Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Nota prawna

Krajowa Izba Księgowych skupia przedstawicieli ze środowiska zawodowego związanego z rachunkowością oraz finansami. Celem nadrzędnym Krajowej Izby Księgowych jest zachowanie najwyższych standardów edukacyjnych, mających na celu przekazywanie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w charakterze specjalisty w danej dziedzinie finansów oraz/i rachunkowości. Izba dokłada wszelkich starań, aby jej absolwenci odznaczali się aktualną wiedzą, odpowiednimi kwalifikacjami oraz standardami etyki zawodowej.

Najwyższa jakość usług świadczonych przez Krajową Izbę Księgowych została wyróżniona otrzymaniem Certyfikatu ISO wydanym przez Polską Akademię Jakości. 

Krajowa Izba Księgowych wychodzi naprzeciw problemowi ponoszenia wysokich kosztów podczas uzyskiwania kwalifikacji przez osoby pragnące podjąć zatrudnienie w dziedzinie finansów i rachunkowości. Alternatywą ma być możliwość uzyskiwania równorzędnych dla szkoleń stacjonarnych kwalifikacji zawodowych w formie kursów prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning), dzięki czemu uzyskanie tytułu zawodowego nawet przez mniej zamożne osoby będzie bardziej dostępne.

Krajowa Izba Księgowych, jako instytucja uprawniona do zwiększania kwalifikacji w zakresie rachunkowości i finansów, oferuje możliwość ustawicznego doskonalenia wiedzy. Ponadto umożliwia zapoznawanie się z najnowszymi rozwiązaniami na rynku polskimi jak i międzynarodowym, co skutkuje uzyskaniem tytułów zawodowych zgodnych z dokumentami rejestrowymi izby.


Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami Krajowej Izby Księgowych:


Statut Krajowej Izby Księgowych - 
pobierz  


Uchwała nr 437/118/01 Prezydium Zarządu Głównego Krajowej Izby Księgowych w sprawie ustalenia wysokości opłat za kursy prowadzone przez Krajową Izbę Księgowych oraz wydanie dokumentacji poświadczającej o ukończeniu szkoleń – pobierz          

Uchwała nr 382/115/08 Prezydium Zarządu Głównego Krajowej Izby Księgowych w sprawie tytułu zawodowego „dyplomowany księgowy” – pobierz   

Regulamin przeprowadzania egzaminów prowadzonych przez Krajową Komisję Egzaminacyjną zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Krajowej Izby Księgowych nr 429/118/01/2007 - pobierz