, statutem oraz uchwałami jest instytucją powołaną i uprawnioną do zwiększania wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

Z uwagi na postęp technologiczny i aktualne potrzeby rynku, Krajowa Izba Księgowych jako jedna z pierwszych wprowadziła m.in.: kursy: zawodowekwalifikacyjne oraz doszkalające z zakresu rachunkowości w postaci szkoleń e-learningowych. Ta innowacyjna forma kształcenia, przygotowana przez interdyscyplinarny zespół specjalistów, pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Każdy z absolwentów Krajowej Izby Księgowych po ukończonym kursie otrzymuje stosowne dokumenty, potwierdzające nabyte kwalifikacje. Warto zwrócić uwagę, iż dokumenty uzyskiwane po ukończeniu szkolenia e-learning’owego, wydawane są w na takich samych wzorach i na podstawie tych samych przepisów prawnych, co w przypadku szkoleń stacjonarnych.

Dokumenty wydawane przez Krajową Izbę Księgowych umożliwiają prowadzenie własnego biura księgowego lub podjęcie legalnej pracy we wszelkiego rodzaju biurach rachunkowych, firmach, korporacjach itp. bowiem każde zarejestrowane przedsiębiorstwo oraz spółka zobowiązana jest do rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Należy zwrócić uwagę, że sprawowanie w/w funkcji bez posiadania wiedzy i kwalifikacji może skutkować odpowiedzialnością prawną. Kwalifikacje uzyskane przez absolwentów Krajowej Izby Księgowych można w łatwy sposób zweryfikować poprzez wyszukiwarkę (patrz zakładka „Absolwenci”).

Krajowa Izba Księgowych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek pod nr. BE-WPSN.4430.125.2016.MKO, zaświadczenie nr 12/K/16 oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.14/00202/2020. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy.

Dodatkowo jako jedyna instytucja oświatowa prowadząca w/w kursy posiadamy Certyfikat ISO potwierdzający najwyższą jakość świadczonych usług.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów!

Dokumenty rejestrowe
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych


Certyfikat ISO

Referencje
PUP Białystok


PUP w Garwolinie


PUP w Opolu


PUP w Siedlcach


PUP w Żyrardowie


UP Warszawa


FAZON


Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości


MDM


MOPS Jelenia Góra


Navifleet


Profutura


Usługi Transportowe


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji


GUP Kraków


PUP Łuków


PUP Radom


PUP Świdnik


PUP Zgorzelec


Zakłady Mechaniczne Tarnów


PUP w Rykach


WSM System


Łętowski Consulting, Szkolenia, Doradztwo, Rozwój