Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Regulamin

Regulamin strony internetowej Krajowej Izby Księgowych
ustalony na podstawie uchwały nr 382/115/08
Prezydium Zarządu Głównego
Krajowej Izby Księgowych

I.  DEFINICJE

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

III. REJESTRACJA

IV. ŚWIADCZENIE USŁUG

V. KORZYSTANIE Z SERWISU

VI. KURSY

VII. POMOC DLA BEZROBOTNYCH

VIII. EGZAMINY

IX. TYTUŁ ZAWODOWY DYPLOMOWANY KSIĘGOWY

X. UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z RĘKOJMI

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

XII.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZEŃ ROSZCZEŃ

XIII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY