Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Polityka ochrony prywatności

Polityka prywatności strony internetowej Krajowej Izby Księgowych

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Krajowa Izbę Księgowych z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Aleje Jerozolimskie 100, będącej właścicielem Portalu pod adresem w sieci Internet www.kik.edu.pl (zwany dalej „Portalem”), telefon: 22 602 01 05 adres email: kontakt@kik.edu.pl (zwaną dalej „Usługodawcą”)

§ 1 Postanowienia ogólne

1.  Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

2.  Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług oferowanych na Portalu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta klienta, sprzedaży i prowadzenia kursów on-line, a po wyrażeniu zgody przez klienta, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

3.  Osobie podającej swoje dane osobowe na Portalu przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem z Portalu.

4.  Osobie korzystającej z Portalu przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Usługodawcy z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 2 Zabezpieczenie danych osobowych

1.  W celu zabezpieczenia danych osób korzystających z Portalu, Usługodawca stosuje protokół SSL.

2.  Osoby korzystające z Portalu, zobowiązane są do ochrony swojego loginu i hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła przez osoby korzystające ze Portalu.

3.  Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

§ 3 Pliki cookies

1.  Usługodawca używa na Portalu plików cookies, które służą do udoskonalenia Portalu pod kątem potrzeb osób korzystających z niego oraz zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przebywania w nim.

2.  Cookies (inaczej. „ciasteczka“) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na Portalu. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji. Są to pliki „cookie sesyjne“ które po zakończeniu sesji są kasowane z twardego dysku. Istnieją też pliki cookie, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty na Portalu (tzw. „cookies stałe“). Osoba korzystająca z Portalu może je w każdej chwili usunąć, jeśli używana przeglądarka daje taką możliwość.

3.  Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

a.  zachowania personalizacji Portalu, w tym m.in ustawień języka;

b.  lepszego dostosowania strony do potrzeb osoby korzystającej z Portalu;

c.  rozpoznania osoby podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, dostawy itp.).

4.  Na Portalu wykorzystywane są pliki cookie:

a.  sesyjne:

Nie pozostają one na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z serwisu Portalu. W momencie opuszczenia sesji są one automatycznie kasowane. Dzięki informacjom w nich zawartym Usługodawca może analizować informacje dotyczące zachowań osoby na Portalu  i strukturę Portalu. Pozwala to na ciągłą optymalizację serwisu Portalu – jej personalizację i poprawę użyteczności;

b.  stałe:

Są przechowywane przez czas określony w parametrach plików, o ile wcześniej osoba korzystająca z Portalu nie usunie ich automatycznie, a po tym czasie zostają automatycznie wykasowane. Usunięcie pliku cookie stałego jest możliwe pod warunkiem, że przeglądarka używana przez osobę korzysta z serwisu Portalu daje taką możliwość.

§ 4 Informacje w formularzach

1.  Usługodawca gromadzi informacje podane dobrowolnie przez osobę korzystającą z Portalu.

2.  Usługodawca może zapisać informacje o parametrach połączenia takich jak oznaczenie czasu, adres IP.

3.  Dane w formularzu nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że klient w sposób wyraźny wyrazi na to zgodę.

4.  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

5.  Dane podane w formularzach mogą być przekazane przez Usługodawcę podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Usługodawca współpracuje, jedynie w celu realizacji umów zawieranych przez użytkowników.