Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Poznaj naszą kadrę

Szkolenia dostępne poprzez stronę epedagog.edu.pl tworzone są przez starannie dobraną kadrę dydaktyczno-naukową. Oferuje ona wiedzę, popartą bogatym zapleczem naukowym. Poprzez wieloletnie prace badawcze, przyczynili się oni do rozwoju wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i zarządzania. Dzięki temu kursanci mogą być pewni, że otrzymują kompleksowe i zweryfikowane naukowo informacje, tak ważne w zawodzie pedagoga.

portret
X

Profesor nauk prawnych, historyk i prawnik. Posiada rozległą wiedzę, szczególnie w tematach dotyczących historii Rosji, dziejów prawa europejskiego czy publicznego prawa porównawczego. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również liczne międzynarodowe staże, m.in. na Uniwersytecie w Tybindze czy Uniwersytecie Harvarda. Obecnie pracuje jako profesor, dyrektor instytutu oraz kierownik katedry na Uniwersytecie Warszawskim, równocześnie współpracuje ze Stanford University oraz UJ.

prof. dr hab. Adam Bosiacki
portret
X

Stopień doktora habilitowanego w zakresie ekonomii zdobyła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Posiada również tytuł magistra inżyniera matematyki oraz liczne certyfikaty i dyplomy, np. dotyczące zagadnień takich jak design thinking czy zarządzania projektem badawczym i komercjalizacja wyników. Karierę naukową kontynuuje obecnie na stanowisku Adiunkta Katedry Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego, a także poprzez liczne publikacje i monografie naukowe.

dr hab. Monika Hadaś-Dyduch
portret
X

Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji z tytułem doktora nauk prawnych ze specjalizacją: finanse publiczne, prawo hazardowe i opodatkowanie hazardu. Wykładowca akademicki i dydaktyk-praktyk. Twórczyni wielu treści naukowych. W Kancelarii Prezydenta RP pełni funkcję eksperta w Biurze Prawa i Ustroju. Członek MPAA oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

dr hab. Michalina Duda-Hyż
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Szczeciński z tytułem doktora nauk ekonomicznych. Magister ekonomii ze specjalizacją w zakresie ekonomii menadżerskiej. Absolwentka wielu szkoleń z dydaktyki i nauczania. Ekonomistka-praktyk, doświadczona wykładowczyni akademicka, wieloletni dydaktyk i szkoleniowiec. Wykładała na uczelniach wyższych przedmioty z dziedziny finansów osobistych i konsumenckich. Twórca treści naukowych, czynny ekonomista i analityk biznesowy. Uczestnik ogólnopolskich konferencji naukowych.

dr Agnieszka Samsel
portret
X

Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, zdobyła tytuł doktora nauk prawnych i magistra prawa oraz administracji. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie zamówień publicznych i procesie inwestycyjnym. Autorka materiałów edukacyjnych, wykładowca akademicki, dydaktyk oraz radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, które buduje jako konsultantka prawna Serwisu Budowlanego i Serwisu Zamówień Publicznych Oficyny Wolters Kluwer Polska.

dr Marta Mackiewicz
portret
X

Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu nauk prawnych w dziedzinie prawa międzynarodowego i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz podyplomowe Europejskiej Akademii Dyplomacji. Licencjat dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz magister Prawa i Stosunków międzynarodowych. Aktywny prawnik, czynny wykładowca akademicki, autor warsztatów i szkoleń. Twórca literatury naukowej oraz dydaktycznej. Dyplomowany Inspektor Ochrony danych oraz audytor.

dr Piotr Nowak
portret
X

Ukończyła Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, udzielający się w charakterze mówcy na dziesiątkach konferencji naukowych. Wykładowczyni akademicka działająca w sferze nauk prawnych, stale pracująca w zawodzie prawniczym, sprawująca opiekę nad Sekcją Prawa Pracy Studenckiej Poradni Prawnej. Wyspecjalizowana w międzynarodowym i europejskim prawie pracy, prawie gospodarczym, a także prawie ubezpieczeń społecznych.

dr Kinga Piwowarska
portret
X

Wykładowca akademicki, szkoleniowiec, coach, badaczka i trenerka z wieloletnim stażem. Doktor nauk humanistycznych, ukończyła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Swoje doświadczenie gromadziła poprzez przeprowadzanie licznych szkoleń, sesji coachingowych i warsztatów, jak również zajęć na uczelniach podyplomowych. Opinie klientów oraz listy referencyjne stanowią świetne potwierdzenie wysokiej jakości zajęć, jakie prowadzi.

