polityka rachunkowości

Czy polityka rachunkowości w każdej firmie wygląda tak samo?

Polityka rachunkowości w firmie określa zasady dotyczące prowadzenia rachunkowości, które muszą rzetelnie oraz jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową, a także wynik finansowy z działalności gospodarczej. Zagadnienie to omówimy szerzej w dalszej części artykułu,...
analityk finansowy zarobki

Analityk finansowy – zarobki w zawodzie

Analityk finansowy pracę może znaleźć w firmach w każdym sektorze gospodarki, ponieważ zajmuje się strategią finansową przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony. Oznacza to, że jest on odpowiedzialny za plany działania związane z kapitałem firmy,...
prowadzenie działalności gospodarczej

Zadania kontrolera finansowego dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

Dynamicznie rozwijający się rynek gospodarczo-ekonomiczny wymaga od osób prowadzących działalność gospodarczą, by potrafili analizować i przewidywać nadchodzące na nim zmiany. Jest to niezbędne do tego, aby zdobyć przewagę nad konkurencją i odnieść sukces. Dlatego...
postępowanie podatkowe

Postępowanie podatkowe, czyli rola kierownika biura rachunkowego

Postępowanie podatkowe jest to proces, którym zajmują się organy podatkowe działające na podstawie przepisów prawa. Ma ono na celu dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawdzanej działalności. Więcej na ten temat będziemy pisali w dalszej części...
pomoc księgowej

Pomoc księgowej, czyli obowiązki asystenta ds. księgowości

Praca pomocy księgowej ma znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania całego działu, w związku z tym osoba na tym stanowisku powinna zdobyć odpowiednie umiejętności zawodowe. Asystent ds. księgowości obowiązki swoje wykonuje we współpracy z księgową, co...
specjalista ds kadr i płac

Jak bardzo odpowiedzialne jest stanowisko specjalisty ds. kadr i płac?

Zatrudnienie specjalisty ds. kadr i płac ułatwia zarządzanie personelem, a także sprawne załatwianie spraw administracyjnych. W związku z tym coraz częściej poszukiwane są osoby na to stanowisko. Większym zainteresowaniem cieszą się także różnego typu...
sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe – jak je przygotować w małej i dużej firmie?

Sprawozdanie finansowe jest pismem podsumowującym działalność firmy pod względem sytuacji majątkowej, a także określenia wyników za dany okres sprawozdawczy. Osobą odpowiedzialną za kontrolę tego dokumentu jest biegły rewident, a czynność ta określana jest jako...
podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w praktyce

Mogłoby się wydawać, że Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest wielką niewiadomą dla wszystkich osób spoza działu finansów. Mimo tego, że jej prowadzenie wymaga dużej uwagi i wiedzy podatkowej, to wiele osób decyduje się...
dokumentacja pracownicza

Czy obowiązki dyrektora finansowego obejmują obsługę całej dokumentacji pracowniczej

Odpowiednie naliczanie wynagrodzeń, zadbanie o trwałość stosunku pracy czy wypoczynek itd. to tylko kilka elementów podstaw prawa pracy dotyczącego zatrudniania pracowników. Pracodawcy w trosce o dbałość o interesy pracowników zobowiązani są także do prowadzenia...
prawo handlowe

Prawo handlowe w życiu firmy – kto się nim zajmuje?Prawo handlowe w życiu firmy...

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga zapoznania się z wieloma zagadnieniami związanymi z prawem: handlowym, spółek, przedsiębiorców i nie tylko. Co więcej, należy nauczyć się, w jaki sposób należy wykonywać obowiązki dotyczące rachunkowości. Jest to bardzo...

Najpopularniejsze wpisy