Osoby zajmujące stanowiska kierownicze i dyrektorskie muszą posiadać rozległą wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Jest tak szczególnie w przypadku dyrektorów finansowych, którzy niejednokrotnie borykają się z problemem dłużników i niezrealizowanych płatności. Aby dopilnować interesów firmy, można wnieść o obciążenie dłużnika kosztami windykacji. Nota czy faktura? Jaki dokument wystosować? Sprawdź, co warto wiedzieć na temat kosztów windykacji i jak zwiększyć swoje kwalifikacje w tym zakresie.

Czym jest windykacja należności?

Windykacja, a w zasadzie postępowanie windykacyjne ściśle związane jest z zaległościami płatniczymi. Działania tego typu rozpoczynają się w chwili, gdy zobowiązanie danego podmiotu, czyli dłużnika nie zostanie zwrócone w określonym i umówionym terminie. Ponadto charakterystyczne dla postępowania windykacyjnego jest unikanie dokonania zapłaty.

W procesie windykacji istotne jest nie tylko odzyskanie danych należności za przedmiot czy usługę lub inne kwestie zawarte w umowie, ale również same koszty windykacyjne, które trzeba ponieść. W zależności od danej sprawy czy wielkości długu koszty mogą być dość duże. Na konkretną wysokość poza danym zobowiązaniem wpływa również rodzaj zadłużenia wynikający z podstawy prawnej zobowiązania, stopień trudności sprawy, a także zastosowane metody i usługi związane z wysyłaniem wezwań do zapłaty, prowadzeniem negocjacji i dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej. Koszty windykacyjne często naliczane są procentowo od odzyskanej kwoty długu lub jest to z góry ustalona suma.

ZDOBĄDŹ CENNĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI POSTĘPOWANIA W SPRAWACH WINDYKACYJNYCH I INNYCH ZWIĄZANYCH Z FINANSAMI FIRMY. WYBIERZ „KURS I STOPNIA DYREKTORA FINANSOWEGO”!

Dlaczego kwestia obciążania dłużnika kosztami windykacji jest istotna dla wierzycieli?

Koszty ponoszone w związku z windykacją w pierwszej kolejności ponosi wierzyciel. To trudna sytuacja, szczególnie że podmiot ten jest już stratny z tytułu nieotrzymania zapłaty za towar czy usługi zrealizowane dla dłużnika. Dochodzenie swoich praw i odzyskanie należności na skutek windykacji to jedno. Aby nie pozostać stratnym, dłużnika można również obciążyć kosztami windykacji i całego procesu. Jest tak zarówno w sytuacji, gdy prowadzone jest postępowanie windykacyjne o charakterze polubownym, jak i sądowym.

Dzięki wyegzekwowaniu należności zarówno z tytułu długu, jak i zrekompensowania poniesionych kosztów windykacyjnych, wierzyciele nie pozostają stratni. To sposób, aby nie dokładać do i tak już niestandardowej sytuacji związanej z opóźnieniem w zapłacie należnych kwot.

Jak obciążyć dłużnika kosztami windykacji?

Obciążenie dłużnika kosztami windykacji jest możliwe, gdy stronami w postępowaniu windykacyjnym są podmioty gospodarcze. Wierzyciel musi złożyć stosowny wniosek. Poza samym długiem oraz odsetkami, jeżeli już takie narosły w wyniku zwłoki, wierzycielowi przysługuje również rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro (jeśli dług nie przekracza 5 000 zł), 70 euro (jeżeli dług znajduje się w przedziale 5 001 – 50 000 zł) lub 100 euro (dług jest wyższy niż 50 000 zł).

Wierzyciel nie może wnieść o obciążenie dłużnika kosztami, jeżeli jedna ze stron nie jest podmiotem gospodarczym, lub transakcji będącej podstawą dla powstałego zadłużenia dokonano przed 28 kwietnia 2013 roku. Odzyskanie długu i rekompensaty może być utrudnione w przypadku nieodbierania kolejnych wezwań przez dłużnika lub dokonania nieudanych prób ustalenia jego miejsca pobytu.

Obciążenie dłużnika kosztami windykacji – nota czy faktura?

Postępowanie windykacyjne wiąże się też z odpowiednim przygotowaniem dokumentacji i stosownych umów, co pozwala zwiększyć szanse na odzyskanie należności i pozytywne zakończenie sprawy. Wielu wierzycieli zastanawia się też, jaki dokument jest właściwy przy obciążeniu dłużnika kosztami windykacyjnymi: nota czy faktura.

obciazenie-dluznika-kosztami

Po wyegzekwowaniu spłaty długu powinna być przygotowana nota obciążeniowa na tę samą kwotę, którą musi uregulować dłużnik. Zapłacone noty obciążeniowe są kosztem uzyskania przychodu.

Aktualna wiedza to podstawa — wybierz kurs!

Aby dokładnie poznać aktualne przepisy związane z windykacją i innymi kwestiami finansowymi, warto wybrać ,,Kurs I stopnia Dyrektora Finansowego” dostępny na platformie dydaktycznej Krajowej Izby Księgowych. Windykacja to jeden z tematów na kursie, a kształcenie i program są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, Ustawą o prawie oświatowym, Ustawą o rachunkowości oraz prawem bankowym. Absolwent kursu otrzymuje dokumentację zgodną z wymogami MEiN oraz certyfikat w języku polskim i języku angielskim.

Ponadto dzięki uzyskanej akredytacji uczelni wyższej istnieje możliwość ubiegania się o dodatkową dokumentację wydawaną przez uczelnię w postaci świadectwa ukończenia kursu, dyplomu w skórzanej oprawie, a także rekomendacji. Aby zdobyć pełne kwalifikacje, należy ukończyć trójstopniowy kurs, na który składają się ,,Kurs I stopnia Dyrektora Finansowego”, ,,Kurs II stopnia Dyrektora Finansowego” oraz ,,Kurs Dyrektora Finansowego”. Profesja ta została ujęta w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 112006). Kształcenie można zrealizować z dofinansowaniem z Urzędu Pracy.