dr Monika Grochalska
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Doktorant w zakresie finansów, magister rachunkowości. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach audyt wewnętrzny i kontrola finansowa, studium ekonomiczno-pedagogicznego oraz licznych szkoleń w dziedzinie finansów, podatków i umów. Ekonomistka-praktyk, wieloletnia wykładowczyni akademicka oraz ekspertka w dyscyplinie rachunkowości finansowej. Twórca treści dydaktycznych i naukowych. Uzyskała ministerialny Certyfikat Księgowy.

dr Aleksandra Noga-Molawka
portret
X

Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim z zakresu nauk prawnych. Absolwent studiów podyplomowych w dziedzinie ubezpieczeń. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego. Wieloletni wykładowca akademicki, dydaktyk-praktyk i wykwalifikowany szkoleniowiec. Specjalizuje się w dziedzinie ubezpieczeń, odpowiedzialności cywilnej i prawa konsumenckiego oraz cywilnego. Pełnił role zarządcze i dyrektorskie, współpracując z międzynarodowymi oraz krajowymi jednostkami finansowymi.

dr Paweł Sikora
portret
X

Magister w dziedzinie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz doktor nauk humanistycznych, specjalista historii gospodarczej. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Akademię Ekonomiczną w Poznaniu.
Uczestnik licznych szkoleń i kursów o tematyce analizy finansowej i strategicznej przedsiębiorstw. Pedagog z wieloletnim doświadczeniem jako wykładowca i prowadzący szkolenia.
Ekspert w dziedzinie matematyki finansowej, ze szczególnym naciskiem na wycenę instrumentów finansowych.

dr Dariusz Grala
portret
X

Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk prawnych. Organizuje i referuje konferencje naukowe w Polsce. Specjalizuje się w psychologii sądowej, ochronie danych osobowych, prawie pracy, kryminalistyce, kryminologii oraz bezpieczeństwie wewnętrznym. Wykładowca akademicki, autorka licznych artykułów i publikacji naukowych oraz prawnik. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. pełniąc funkcję Prezesa Naukowego Koła Prawa Karnego i Kryminologii.

dr Izabela Dembowska-Czubaty
portret
X

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, gdzie otrzymał tytuł magistra inżyniera elektroenergetyki. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu handlu, biznesu oraz odnawialnych źródeł energii.
Aktywny zawodowo ekonomista. Doświadczenie zdobywał, pracując w największych bankach w Polsce.
Pedagog z wieloletnim doświadczeniem jako wykładowca akademicki. Autor licznych wykładów i publikacji. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

dr Robert Jeżewski
portret
X

Ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym z tytułem doktora nauk ekonomicznych. Doświadczony dydaktyk i wieloletni wykładowca akademicki. Autor licznych publikacji naukowych, materiałów dydaktycznych i artykułów. Ekspert w dziedzinie księgowości. Posiada duże doświadczenie, także jako szkoleniowiec oraz nauczyciel w wielu jednostkach edukacyjnych. Aktywny uczestnik licznych ogólnopolskich konferencji naukowych. W toku pracy zawodowej prowadził wiele kierunków studiów podyplomowych.

dr Wojciech Krawiec
portret
X

Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej z tytułem doktora nauk ekonomicznych. Jest twórcą treści naukowych, artykułów i publikacji. Dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykłada na licznych uczelniach. Ekspert podatkowy w dziedzinie harmonizacji prawa podatkowego, zarządzania podatkowego oraz optymalizacji opodatkowania w UE. Aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich konferencjach naukowych. Certyfikowany przez Ministerstwo Finansów praktyk z zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

dr Waldemar Szymański
portret
X

Ukończyła z tytułem doktora studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Wieloletni wykładowca akademicki i dydaktyk współpracujący ze szkołami i uczelniami. Jako kierownik licznych projektów badawczych zdobyła doświadczenie w dziedzinie prawa administracyjnego.
Zdobywczyni wielu grantów i laureatka stypendiów, m.in. II edycji konkursu Akademia rozwoju – kluczem polskiej gospodarki.

