Księgowość to jeden z działów rachunkowości, którego zadaniem jest zarządzanie finansowe firmą. Działalność księgowego wiąże się z wieloma obowiązkami nie tylko z zakresu obliczeń, ale i prawa. Wykonujący ten zawód musi zdobyć odpowiednie kompetencje, jak prawidłowo postępować z różnymi rodzajami podatków, a dzięki temu jego praca pozwoli na uniknięcie problemów w zakresie prawa karno-skarbowego.

Jakie są rodzaje podatków?

Aby omówić, jakie są rodzaje podatków w Polsce, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest podatek? Jest to świadczenie pieniężne udzielane na rzecz państwa o następujących cechach: nieodpłatne, publicznoprawne, przymusowe i bezzwrotne. Podatki umożliwiają realizowanie zadań o charakterze publicznym.

Wyróżnia się dwa rodzaje podatków: bezpośrednie i pośrednie. Do pierwszej z tych grup zalicza się podatek:

 • dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • od spadków i darowizn,
 • od czynności cywilnoprawnych,
 • od nieruchomości,
 • od produkcji okrętowej,
 • od środków transportowych,
 • od wydobycia niektórych kopalin,
 • podatek tonażowy,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny.

Z kolei do pośrednich zalicza się podatek:

 • od towarów i usług (VAT),
 • od gier,
 • akcyzowy.

 Rodzaje podatków w Polsce dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy w bieżącym roku mogli zdecydować się na jedną z trzech form opodatkowania. Podatek na zasadach ogólnych stosuje się, jeżeli prowadzona działalność gospodarcza rozliczana jest na podstawie skali podatkowej. Wtedy to należy złożyć zeznanie roczne PIT-3. Natomiast, jeżeli przedsiębiorca zdecydował się na skalę liniową, to przeznaczony dla niego jest PIT-36L. Charakteryzuje się on jednolitą 19% stawką do zapłacenia. Ostatnim rodzajem podatku jest ryczałt ewidencjonowany, dla którego odpowiednim zeznaniem rocznym jest PIT-28.

Znajomość prawa karnego skarbowego w księgowości

Praca w księgowości często kojarzona jest jedynie z wykonywaniem obliczeń matematycznych. Jednak wykonywanie tego zawodu wymaga wielu umiejętności potrzebnych do prawidłowego wypełniania dokumentów rachunkowych i administracyjnych. Do tego niezbędna jest znajomość przepisów prawnych i kontrolowanie nakładanych na nie zmian.

księgowość a prawo

Poza ustawami związanymi z podatkami i rachunkowością bardzo ważne jest zapoznanie się z przepisami kodeksu karnego skarbowego. Akt ten wyznacza kary, jakie grożą przedsiębiorcy, za niewypełnienie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego. Rozróżnia się tutaj wykroczenie, za które grozi kara grzywny, a także przestępstwo – może skutkować ono nawet karą pozbawienia wolności. Prawo karne skarbowe wyszczególnia także przewinienia na konkretnych przykładach wobec obowiązków z tytułu dotacji, darowizn, organizacji gier hazardowych itd.

Główny księgowy – praca i edukacja

Praca jako główny księgowy ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to zawód, który zobowiązuje do stałego poszerzania swoich kompetencji. Wymaga zaangażowania i samodyscypliny, ale wpływa to również na podejmowanie ciekawych wyzwań i brak monotonii podczas wykonywanych obowiązków. 

Główny księgowy nie powinien mieć problemu ze znalezieniem miejsca pracy, a dodatkowo może on ubiegać się o satysfakcjonującą go pensję. Warto dodać, że główny księgowy to zawód cieszący się uznaniem społecznym. 

Aby podjąć pracę na stanowisku główny księgowy, należy zdobyć niezbędne kwalifikacje. Kod zawodu, według klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, to: 121101.

Krajowa Izba Księgowych 

Nie trzeba kończyć studiów na kierunku ekonomii czy finansów i rachunkowość w celu rozpoczęcia pracy jako główny księgowy. Kursy online oferowane przez Krajową Izbę Księgowych umożliwią zdobycie niezbędnych umiejętności w wygodny sposób bez wychodzenia z domu.

Kurs Głównego Księgowego w swoim programie obejmuje wstęp do wiedzy o systemie podatkowym z uwzględnieniem ich różnych rodzajów. Informacje zawarte w tym szkoleniu są na bieżąco aktualizowane w zakresie wszelkich zmian i nowelizacji powstałych w przepisach wprowadzanych w związku z Polskim Ładem.

Absolwent kursu online po zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje: Dyplom Głównego Księgowego, certyfikat ukończenia szkolenia, a także tytuł Głównego Księgowego. Jednak należy podkreślić, że Kurs Głównego Księgowego przeznaczony jest dla absolwentów I i II stopnia na Głównego Księgowego.