Każda większa firma posiada w swoich strukturach dział kadr, gdyż prowadzenie dokumentacji związanej z tym obszarem jest obowiązkowe. O ile w firmie pracuje tylko kilkoro pracowników, działania związane z kadrami nie nastręczają wielu trudności. Jednak przy zatrudnieniu powyżej kilkunastu osób niezbędne jest wsparcie specjalisty ds. kadr. Czym dokładnie zajmuje się osoba zatrudniona na stanowisku kadrowej?

Kadrowa – najważniejsze zadania

Specjaliści do spraw kadr muszą posiadać bardzo dużą wiedzę z zakresu prawa oraz administracji, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania. Do najważniejszych z nich należą:

 • rekrutacja,
 • prowadzenie dokumentacji zatrudnionych pracowników,
 • rozliczanie czasu pracy,
 • kontrola wypłaty wynagrodzeń,
 • przygotowywanie i prowadzenie korespondencji z ZUS czy Urzędem Skarbowym,
 • kontrola nad przestrzeganiem Kodeksu Pracy,
 • dbanie o rozwój pracowników.

Zakres obowiązków jest bardzo szeroki – zależny jest jednak od ilości zatrudnionych w firmie osób, jak również od wymagań przedsiębiorstwa – często kadrowi podejmują się działań motywacyjno-integracyjnych, a więc np. organizowania firmowych imprez, szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje czy kontroli nad systemem premiowym.

JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ KADROWĄ, KONIECZNIE WEŹ POD UWAGĘ TO, BY UKOŃCZYĆ „KURS SPECJALISTY DS. KADR”, KTÓRY DOSTARCZY CI NIEZBĘDNEJ DAWKI WIEDZY NA TEN TEMAT!

Na czym polega praca kadrowej? Kadrowa – czym się zajmuje?

W ogólnym ujęciu kadrowi zajmują się ludzkim potencjałem firmy. Zaczynając od działań związanych z rekrutacją, takich jak wyszukiwanie, wstępna selekcja czy umawianie na rozmowy o pracę, poprzez dalsze prowadzenie całej dokumentacji związanej z zatrudnionymi pracownikami, i na jej archiwizacji kończąc. Mówiąc o dokumentacji, mamy na myśli wszelkie działania związane z pracownikiem, a wymagające potwierdzenia w formie akt. Będą więc to:

 • dokumenty dostarczone przez pracownika na początku zatrudnienia (CV, rekomendacje),
 • umowy o pracę, aneksy,
 • inne dokumenty, które wymagają załączenia do akt (noty od pracodawcy),
 • wnioski urlopowe, zwolnienia lekarskie, zaświadczenia ZUS,
 • zwolnienia, wypowiedzenia.

Za co jeszcze odpowiadają kadrowi? Zadania kadrowej

Kadrowi odpowiadają również za monitorowanie poziomu zadowolenia i motywacji pracowników; proponują rozwiązania, dzięki którym można zwiększyć efektywność pracy. Czuwają więc nad odpowiednim wdrożeniem, adaptacją i rozwojem pracowników, dbając przy tym, aby były przestrzegane przepisy zarówno Kodeksu Pracy, jak i BHP. Wpływają na pozytywną atmosferę w firmie, dbają o dobrą komunikację, często pomagają w rozwiązywaniu konfliktów.

Kadrowa – co powinna wiedzieć? Kadrowa – obowiązki

W związku z dużą ilością zadań i ich różnorodnością, osoby zatrudnione na tym stanowisku nie tylko powinny być na nie dobrze przygotowane merytorycznie – muszą również być gotowe na stałe podnoszenie swoich kompetencji. Przepisy często się zmieniają, zmienia się też rynek pracy i oczekiwania zarówno pracowników, jak i pracodawców. Specjaliści ds. kadr muszą być więc stale na bieżąco, aby budować zespół ludzi, którzy chętnie i wydajnie podejmują się swoich zadań. Taką wiedzę można zdobyć już na kursie specjalisty ds. kadr, gdzie zawarte są najważniejsze zagadnienia niezbędne do pracy na stanowisku kadrowej:

 • prawo pracy,
 • zatrudnianie pracowników i ustanie stosunku pracy,
 • urlopy i czas pracy,
 • wypłacanie wynagrodzeń.

obowiązki kadrowej

Sprawne zarządzanie dokumentacją, a także przepływem dokumentów i odpowiednia komunikacja to mocny filar dla prawidłowego funkcjonowania firmy, również wizerunkowo. Osoby otwarte na ludzi, komunikatywne, a przy tym dobrze zorganizowane i dokładne świetnie się odnajdą na tym stanowisku.

Kadrowa – zakres obowiązków

Jakie są inne obowiązki kadrowej? Oprócz wszystkich wymienionych wyżej czynności kadrowi mogą zajmować się również bieżącymi sprawami przedsiębiorstwa. Zakres obowiązków kadrowej nierzadko uwzględnia także kwestie związane z restrukturyzacją firmy oraz pomysłami na usprawnienie jej działania. Co robi kadrowa?

 •     Dba o dobro zakładu pracy, przestrzeganie zasad higieny pracy i bezpieczeństwa,
 •     zna i stosuje w praktyce przepisy prawa pracy – stoi na straży interesów zarówno pracodawców, jak i pracowników,
 •     regularnie uaktualnia swoją wiedzę.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego, czym zajmuje się kadrowa, z pewnością zainteresuje Cię „Kurs specjalista ds. Kadr”, organizowany przez Krajową Izbę Księgowych, na którym nauczysz się wszystkiego, co może być potrzebne na tym stanowisku, a także uzyskasz tytuł specjalisty do spraw kadr, dyplom z nadanym tytułem zawodowym i certyfikat w języku polskim i angielskim, potwierdzające uczestnictwo w kursie. Kompletna dokumentacja jest zgodna z wymogami MEiN. Już dziś rozpocznij naukę w Krajowej Izbie Księgowych!