dr Beata Madej
portret
X

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Współautorka licznych publikacji, referatów oraz wykładów. Pedagog z wieloletnim doświadczeniem jako wykładowca akademicki. Zdobywczyni I miejsca za prezentację Miejskie ule jako próba zagospodarowania przestrzeni Dolnego Śląska.
Od 2015 roku należy do Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Bierze aktywny udział w organizacji konferencji naukowych.

dr Monika Kaczmarczyk
portret
X

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i doktor nauk prawnych ze specjalnością: prawo cywilne. Wieloletni wykładowca akademicki. Ekspert w zakresie prawa konsumenta, ochrony konkurencji i działalności gospodarczej. Uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, doświadczony radca prawny, właściciel kancelarii prawnej oraz współpracownik jednostek prawniczych.

dr Michał Krzewicki
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, uzyskując tytuł doktora nauk ekonomicznych. Ekspert w dziedzinie konsultingu biznesowego i doradztwa w zakresie zrównoważonego rozwoju. Rozwija swoją karierę naukową jako nauczyciel akademicki i dydaktyk. Wielokrotnie piastowała stanowisko opiekuna merytorycznego podczas konferencji o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Wieloletnia działalność naukowa przyniosła ze sobą znaczącą listę publikacji naukowych i artykułów.

dr Joanna Kubicka
portret
X

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie otrzymała tytuł magistra prawa, administracji oraz tytuł doktora nauk prawnych.
Pedagog z bogatym doświadczeniem jako wykładowca akademicki. Czynna zawodowo prawniczka specjalizująca się w wiktymologii, kryminologii i prawie karnym gospodarczym.
Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w kancelariach adwokackich oraz sądach. Autorka licznych publikacji oraz prelegentka ogólnopolskich konferencji naukowych.

dr Paulina Samuel
portret
X

Absolwentka archeologii i prawa oraz prawa rzymskiego na Uniwersytecie Warszawskim i Università La Sapienza w Rzymie. Doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie rzymskim, prywatnym międzynarodowym, organach ochrony i pomocy prawnej, a także spadkach. Brała udział w licznych konferencjach naukowych, jest wieloletnim wykładowcą akademickim i szkoleniowcem.

dr Aneta Skalec
portret
X

Ukończył Uniwersytet Wrocławski z tytułem doktora nauk prawnych w dziedzinie nauk o administracji. Do jego zainteresowań należą między innymi: nauka, teoria i systemy administracji publicznej na świecie, jak również pozanormatywne uwarunkowania procesu decyzyjnego. Jest także absolwentem licznych staży zawodowych, szkoleń i stypendiów, w tym zagranicznych, np. stażu naukowego w Międzynarodowym Instytucie Nauk Administracyjnych – IIAS w Brukseli.

dr Robert Szczepankowski
portret
X

Słuchaczka studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej. Absolwentka Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz licznych studiów podyplomowych.
Autorka artykułów i publikacji z zakresu m.in. ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialnego biznesu. Prowadzi szkolenia i webinaria z zakresu podatków i prawa bilansowego. Doświadczony pedagog i wykładowca akademicki.
Posiada bogate doświadczenie kierownicze oraz w zakresie pracy nadzorczej i konsultingowej.

dr Barbara Dąbrowska
portret
X

Ukończył Akademię Leona Koźmińskiego z tytułem doktora finansów. Jest także absolwentem finance leadership. Ekonomista-praktyk i aktywny, wieloletni wykładowca akademicki. Twórca wielu treści naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał, współpracując z polskimi i międzynarodowymi korporacjami oraz innymi jednostkami jako kontroler i dyrektor finansowy. Autorytet w zakresie analiz finansowych, zarządzania zespołami, koordynacji projektów i wdrożeń strategii rozwoju biznesu.

dr Jarosław Boczkowski
portret
X

Absolwent studiów w zakresie stosunków międzynarodowych i historii. Doktor nauk humanistycznych, specjalista ds. szkoleń, analityk i trener. Wykładowca oraz nauczyciel, pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Certyfikowany edukator seksualny.
Autor licznych publikacji, prelegent na ogólnopolskich i zagranicznych konferencjach naukowych. Specjalista w obszarze historii, politologii, pedagogiki i stosunków międzynarodowych. Badacz działalności i funkcjonowania organów aparatu bezpieczeństwa PRL.

