Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Certyfikat Jakości ISO 9001:2015

Krajowa Izba Księgowych jako pierwsza instytucja oświatowa prowadząca kursy księgowe uzyskała certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2015.

PN-EN ISO 9001:2015 to systemy zarządzania jakością – Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements) – międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

Nasza placówka po długich i starannych przygotowaniach spełniła wymogi komisji akredytacyjnej i uzyskała tym samym certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN:EN ISO 9001:2015.

Udoskonalenie wewnętrznych procedur funkcjonowania placówki udokumentowane certyfikatem jakości, pozwala spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających kursantów.

Krajowa Izba Księgowych dąży do ciągłego doskonalenia, dlatego zachęcamy do przesyłania nam swoich opinii oraz pomysłów na jeszcze trafniejsze dostosowanie się do indywidualnych potrzeb kursanta.

Jednocześnie dziękujemy za wyróżnienie komisji akredytacyjnej oraz za zaufanie naszych kursantów, które jest dla nas najwyższą gratyfikacją.
                                                      

                   

    Certyfikat jakości ISO 9001:2015