Nadzorowanie prowadzenia rachunkowości firmy zgodnie z prawem i inne zadania związane z kontrolowaniem i rozliczaniem finansów firm stanowią wyzwania wymagające odpowiedniej wiedzy i umiejętności. W związku z tym w niniejszym artykule przeanalizujemy, jakie są możliwości podjęcia kształcenia potrzebnego do pracy jako główny księgowy, a także odpowiemy na pytanie, jak zostać certyfikowaną księgową.

Księgowość – jakie studia?

Osoby, które chcą iść na studia I lub II stopnia umożliwiające im zdobycie wiedzy potrzebnej do rozpoczęcia pracy jako księgowa, powinny zdecydować się na kierunek Finanse i rachunkowość lub Ekonomia. Na tym etapie kształcenia uczelnie nie proponują kierunków przygotowujących jedynie do wykonywania zawodu księgowej.

Możliwość podjęcia nauki bezpośrednio z zakresu księgowości, pojawia się na studiach podyplomowych. Taki rodzaj kształcenia przeznaczony jest dla absolwentów studiów I lub II stopnia na kierunkach innych niż wyżej wymienione, a także osób chcących uzupełnić swoją wiedzę na ten temat.

Główna księgowa po kursie – czy to możliwe?

Wobec głównych księgowych jednostki sektora finansów publicznych wymagane kształcenie, a także inne wymogi dla osób na to stanowisko, zostały określone w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

księgowość

Według tego aktu prawnego głównym księgowym może być osoba, która: “spełnia jeden z poniższych warunków:

  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów” (art. 54.).

Możliwe jest zdobycia wykształcenia potrzebnego do pracy głównego księgowego podczas kursu, o ile po jego zakończeniu absolwent nabędzie odpowiednią wiedzę i umiejętności potwierdzone nadanym tytułem i dyplomem głównego księgowego.

Rozpocznij kształcenie w zawodzie głównego księgowego na “Kursie I stopnia Głównego Księgowego”

Jak zostać certyfikowaną księgową?

Ścieżka kariery w księgowości zaczyna się zwykle od nabycia podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej, co można osiągnąć poprzez odpowiednie kształcenie. Ważne jest także doświadczenie zdobyte w codziennym prowadzeniu dokumentacji finansowej i rozliczeniach.

Księgową może zostać osoba, która potrafi prowadzić rachunkowość firm zgodnie z obowiązującym prawem oraz międzynarodowymi standardami. Musi mieć wszechstronną wiedzę umożliwiającą prowadzenie ewidencji podatkowej oraz sporządzanie dokumentacji księgowej. Główny księgowy powinien ponadto mieć umiejętności potrzebne do realizowania czynności wspomagających zarządzanie.

W związku z tym Krajowa Izba Księgowych opracowała rozbudowany kurs głównego księgowego, który składa się z trzech stopni kształcenia, takich jak:

Należy podkreślić, że nie trzeba mieć ukończonych studiów, aby dołączyć do tego szkolenia, a jego ukończenie umożliwia zdobycie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej nabytą wiedzę.

Czy można dostać dotację na kurs księgowego?

Każdy pracodawca ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie dla siebie lub dla swoich pracowników na kursy organizowane przez Krajową Izbę Księgowych. Wartość dotacji może wynosić nawet do 20 000 zł, co umożliwia osobom zgłoszonym do dofinansowania realizację nawet kilku kursów, w tym każdego z trzech stopni kursu na głównego księgowego. Jest to świetna okazja do zdobycia nowych umiejętności lub podniesienia kwalifikacji bez konieczności pokrywania pełnych kosztów szkolenia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/dotacje_dla_firm_szkol

Czy po kursie online można otrzymać tytuł głównego księgowego?

Tak, ukończenie całego 3-stopniowego kursu głównego księgowego online i zdanie egzaminu końcowego umożliwia zdobycie dyplomu i tytuł głównego księgowego. Edukacja online to odpowiedź na współczesne możliwości wykorzystania metod i narzędzi kształcenia na odległość.

Dzięki temu każda osoba, która pragnie połączyć naukę z innymi obowiązkami lub ceni sobie elastyczny czas nauki, będzie mogła zdobyć wiedzę i umiejętności głównego księgowego w odpowiednim dla siebie tempie. Wynika to z faktu, że materiały dydaktyczne, opracowane przez naszych specjalistów zostały umieszczone na platformie e-learningowej, dostępne są dla uczestnika przez cały okres odbywania kursu.

Po ukończeniu “Kursu I stopnia Głównego Księgowego” uczestnik ma możliwość kontynuacji nauki na “Kursie II stopnia Głównego Księgowego”. Po zakończeniu każdego z nich otrzymuje certyfikat ukończenia kursu w języku polskim oraz języku angielskim i dokumentację zgodną z wymogami MEiN. Ostatnim etapem jest “Kurs Głównego Księgowego”, po którym poza ww. dokumentami otrzymuje się również dyplom w skórzanej oprawie oraz świadectwo ukończenia kursu.

Rozpocznij kształcenie w zawodzie głównego księgowego na “Kursie I stopnia Głównego Księgowego”