dr Adam Czarnecki
portret
X

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego i doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Wybitny ekspert w zakresie technik negocjacji, zarządzania, wygłaszania przemówień, treningu personalnego, coachingu, administracji oraz pozyskiwania środków. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w Urzędzie Marszałkowskim i Urzędzie Miasta. Dydaktyk i wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem.

dr Artur Krakała
portret
X

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie otrzymała tytuł doktora nauk prawnych. Posiada bogate doświadczenie jako wykładowczyni akademicka, związana z tematyką prawa w biznesie.
Aktywny zawodowo radca prawny. Zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych i spółek kapitałowych, audytami oraz szkoleniami.
Twórczyni licznych publikacji naukowych, dotyczących m.in. prawa pracy, prawa cywilnego oraz gospodarczego, a także tematyki Compliance.

dr Paulina Ledwoń
portret
X

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunku zarządzanie i informatyka oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z tytułem doktora nauk ekonomicznych. Certyfikowany przez Ministerstwo Finansów audytor wewnętrzny. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne oraz w zakresie praktycznego funkcjonowania systemów księgowości w jednostkach budżetowych i przedsiębiorstwach komercyjnych. Doświadczona dydaktyk oraz autorka treści naukowych. Pracowała jako kierownik i specjalista księgowości.

dr Beata Lenkiewicz
portret
X

Ukończył magisterskie studia prawnicze i administracyjne na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktorant nauk prawnych, wykładowca akademicki i trener z obszaru zamówień publicznych.
Współpracuje z wieloma kancelariami prawnymi w dziedzinie prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Prowadzi szkolenia dla jednostek sektora finansów publicznych i przedsiębiorców.
Doświadczony prawnik, specjalizujący się w przygotowywaniu kontraktów i prowadzeniu postępowań przetargowych.

dr Robert Mangold
portret
X

Ukończył Uniwersytet Szczeciński z tytułem doktora nauk prawnych. Jest specjalistą w dziedzinie prawa finansowego. Adiunkt Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Twórca licznych monografii, publikacji naukowych i artykułów z zakresu prawa finansowego, a zwłaszcza prawa podatkowego. Współtwórca komentarzy recenzowanych oraz adiustator prac zbiorowych. Ukończył aplikację radcowską.

dr Paweł Mańczyk
portret
X

Ukończył Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Absolwent studiów magisterskich inżynierii materiałowej, podyplomowo pedagogiki osób dorosłych i budownictwa energooszczędnego. Doktor ekonomii w specjalizacji zarządzanie. Ekspert metodyki prowadzenia projektów i współtwórca artykułów naukowych. Ekonomista-praktyk i wykładowca akademicki. Specjalista w zakresie współpracy z sektorem techniczno-finansowym, kierownik projektów, konsultant i audytor.

dr Adam Nerkowski
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Szczeciński z tytułem doktora nauk społecznych w specjalizacji ekonomia i finanse. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości, wielu kursów pedagogicznych i renomowanych kursów zawodowych. Aktywnie uczestniczy w licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wykwalifikowana dydaktyk, wieloletnia wykładowczyni akademicka uczelni wyższych, autorka treści naukowych. Ekspertka-praktyk w dziedzinie księgowości, podatków oraz finansów.

dr Agnieszka Paluch-Dybek
portret
X

Doświadczony wykładowca akademicki z trzema tytułami; jest doktorem nauk prawnych, a także magistrem administracji i historii. Ukończyła kształcenie na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Lithuanian University of Educational Sciences. Wyspecjalizowana w prawie pracy, zakresie kadr i płac, ochronie danych osobowych czy ubezpieczeniach społecznych. Działa jako doradca, audytor i opiekun naukowy. Współorganizuje mnogość konferencji naukowych. Uzyskała Stypendium Herder-Institut w Marburgu.

dr Barbara Pawełko-Czajka
portret
X

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Prawa i Administracji) i doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Ekspert w zakresie prawa karnego, skarbowego, pracy, cywilnego i handlowego. Wykładowca akademicki i dydaktyk z wieloletnim stażem. Uczestniczy w Radzie Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. W pracy zawodowej zajmowała się m.in. sprawowaniem nadzoru nad działalnością dydaktyczną oraz koordynowaniem procesu dydaktycznego.

