Stanowisko dyrektora finansowego należy do najbardziej prestiżowych. To właśnie dyrektor finansowy jest współodpowiedzialny za strategiczne decyzje dotyczące planowania i zarządzania firmą, odpowiada również za ewentualne fuzje czy przejęcia. To jeden z najważniejszych członków przedsiębiorstwa.

Dyrektor finansowy – zakres obowiązków

Dyrektor finansowy (z jęz.ang.: chief financial officer – CFO) ma bezpośredni wpływ na politykę i działania finansowe firmy. Jego zakres obowiązków w dużej mierze zależy od wielkości firmy, w której jest zatrudniony, jednakże ogólnie można powiedzieć, że jest to odpowiedzialność za płace, podatki czy wszelkie transakcje finansowe. Im większy biznes, tym szerszy zakres obowiązków, można więc tu wskazać również:

 • nadzór i koordynacja przygotowania budżetu finansowego,
 • kontrolowanie wyników ekonomicznych, ich zbieżności z założonymi celami,
 • nadzór nad dokumentacją księgową, kontrola jej poprawności względem przepisów prawnych oraz procedur,
 • nadzór i koordynacja systemu sprawozdawczości finansowej,
 • badanie struktury zapotrzebowania na materiały i usługi niezbędne do realizacji biznesowych,
 • opracowywanie analiz finansowych, ocena ryzyka finansowego inwestycji,
 • tworzenie rozwiązań zapewniających rentowność,
 • kontrola zaangażowania kapitału,
 • tworzenie procedur wewnętrznych, dotyczących obszaru finansowego.

Oprócz tego dyrektor finansowy nadzoruje pracę podległego personelu – księgowych, analityków, dba również o odpowiednie raportowanie dla zarządu firmy, kadry kierowniczej, akcjonariuszy czy instytucji zewnętrznych.

Kompetencje dyrektora finansowego

Dyrektor finansowy – praca. Miejsca pracy dla CFO

Budżet firmy, sprawne funkcjonowanie księgowości i sprawozdawczości, monitoring sytuacji finansowej firmy oraz współpraca z partnerami biznesowymi i instytucjami finansowymi – to jest obszar działań, w których dyrektor finansowy podejmuje kluczowe decyzje. Takie osoby są więc niezbędne m.in. w dużych firmach,  przedsiębiorstwach czy zakładach produkcyjnych – niezależnie od rodzaju branży. 

Dyrektor finansowy – zarobki

Zarobki dyrektora finansowego w dużej mierze zależne są od skali biznesu, który ma pod swoją opieką; niezmiernie ważne jest również jego doświadczenie zawodowe i wszelkiego rodzaju szkolenia, podnoszące jego kompetencje. W roku 2021 dyrektorzy ds. finansów mogli jednak zaczynać ze stawką już od ok. 14 000 zł brutto, osiągając finalnie nawet ok. 25 000 zł brutto lub więcej.

Rozwój zawodowy

Dyrektor finansowy może awansować na stanowisko dyrektora zarządzającego w firmie, w której jest zatrudniony lub w innej firmie z branży; może mu również zostać powierzona funkcja członka zarządu

Możliwa jest również realizacja takich funkcji, jak: dyrektor ds. operacyjnych, dyrektor zarządzający, generalny bądź wiceprezes ds. finansowych.

link do kursuJak zostać dyrektorem ds. finansów?

Kandydat na dyrektora finansowego powinien posiadać minimum kilkuletnie doświadczenie na stanowiskach związanych z zarządzaniem finansami, audytem bądź w ramach bankowości korporacyjnej. Niezwykle ważna jest również obszerna wiedza z zakresu finansów, rachunkowości zarządczej, przepisów podatkowych czy w końcu zarządzania zespołem. Pomocne mogą być różnego rodzaju kursy finansowe i szkolenia, np. kurs na dyrektora finansowego w Krajowej Izbie Księgowych. Ten trzystopniowy kurs pomaga usystematyzować wiedzę, wyposażyć w nowe kompetencje i rozwinąć umiejętności niezbędne do pracy na tak odpowiedzialnym stanowisku. Podczas szkolenia poruszane są takie zagadnienia, jak:

 • kadry, płace i ZUS dla księgowych,
 • prawo handlowe, cywilne, gospodarcze,
 • windykacja wierzytelności,
 • ocena projektów inwestycyjnych,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • analiza finansowa i techniczna, 
 • rynki finansowe,
 • polityka kredytowa,
 • controlling i budżetowanie,
 • analiza danych w finansach, 
 • cash flow,
 • podatki – PIT, CIT, VAT; cło.

Stałe dokształcanie i uzupełnianie wiedzy to gwarancja kompetencji, dzięki którym rozwój firmy może znacznie wykroczyć poza pierwotnie zakładaną skalę i przyczyniać się do budowania wizjonerskich biznesów.