Strona główna Blog Strona 2
pomoc księgowej

Pomoc księgowej, czyli obowiązki asystenta ds. księgowości

Praca pomocy księgowej ma znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania całego działu, w związku z tym osoba na tym stanowisku powinna zdobyć odpowiednie umiejętności zawodowe. Asystent ds. księgowości obowiązki swoje wykonuje we współpracy z księgową, co...
specjalista ds kadr i płac

Jak bardzo odpowiedzialne jest stanowisko specjalisty ds. kadr i płac?

Zatrudnienie specjalisty ds. kadr i płac ułatwia zarządzanie personelem, a także sprawne załatwianie spraw administracyjnych. W związku z tym coraz częściej poszukiwane są osoby na to stanowisko. Większym zainteresowaniem cieszą się także różnego typu...
sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe – jak je przygotować w małej i dużej firmie?

Sprawozdanie finansowe jest pismem podsumowującym działalność firmy pod względem sytuacji majątkowej, a także określenia wyników za dany okres sprawozdawczy. Osobą odpowiedzialną za kontrolę tego dokumentu jest biegły rewident, a czynność ta określana jest jako...
podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w praktyce

Mogłoby się wydawać, że Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest wielką niewiadomą dla wszystkich osób spoza działu finansów. Mimo tego, że jej prowadzenie wymaga dużej uwagi i wiedzy podatkowej, to wiele osób decyduje się...
dokumentacja pracownicza

Czy obowiązki dyrektora finansowego obejmują obsługę całej dokumentacji pracowniczej

Odpowiednie naliczanie wynagrodzeń, zadbanie o trwałość stosunku pracy czy wypoczynek itd. to tylko kilka elementów podstaw prawa pracy dotyczącego zatrudniania pracowników. Pracodawcy w trosce o dbałość o interesy pracowników zobowiązani są także do prowadzenia...
prawo handlowe

Prawo handlowe w życiu firmy – kto się nim zajmuje?Prawo handlowe w życiu firmy...

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga zapoznania się z wieloma zagadnieniami związanymi z prawem: handlowym, spółek, przedsiębiorców i nie tylko. Co więcej, należy nauczyć się, w jaki sposób należy wykonywać obowiązki dotyczące rachunkowości. Jest to bardzo...
rozliczenia międzyokresowe kosztów

Jak nie popełniać błędów w rachunkowości firmowej?

Wszelkie dynamicznie pojawiające się zmiany prawne w rachunkowości firmowej, a także wewnętrzna polityka rachunkowości, wymagają wszechstronnej wiedzy i stałego aktualizowania swojej informacji przez księgowych na każdym szczeblu kariery. Jest to niezwykle ważne ze względu...
kurs księgowości online

Co jest zawarte w ponad stu godzinach Kursu Samodzielnego Księgowego?

Kursy księgowości online to szansa na zdobycie umiejętności odpowiadających opisowi zadań dla kodu zawodu 331301. Są one sposobem na to, aby wypracować sobie kompetencje umożliwiające sprawne wykonywanie zadań jako samodzielny księgowy. W dalszej części...
jak wystawić fakturę za usługę

Jak wystawić fakturę za usługę i inne tajniki pracy fakturzystki

Faktura jest dokumentem sprzedaży, który musi zawierać dane wymagane przez przepisy prawa. Osobą odpowiedzialną za jej wystawienie jest fakturzystka. W dalszej części artykułu odpowiemy, czym zajmuje się osoba na tym stanowisku, a także jak...
kontroler finansowy

Kontroler finansowy – FAQ na temat zawodu

Stabilna sytuacja materialna w firmie jest bardzo istotna dla jej rozwoju, a nawet samego utrzymania się na rynku. W takich działaniach pomaga kontroler finansowy. Praca jego ma istotny wpływ na nadzorowanie sytuacji finansowej oraz...

Najpopularniejsze wpisy