dr Beata Piotrowska
portret
X

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Szczeciński i Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych i magistra prawa. Ekspert w dziedzinie międzynarodowych aspektów prawnych obrotu gospodarczego oraz stosowania prawa wspólnotowego. Współtwórca wielu treści naukowych i dydaktycznych. Referent i aktywny uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Czynny zawodowo prawnik i aplikant sędziowski.

dr Adam Reczuch
portret
X

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czynny zawodowo doktor nauk prawnych i nauczyciel akademicki. Wykładał nie tylko w Polsce, lecz również w Albanii, Urugwaju, Chorwacji czy w Chinach, w których to odbył staż naukowy w toku studiów. Jest twórcą wielu publikacji naukowych, a także redaktorem monografii. Współorganizuje liczne konferencje międzynarodowe i ogólnopolskie, stanowi również wsparcie dla jednostek dydaktycznych w charakterze adwokata, adiunkta bądź notariusza.

dr Krzysztof Sielski
portret
X

Aktywny zawodowo prawnik, doktor nauk prawnych. Absolwent UMCS w Lublinie oraz EUST w Radomiu, gdzie został dziekanem Wydziału Nauk Prawnych.
Wieloletni wykładowca akademicki – w ramach zajęć ze studentami zrealizował ponad 2500 godzin. Autor różnorodnych szkoleń, warsztatów i artykułów. Uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.
Specjalista w zakresie prawa rzymskiego, cywilnego i gospodarczego. W kręgu jego zainteresowań znajduje się także prawo Unii Europejskiej.

dr Sebastian Stankiewicz
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Warszawski z tytułem doktora nauk prawnych. Biegła ekspertka w tematyce prawa gospodarczego, bankowego, prawa pracy i działalności spółek gospodarczych. Aktywna zawodowo prawnik, doświadczona wykładowczyni akademicka oraz trener i szkoleniowiec w wielu organizacjach edukacyjnych. Twórczyni eksperckich treści naukowych, w tym artykułów i publikacji. Współorganizatorka i uczestniczka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

dr Małgorzata Urban-Theocharakis
portret
X

Ukończyła z tytułem doktora nauk ekonomicznych Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie pełni także funkcję adiunkta na wydziale nauk społecznych w katedrze rachunkowości. Wieloletnia wykładowczyni, autorka licznych renomowanych kursów m.in. dla Instytutu Rozwoju Biznesu w Warszawie, ekspertka w dziedzinie finansów. Specjalistka w zakresie ekonomii oraz księgowości. Czynnie współpracuje z instytucjami finansowymi, Urzędami, jednostkami ubezpieczającymi i audytującymi.

dr Marzena Wrona
portret
X

Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim z tytułem doktora. Ekspert w dziedzinie wykrywania i zwalczania przestępstw karno-skarbowych w zakresie hazardu. Znawca kontroli procedur gospodarczych oraz prawa celnego. Jest twórcą licznej literatury naukowej oraz wykładowcą akademickim. Referent i aktywny uczestnik ogólnopolskich konferencji naukowych. Specjalista w Izbie Celnej w Łodzi oraz w Łódzkim Urzędzie Celno-Skarbowym w roli koordynatora ds. Gier Hazardowych.

dr Tomasz Wysocki
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski oraz Polską Akademię Nauk w Warszawie z tytułem doktora nauk prawnych. Specjalizuje się w dyscyplinie ochrony danych osobowych oraz prawa cywilnego. Twórczyni treści naukowych, wieloletni wykładowca akademicki, dydaktyk-praktyk i redaktor merytoryczna literatury prawniczej. Doświadczona szkoleniowiec w dziedzinie prawa IT, własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. Inspektor ochrony danych, konsultant, doradca prawny i specjalistka w zakresie RODO.

dr Joanna Łukaszyk
portret
X

Wykładowczyni akademicka dysponująca wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Opracowała mnogość publikacji i tekstów naukowych, szkoleniowych czy edukacyjnych. Wiedzę zdobywała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; wyspecjalizowana w dziedzinach takich jak ochrona danych osobowych oraz własności intelektualnej, prawo karne, medyczne, administracyjne i cywilne. Często bierze aktywny udział na konferencjach naukowych, zarówno tych ogólnopolskich, jak i międzynarodowych.

