Kwestie związane ze składkami zdrowotnymi, wyliczaniem poszczególnych stawek, a także corocznymi rozliczeniami nie należą do najłatwiejszych, zwłaszcza w obliczu zmieniających się przepisów. Adekwatne zmiany pojawiają się w pewnych zakresach niemal co roku, co powoduje, że osoby pracujące w biurach rachunkowych i księgowi mają dość trudne zadanie. W styczniu 2022 roku wprowadzono zmianę, na mocy której nie można odliczyć części składki zdrowotnej od podatku. Jednak od lipca 2022 roku możliwe jest odliczenie 50% opłacanych składek zdrowotnych od przychodu podlegającego opodatkowania. Sprawdź, jak odliczyć ZUS od ryczałtu. Przykład wraz z przydatnymi informacjami znajdziesz poniżej.

Wyliczanie składki zdrowotnej w ryczałcie w 2024 – co trzeba wiedzieć?

Podstawą dla wyliczenia składki zdrowotnej dla osób korzystających z ryczałtu jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na styczeń 2022 roku, które wynosiło 7 767,85 zł. Od tego roku też wyliczenie składki zdrowotnej w przypadku ryczałtu zależy od wysokości osiągniętego przychodu w odniesieniu do trzech zakresów stawek. Są to kolejno:

  • 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przy rocznych przychodach, które nie przekraczają 60 000 zł,
  • 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przy rocznych przychodach, które mieszczą się w przedziale 60 000-300 000 zł,
  • 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przy rocznych przychodach na poziomie ponad 300 000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku osób rozliczanych na podstawie ryczałtu wynosi 9% podstawy jej wymiaru.

W celu określenia wartości przychodów uzyskane przez podatnika kwoty z tytułu wynagrodzenia pomniejsza się o składki społeczne, jeśli wliczają się one do koszów uzyskania przychodów lub też odliczone są od dochodu na podstawie ustawy o PIT.

ZDOBĄDŹ AKTUALNĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DO PRACY W KSIĘGOWOŚCI I KWESTIACH ZWIĄZANYCH ZE SKŁADKAMI ZDROWOTNYMI. WYBIERZ „KURS KIEROWNIKA BIURA RACHUNKOWEGO”!

Ryczałt i wysokość składki zdrowotnej w 2024 roku – wyliczenie

Znając podstawowe dane potrzebne do wyliczenia składki zdrowotnej u ryczałtowców, ustalenie konkretnych kwot należy przeprowadzić w następujący sposób:

  • w przypadku osób, u których roczny przychód nie przekracza 60 000 zł, mnożymy 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przez 9%, dzięki czemu uzyskamy wysokość miesięcznej składki zdrowotnej: 7 767,85 zł x 60% = 4 660,71 zł, 4 660, 71 zł x 9% = 419,46 zł,
  • w przypadku osób, u których roczny przychód znajduje się w przedziale od 60 000 do 300 000 zł, mnożymy 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przez 9%, dzięki czemu uzyskamy wysokość miesięcznej składki zdrowotnej: 7 767,85 zł x 9% = 699,11 zł,
  • w przypadku osób, u których roczny przychód wynosi ponad 300 000 zł, mnożymy 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przez 9%, dzięki czemu uzyskamy wysokość miesięcznej składki zdrowotnej: 7 767,85 zł x 180% = 13 982,13 zł, 13 982,13 zł x 9% = 1 258,39 zł.

Jak odliczyć ZUS od ryczałtu – przykład

W przypadku odliczania składek od ryczałtu, przychody trzeba monitorować na bieżąco. Jeżeli dojdzie do przekroczenia progu, konieczne jest w bieżącym miesiącu uiszczenie odpowiednio wyższej składki, zgodnie z powyższymi obliczeniami. W takiej sytuacji, jak odliczyć ZUS od ryczałtu?

Przykład: od stycznia do czerwca włącznie suma przychodów u pani Anny wynosiła 58 000 zł. W ciągu tego czasu opłacała więc składki na podstawie 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W lipcu jednak przekroczyła próg 60 000 zł i ostatecznie z końcem grudnia uzyskała łączny roczny przychód w wysokości 136 000 zł. Od lipca do grudnia włącznie zobowiązana więc była do płacenia składek na podstawie 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ponieważ jednak w ciągu roku doszło do przekroczenia progu, pani Anna musi za cały rok zapłacić składki zgodne z drugim 100-procentowym przedziałem. Konieczna więc będzie dopłata za pierwsze sześć miesięcy: (699,11 zł x 6) – (419,46 zł x 6) = 4 194,66 zł – 2 516,76 zł (kwota, którą pani Anna płaciła na bieżącą z tytułu składek przychodów do 60 000 zł) = 1 677,90 zł. Taką kwotę należy dopłacić.

sprawdz-jak-odliczyc-zus-od-ryczaltu

Zainwestuj w swoją zawodową przyszłość i wybierz kurs!

Jeżeli chcesz zdobyć aktualną wiedzę w zakresie rozliczeń i przygotować się do pracy kierownika w biurze rachunkowym, wybierz ,,Kurs Kierownika Biura Rachunkowego” dostępny na platformie dydaktycznej Krajowej Izby Księgowych. Kurs jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, Ustawą o prawie oświatowym, Ustawą o rachunkowości oraz prawem bankowym. Absolwent kursu otrzymuje dokumentację zgodną z wymogami MEiN, certyfikat języku polskim i języku angielskim. Dzięki uzyskanej akredytacji uczelni wyższej możliwe jest także ubieganie się o dodatkową dokumentację w postaci świadectwa ukończenia kursu oraz dyplomu w skórzanej oprawie. Należy pamiętać, że na kurs mogą zapisać się wyłącznie te osoby, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu I stopnia Kierownika Biura Rachunkowego oraz II stopnia Kierownika Biura Rachunkowego. Kształcenie może być dofinansowane z Urzędu Pracy.