Praca księgowego wymaga nieustannego analizowania zmian w obowiązujących przepisach, a także bieżącego dokonywania skrupulatnych rozliczeń i poszukiwania możliwie najkorzystniejszych rozwiązań dla swoich klientów. Są to m.in. różne sposoby rozliczania usług, kiedy można zastosować np. ryczałt 8,5%. Jakie usługi można tak rozliczyć i co należy wiedzieć na ten temat? Zapoznaj się z wieloma istotnymi informacjami dla początkujących księgowych i sprawdź, gdzie pozyskać aktualną wiedzę na ten temat.

Co to jest ryczałt?

Zgodnie z polskim prawem w celu rozliczania się z prowadzonej działalności i uzyskiwanych przychodów można stosować różne metody opodatkowania. Obok podatku liniowego i skali podatkowej do wyboru jest ryczałt, czyli ustalona kwota naliczana z góry w zależności od rodzaju przychodu, sprzedaży produktów czy świadczenia określonych usług.

Wśród zróżnicowanych stawek podatkowych przewidzianych przez ustawodawcę można wyróżnić ryczałt 8,5%. Wysokość tej kwoty oblicza się poprzez pomnożenie 8,5% przez podstawę opodatkowania. Ta wartość natomiast musi być pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne, a także połowę składki zdrowotnej. W przypadku rozliczania się metodą ryczałtu nie można odliczać kosztów uzyskania przychodu.

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA ROZLICZEŃ OSÓB FIZYCZNYCH, JAK I PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. WYBIERZ „KURS SAMODZIELNY KSIĘGOWY”!

Ryczałt 8,5% – jakie usługi i przychód obejmuje?

Ustawodawca wyszczególnił kilka obszarów działalności, w których można zastosować ryczałt 8,5%. Jakie usługi obejmuje pod tym względem obowiązujące prawo? To przede wszystkim działalność, której przedmiotem jest:

 • zakwaterowanie,
 • umowy najmu, podnajmu, poddzierżawy, wynajmu, obsługi dzierżawionych nieruchomości oraz obsługi nieruchomości własnych, a także umowy o podobnym charakterze,
 •  badania naukowe i prace rozwojowe,
 • dzierżawa i wynajem samochodów osobowych, furgonetek i innych pojazdów bez kierowcy, środków transportu wodnego bez załogi, lotniczego, pojazdów szynowych, przyczep kempingowych, pojazdów z częścią mieszkalną bez kierowcy i kontenerów,
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem.

W powyższych przypadkach ryczałt 8,5% dotyczy podmiotów, które uzyskują roczny przychód na poziomie do 100 000 zł. Ponad tę kwotę zastosowany zostaje ryczałt na poziomie 12,5% naliczany od nadwyżki.

Ryczałt 8,5% – jakie usługi obejmuje bez względu na wysokość przychodu?

Zgodnie z prawem, ryczałt 8,5% bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów przysługuje w przypadku prowadzenia takich usług jak:

 • sprzedaż napojów zawierających alkohol powyżej 1,5% w działalności gastronomicznej,
 • zwalczanie i zapobieganie pożarom,
 • edukacja,
 •  biblioteki, archiwa, muzea i inna działalność kulturalna,
 • wytwórstwo z materiałów przekazanych przez zamawiającego,
 •  prowizje komisantów ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 • prowizje kolporterów prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy. 

Kwestie związane z ustaleniem możliwości zastosowania ryczałtu 8,5% bywają niekiedy dość problematyczne, także dla osób zajmujących się rachunkami i księgowością. Trzeba pamiętać, że ryczałt 8,5% dotyczy konkretnych usług, a nie działalności. Dlatego często zdarza się, że w ramach jednej faktury pojawi się kilka produktów lub usług, wobec których zastosowane zostaną różne stawki podatkowe.

ryczalt-8,5-na-jakie-uslugi

Aby poprawnie ustalać wysokość należnego podatku i możliwość zastosowania ryczałtu 8,5%, warto kierować się numerami zawartymi w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Odniesienie do Kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności może być w tym przypadku zgubne.

Czy odpowiedni kurs to trafiony wybór? – Tak!

Jeżeli chcesz nauczyć się rozliczania i prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz nabyć praktyczne umiejętności w tym zakresie, wybierz ,,Kurs Samodzielny Księgowy” dostępny na platformie dydaktycznej Krajowej Izby Księgowych. Kurs jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, Ustawą o prawie oświatowym, Ustawą o rachunkowości oraz prawem bankowym. Program kursu jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z wprowadzanymi zmianami w prawie, dzięki czemu osoba, która ukończy kształcenie, jest doskonale przygotowana do pracy w księgowości. Celem przeprowadzanego kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do wykonania zawodu samodzielnego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145. Po ukończeniu szkolenia absolwent otrzymuje certyfikaty w języku polskim i angielskim, dokumentację zgodną z wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz dyplom w czerwonej, skórzanej oprawie. Absolwent uzyskuje tytuł Samodzielnego Księgowego zgodnie z kodem zawodu: 331301. Dzięki uzyskanej akredytacji uczelni wyższej możliwe jest także uzyskanie dodatkowej dokumentacji wydawanej przez uczelnię w postaci świadectwa ukończenia kursu oraz dyplomu w skórzanej oprawie. Kształcenie może być dofinansowane z Urzędu Pracy.