dr Julita Jabłońska
portret
X

Ukończył Uniwersytet Wrocławski i zdobył tytuł doktora nauk prawnych. Biegły w ustawach: o przewozie towarów niebezpiecznych i transporcie kolejowym. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej, jest również autorem licznych publikacji naukowych. Specjalista w dziedzinie prawa pracy, cywilnego i przewozowego. Zawodowo – doświadczony prawnik, dydaktyk i wykładowca akademicki.

dr Wojciech Paszowski
portret
X

Ukończył Uniwersytet Warszawski i uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Ekspert w prowadzeniu seminariów, konferencji naukowych, wykładów akademickich oraz ćwiczeń. Biegły w dziedzinie prawa międzynarodowego i europejskiego, aktywny prawnik. Autor licznych publikacji naukowych. Czynnie działa w Polskim Stowarzyszeniu Prawników Przedsiębiorstw.

dr Rafał Rybicki
portret
X

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z tytułem doktora nauk społecznych w zakresie finansów i ekonomii oraz studia podyplomowe „Mechanizm funkcjonowania strefy euro”. Absolwent licznych kursów zawodowych i szkoleń. Doświadczony wykładowca akademicki na uczelni wyższej, wykwalifikowany dydaktyk, ekonomista-praktyk. Autor treści naukowych. Specjalista w zakresie analityki finansowej. Współpracował z wieloma jednostkami finansowymi jako ekspert ds. podatków i księgowości.

dr Marcin Walkowiak
portret
X

Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z zakresu nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów oraz podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne w poznańskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Czynny ekonomista i wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem. Autorytet w zakresie analityki biznesowej z licznymi certyfikatami branżowymi – specjalista ds. rachunkowości i główny księgowy. Autor wielu treści naukowych i dydaktycznych.

dr Kamil Ogrodnik
portret
X

Ukończyła Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Rzeszowski oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie i zdobyła tytuł doktora nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zarządzaniu, marketingu, bankowości, finansach (w tym finansach publicznych) i ekonomii. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w charakterze wykładowcy akademickiego, referenta oraz księgowej.

dr Elżbieta Ważna
portret
X

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzyskał tytuł magistra na kierunku publiczne prawo bankowe, a także ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa korporacyjnego. Wieloletni prawnik i ekspert m.in. w zakresie ochrony danych, prawa pracowniczego, podatkowego oraz firmowego. Koordynator konferencji, projektów dla firm polskich i zagranicznych, ponadto twórca wystąpień i prezentacji. Posiada rozległe doświadczenie menadżerskie i trenerskie.

mgr Krzysztof Dzioba
portret
X

Ukończył psychologię na Uniwersytecie SWPS, powiązane studia doktoranckie kontynuował na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jest również absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie ukończył stosunki międzynarodowe. Pracę psychologa i terapeuty łączy z karierą akademicką jako wykładowca, dydaktyk i autor publikacji naukowych. Specjalizuje się w prowadzeniu różnego typu sesji terapeutycznych i coachingowych.

mgr Michał Winnicki
portret
X

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalizuje się w finansach i rachunkowości przedsiębiorstw, a także rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w księgowości i doradztwie podatkowym. Uzyskała certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Pedagog z dużym doświadczeniem – publikuje, wykłada na kursach oraz prowadzi działalność badawczo-naukową.

dr Ewelina Kuberska
portret
X

Uzyskał tytuł doktora nauk prawnych i magistra prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor wielu publikacji naukowych. Twórca wykładów, programów dydaktycznych i aktywny wykładowca akademicki. Biegły w zakresie prawa podatkowego, finansowego i bankowego oraz finansów publicznych. Doświadczony prawnik i doradca prawny. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. współpracując z kancelariami prawniczymi.

dr Tomasz Dasek
portret
X

Wykładowca akademicki, dydaktyk, autorytet Koordynacji Terenowej Eksploatacji w Departamencie Eksploatacji. Ukończył Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Oxford Brookes University, Uniwersytet Gdański. Inżynier zarządzania, produkcji, magister inżynier elektrotechniki, magister zarządzania biznesem i zasobami ludzkimi.
Brał udział w projekcie lokomotywy Gamma 113. Tryumfator „Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza” i nagrody najlepszego nauczyciela.

