Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (w skrócie: KPiR) to najprostsza forma rozliczania działalności gospodarczej z urzędem skarbowym. KPiR – zwana również uproszczoną księgowością – jest wymagana w przypadku niektórych firm, dlatego warto wiedzieć, na czym polega jej prowadzenie.

Nie taki diabeł straszny…

Wzór oraz zasady prowadzenie KPiR zostały ściśle określone przez Rozporządzenie Ministra Finansów – nie ma więc tutaj miejsca na żadne nieścisłości. Istotne tutaj jest przypisywanie wartości w taki sposób, aby księga była w pełni czytelna, a znalezienie w niej odpowiednich danych nie było problematyczne. Przedsiębiorcy mogą samodzielnie prowadzić KPiR, a w przybliżeniu schematu działania tego narzędzia pomoże odpowiedni kurs księgowości.

Profesjonalny kurs księgowości – KPiR

Nie tylko księgowi zajmują się prowadzeniem uproszczonej księgowości, dlatego każda osoba, która chciałaby się tego podjąć samodzielnie, może odbyć kurs KPiR. Dzięki takiemu szkoleniu poznaje zasady prowadzenia księgi, elementy, które powinny się w niej znaleźć i sposoby jej rozliczania z odpowiednimi organami.

Co obejmuje kurs?

Podczas nauki słuchacze poznają tajniki prowadzenia księgi przychodów i rozchodów:

  • księga podatkowa – podstawy prawne,
  • podstawowa księga przychodów i rozchodów,
  • obowiązek podatkowy,
  • rozliczanie podatku.

Podczas szkolenia poruszane są tematy takie jak: zakładanie księgi, zasady jej prowadzenia, księgowania i rozliczania; wskazane są przychody i wydatki, które należy uwzględnić w ewidencji oraz to, jak zamykać księgę i rozliczać podatki. Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności, które pozwolą na samodzielne prowadzenie księgowości w firmie, która rozlicza się ze swoich zobowiązań podatkowych poprzez podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jest to więc idealny kurs księgowości dla jednoosobowej działalności gospodarczej, a także:

  • osób fizycznych, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • spółek cywilnych osób fizycznych, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • działalności w zakresie wolnych zawodów.

KPiR to podstawa, która pozwala wyliczać zaliczki na podatek dochodowy dla firm korzystających z zasad ogólnych lub podatku liniowego.

Kurs KPiR za darmo?

Zadbanie o odpowiednie rozliczanie sfery finansowej prowadzonego biznesu jest podstawą tego, aby był on w pełni zoptymalizowany, opłacalny oraz przyszłościowy. Istnieje kilka rodzajów sporządzania finansowych zestawień, ale jednym z najpowszechniejszych jest właśnie prowadzenie KPIR. Dokument ten stanowi formalne potwierdzenie, jak wygląda kwestia finansowa w danym przedsiębiorstwie, prawidłowe więc jego prowadzenie to rzecz bezdyskusyjna. 

Przedsiębiorcy – szczególnie ci początkujący, często pragną ograniczyć koszty prowadzenia działalności. Samodzielne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów może być w tym pomocne, podobnie jak dofinansowanie do nauki jej obsługiwania. Osoby bezrobotne, a także każdy pracodawca posiada możliwość ubiegania się o środki finansowe dla siebie lub swoich pracowników na kursy organizowane przez Krajową Izbę Księgowych. Dzięki temu prowadzenie firmy staje się o krok bardziej przyjazne i pozwala się skupić na jej prężnym rozwoju.