Praca głównego księgowego stanowi ważny element funkcjonowania firmy ze względu na dużą odpowiedzialność osoby na tym stanowisku za rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa. W związku z tym bardzo ważne jest wykształcenie i umiejętności księgowej. Więcej na ten temat będziemy omawiali w dalszej części artykułu. Dodatkowo odpowiemy na pytania: ile zarabia główna księgowa oraz czy można podjąć pracę po kursie na głównego księgowego.

Na czym polega praca głównego księgowego?

Główny księgowy zajmuje się działalnością zarządczą i nadzorczą w kontekście prowadzenia rachunkowości jednostki, a także kształtowania jej polityki finansowej. Osoba na tym stanowisku zajmuje się kontrolowaniem wszelkich spraw związanych z sytuacją materialną organizacji ze względu na to, że przewodniczy pracownikom działu finansów i księgowości. W związku z tym główny księgowy powinien wyróżniać się: dokładnością, rzetelnością, uczciwością i wszechstronną wiedzą.

Umiejętności księgowej 

Wśród umiejętności księgowej przydatnych do realizacji obowiązków zawodowych wyróżnia się analityczne myślenie, pełne skoncentrowanie się na pracy, podejmowanie odpowiednich decyzji i przewidywania ich konsekwencji. Ponadto główna księgowa musi znać w sposób biegły i praktyczny sposoby prowadzenia rachunkowości oraz spraw związanych z działalnością kadrowo-płacową i gospodarką finansową firmy. Związane jest to, z tym że główna księgowa powinna wykazać się znajomością standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF) i standardów rachunkowości (MSR), a także aktualnych wymogów prawnych.

Zapisz się na “Kurs I stopnia Głównego Księgowego”, aby zdobyć umiejętności księgowej

Główny księgowy – zarobki

Informacje na temat tego, ile zarabia główna księgowa, można znaleźć w raporcie opracowanym na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Uzyskane dane należy traktować jako orientacyjne, a każda z wypłat podawana jest w kwocie brutto. I tak na stanowisku głównej księgowej zarobki mieszczą się w przedziale od 6840 zł do 12710 zł. Zatem mediana miesięcznej wypłaty to 9100 zł.

Główny księgowy zarobki swoje uzależnia od następujących czynników:

  • zakres obowiązków;
  • wykształcenie;
  • doświadczenie;
  • staż pracy;
  • wielkość firmy;
  • województwo, w którym znajduje się przedsiębiorstwo;
  • możliwości i oczekiwania zatrudniającego.

Czy kurs na głównego księgowego wystarczy do podjęcia pracy w tym zawodzie?

Jeżeli wybierze się odpowiedni kurs na głównego księgowego, można bez problemu zdobyć zatrudnienie w tym zawodzie. Oznacza to, że należy zwrócić uwagę na to, jaki zakres materiału oferuje szkolenie, a także na możliwość otrzymania potwierdzenia ukończenia kształcenia.

praca główny księgowy

W naszej ofercie znajduje się trzystopniowy kurs na głównego księgowego, który został opracowany w sposób, aby zdobyć kompletną wiedzę w tej dziedzinie. Na całe kształcenie składają się:

  • “Kurs I stopnia Głównego Księgowego”,
  • “Kurs II stopnia Głównego Księgowego”,
  • “Kurs Głównego Księgowego”.

Po ukończeniu każdego z etapów szkolenia i zdaniu egzaminu końcowego Krajowa Izba Księgowych wydaje uczestnikowi certyfikat ukończenia kursu w języku polskim oraz języku angielskim. Natomiast absolwent wszystkich trzech stopni dodatkowo otrzymuje jeszcze zaświadczenie MEN w języku polskim oraz dyplom i tytuł głównego księgowego.