dr inż. Rafał Śpiewak
portret
X

Ukończył Uniwersytet Łódzki z tytułem magistra informatyki i ekonometrii. Ekspert i autorytet w zakresie badań operacyjnych prowadzonych metodami komputerowymi, bezpieczeństwa informacji oraz aspektów prawniczych i technologicznych informatyki. Doświadczony dydaktyk, szkoleniowiec i Inspektor Danych Osobowych. Zawodowo specjalista w dyscyplinie norm ISO. Ukończył liczne kursy oraz szkolenia. Prelegent i uczestnik wielu krajowych konferencji. Jest twórcą artykułów naukowych i treści branżowych.

mgr Piotr Topolski
portret
X

Ukończyła studia magisterskie oraz podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalizuje się w tematyce finansów i rachunkowości oraz kontroli finansowej. Pracę zawodową w administracji podatkowej łączy z wieloletnią, udaną karierą akademicką. Poszerza kompetencje m.in. poprzez udział w szkoleniach, jak choćby organizowane przez SWISS Contribiution „Train the Trainers”, którego certyfikat posiada.

mgr Alberta Miś
portret
X

Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych, jak również doktora nauk prawnych. Ekspert w dziedzinie zagadnień dotyczących prawa administracyjnego oraz stosunków międzynarodowych. Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie kontynuował karierę akademicką pracując jako wykładowca i dydaktyk. Ukończył aplikację sądową, a następnie złożył przysięgę radcowską i otrzymał uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. Obecnie skupia się na pracy w środowisku akademickim.

dr Adam Banaszkiewicz
portret
X

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Czynny wykładowca akademicki oraz autorka licznych artykułów naukowych. Współpracowała z wieloma kancelariami prawnymi. Doświadczona prawniczka i właścicielka Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Ekspertka w obszarach orzecznictwa, udzielania porad prawniczych, prawa cywilnego i sporządzania pism procesowych.

mgr Agnieszka Musiał
portret
X

Ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie z tytułem doktora nauk ekonomicznych oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej. Wykwalifikowana dydaktyk, wykładowczyni akademicka, doświadczony specjalista w dyscyplinie zarządzania. Odbyła liczne szkolenia m.in. w dziedzinie zarządzania, prawa budowlanego, dydaktyki, zarządzania i realizacji projektów. Uzyskała certyfikat PRINCE2 Foundation.

mgr Joanna Czyżowska
portret
X

Posiada tytuł magistra prawa. Ukończył Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie. Doświadczenie zdobywa m.in. pracując w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie na stanowisku samodzielnego referenta. Jego zawodowe obowiązki i zainteresowania dotyczą między innymi skarbowych spraw karnych, czynności analitycznych związanych z kontrolą podatkową, a także prowadzenia szkoleń związanych z prawem karnym skarbowym.

mgr Aleksander Galecki
portret
X

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka i studia podyplomowe w zakresie pedagogiki z dydaktyką. Posiada tytuł magistra politologii ze specjalizacją z kierownictwa i przywództwa w lokalnej społeczności. Wykładała na uczelniach wyższych, dydaktyk-praktyk w dyscyplinie zarządzania. Rozległe doświadczenie zawodowe zdobywała, współpracując jako nauczyciel z jednostkami dydaktycznymi. Twórczyni treści naukowych, w tym poradników i wykładów. Aktywny zawodowo ławnik w Sądzie Rejonowym.

mgr Katarzyna Gromadka
portret
X

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zakresie prawa rodzinnego, prawa cywilnego oraz prawa handlowego. Absolwentka aplikacji radcowskiej. Czynna zawodowo, doświadczona radca prawny, a także wieloletnia prawniczka prowadząca własną praktykę radcowską i adwokacką.

mgr Julia Józefowicz-Niestrata
portret
X

Ukończył kilka zagranicznych uniwersytetów, zdobywając tytuł doktora habilitowanego ekonomii i zarządzania. Obejmuje również stanowisko profesora Wyższej Szkoły Handlowej. Niezwykle zaangażowany w działalność redakcyjną. Twórca programów studiów oraz wielu materiałów naukowych, aktywny recenzent, zasiada w radach redakcyjnych szeregu wydawnictw. Współpracuje z Komisją Europejską, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a także z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

dr hab. Lech Keller-Krawczyk
portret
X

Aktywna prawniczka, coach i wykładowca akademicki z wieloletnim zawodowym doświadczeniem. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski, liczne studia podyplomowe, szkolenia i kursy. W czasie przeprowadzanych przez siebie szkoleń współpracuje z różnymi grupami osób, jak np. ze studentami, młodzieżą szkolną czy osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi społecznie. Współdziałała także z ogólnokrajowymi i międzynarodowymi jednostkami prawniczymi oraz edukacyjnymi.

