Współczesny rynek pracy oferuje wiele możliwości zatrudnienia dla specjalisty ds. kadr i płac (określanego jako kadrowy) ze względu na zapotrzebowanie na tych pracowników, a także ich wszechstronną wiedzę. Oczywiście do tego niezbędne jest odpowiednie wykształcenie, zatem kurs kadry i płace od podstaw powinien przygotować uczestnika do prawidłowego wykonywania obowiązków zawodowych. Więcej na temat tego typu szkoleń i pracy specjalisty ds. kadr i płac będziemy omawiali w dalszej części artykułu.

Na czym polega praca specjalisty ds. kadr i płac?

Specjalista ds. kadr i płac jest odpowiedzialny za obsługę procesów, które wiążą się z pracownikami, a także prowadzeniem i kontrolowaniem teczek osobowych osób zatrudnionych. Ponadto kadrowy współpracuje z innymi działami i kierownictwem w celu opracowania lub dostosowania regulaminów i procedur odnoszących się do zatrudnienia personelu.

Do obowiązków specjalisty ds. kadr i płac należy m.in.:

  • przechowywanie danych osobowych zgodnie z RODO;
  • sprawy związane z zatrudnianiem i rozwiązywaniem umów;
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych;
  • kontrolowanie uprawnień i badań lekarskich niezbędnych do wykonywania konkretnych zawodów;
  • budowanie systemów motywowania pracowników;
  • raportowanie pracy osób zatrudnionych.

Na czym polega elastyczność pracy po kursie kadrowo-płacowym? 

W każdej firmie zatrudniającej osoby potrzebny jest specjalista do spraw kadr i płac, który zadba o koordynowanie spraw pracowników zgodnie z wymogami prawnymi, zasadami BHP i wewnętrznym regulaminem. Zatem elastyczność pracy osoby po kursie kadrowo-płacowym polega na tym, że daje mu to szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Wynika to z tego, że stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac ma uniwersalny charakter, który umożliwia mu rozpoczęcie pracy w każdej branży. 

specjalista do spraw kadr i płac

Absolwent kursu kadrowo-płacowego nie ma problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Jednak bardzo ważne jest, aby podczas szkolenia został odpowiednio przygotowany do wykonywania powierzonych obowiązków. W naszej ofercie znajduje się Kurs Specjalista ds. Kadr i Płac”, którego celem jest wyposażenie kursanta w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy w tym zawodzie. Dlatego też obejmuje on pięć rozbudowanych modułów, które są stale aktualizowane w zakresie wszelkich zmian i nowelizacji w przepisach prawa. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie oferty.

Na co zwracać uwagę, wybierając kurs kadry i płace online?

W pracy specjalisty odpowiedzialnego za dział kadry i płace podstawy wiedzy w tym zakresie mogą nie wystarczyć, dlatego też szkolenia powinny umożliwiać zdobycie wszechstronnych umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy na tym stanowisku. 

Co więcej, wybierając kurs kadry i płace online, należy zwrócić uwagę na to, czy organizująca go placówka oświatowa wystawia dokument potwierdzający ukończenie takiego szkolenia. W przypadku “Kursu Specjalisty ds. Kadr i Płac” absolwent otrzymuje: certyfikat w języku polskim i angielskim, zaświadczenie o ukończeniu kursu, a także dyplom i tytuł specjalisty ds. kadr i płac.