mgr Aleksandra Kozłowska
portret
X

Słuchaczka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Magister prawa specjalizujący się w prawie administracyjnym, prawie finansów publicznych oraz przedsiębiorczości.
Uczestniczka wielu ogólnopolskich oraz zagranicznych konferencji naukowych. Do jej zainteresowań zawodowych należą prawo karne skarbowe, ochrona informacji oraz postępowanie karne.
Aktywna zawodowo prawniczka wspierająca swą wiedzą uczelnie wyższe. Współpracowała m.in. z Urzędem Skarbowym, sądami i prokuraturami.

mgr Klaudia Krzymińska
portret
X

Uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył liczne szkolenia zawodowe. Ekspert w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, RODO, współpracy międzysektorowej, prowadzenia firmy, a także certyfikowany trener nauki. Doświadczony prawnik, autor prawnych publikacji eksperckich i artykułów o tematyce społeczno-kulturalnej.

mgr Mariusz Kusion
portret
X

Biegły w dziedzinie nauk prawnych. Magister prawa i doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wieloletni dydaktyk, twórca wykładów, autor publikacji naukowych i doświadczony wykładowca akademicki. Pełnił rolę adwokata i asystenta prokuratora w wielu jednostkach prawnych. Ukończył liczne kursy zawodowe. Doświadczenie zdobywał m.in. wykładając na uczelniach w Polsce i za granicą.

mgr Piotr Szczepanek
portret
X

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku finanse i rachunkowość. Certyfikowany przez Ministerstwo Finansów księgowy z uprawnieniami prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ekonomista-praktyk, wieloletni wykładowca akademicki, doświadczony dydaktyk i szkoleniowiec. Ekspert w zakresie prawa podatkowego, kadr i płac oraz analizy finansowej. Szerokie doświadczenie zawodowe nabywał jako nauczyciel i wykładowca w jednostkach edukacyjnych, a także jako główny księgowy.

mgr Dariusz Łuków
portret
X

Ukończyła Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu z tytułem magistra finansów i rachunkowości – specjalność rachunkowość i controlling. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku podatki i controlling oraz kursów: głównego księgowego i obsługi programu Excel jako narzędzia controllingu. Certyfikowany audytor wewnętrzny zintegrowanego zarządzania według norm ISO. Wybitny dydaktyk i ekonomistka-praktyk z tytułem technika-ekonomisty. Aktywny zawodowo doradca w zakresie księgowości i rachunkowości.

mgr Agnieszka Binerowska-Skiba
portret
X

Ukończyła Uczelnię Łazarskiego w Warszawie z tytułem magistra ekonomii i studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w dyscyplinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdobyła tytuły technika rachunkowości i ekonomisty. Stworzyła wiele szkoleń zawodowych. Jest doświadczonym trenerem i dydaktykiem. Specjalizuje się w zakresie księgowości, prawa pracy, kadr i płac oraz umów. Doświadczenie zdobywała, prowadząc działalność gospodarczą i współpracując jako specjalista kadrowo-płacowy i starsza księgowa.

mgr Urszula Horodecka-Wysocka
portret
X

Magister ekonomii. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim.
Aktywny zawodowo ekonomista. Pedagog z wieloletnią praktyką w prowadzeniu kursów i szkoleń z zakresu m.in. controllingu, inwestycji oraz finansów i rachunkowości.
Doświadczenie zawodowe zdobył w licznych firmach na stanowiskach: dyrektora finansowego, kontrolera finansowego, a także członka rady nadzorczej.

mgr Maciej Skudlik
portret
X

Doktorantka zarządzania, wykładowczyni akademicka i magister skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczona trener biznesu, uczestniczka wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji oraz renomowanych warsztatów. Prowadzi wykłady oraz szkolenia. Uznana specjalistka w zakresie szkolenia efektywnego. Ukończyła liczne studia podyplomowe, rozwijając się w dziedzinach coachingu, kreowaniu wizerunku medialnego oraz komunikacji.

mgr Aleksandra Szewczyk