Dyplomowany księgowy to osoba pełniąca funkcję menedżera finansowego w różnego rodzaju instytucjach – zarówno prywatnych, jak i państwowych. Posiada szeroką wiedzę i umiejętności, poparte nie tylko kursami, ale i doświadczeniem zawodowym. To najwyższy stopień, który można uzyskać na ścieżce kształcenia księgowych.

Zakres działań dyplomowanego księgowego

Osoba, która zajmuje tak wysokie stanowisko, posiada również bardzo duży zakres odpowiedzialności – dyplomowany księgowy zajmuje się nie tylko prowadzeniem ksiąg rachunkowych i rozliczeniem podatkowym.  Sporządza również sprawozdania finansowe zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, zajmuje się też prowadzeniem gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych.

Zadania, które podejmuje w codziennej praktyce dyplomowany księgowy, dotyczą m.in.:

 • kontroli biznesowych ksiąg rachunkowych,
 • kalkulacji ogólnych i szczegółowych,
 • oceny finansowania działalności, przygotowywanie polityki kredytowej z uwzględnieniem wpływu na płynność finansową,
 • przygotowywania dokumentacji do celów badania sprawozdania finansowego,
 • wyceny i prezentacji obszarów ujętych w bilansie,
 • prezentacji rachunku zysków i strat poszczególnych segmentów przychodów i kosztów z punktu widzenia audytowego,
 • wyceny i prezentacji instrumentów finansowych wraz z ujęciem podatkowym,
 • przygotowanie łącznego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z uwzględnieniem możliwych korekt na dzień nabycia i na dzień przygotowania sprawozdania
 • przygotowywania systemu korekt,
 • korygowania transakcji w poszczególnych okresach sprawozdawczych,
 • rozliczeń miesięcznych VAT i VAT-UE, z uwzględnieniem obrotu międzynarodowego,
 • zarządzania finansami w aspekcie globalnym, uwzględniając tematykę grup kapitałowych.

Jak widać, są to bardzo zaawansowane zagadnienia, wymagające solidnego przygotowania.

Jak zostać dyplomowanym księgowym?

Praktyka i doświadczenie mają największe znaczenie, a odpowiednią wiedzę można uzyskać podczas uczęszczania na kursy dla księgowych. Dzięki nim można podnieść swoje kompetencje i rozwijać swoją karierę zawodową w finansach. Osoby, które posiadają tytuł zawodowy głównego księgowego, w celu dalszego rozwoju mogą zapisać się na kurs księgowy, nadający kwalifikacje i tytuł Dyplomowanego Księgowego. Uzyskają tam wiedzę niezbędną do prowadzenia zaawansowanych działań księgowo-finansowych:

 • zarządzanie finansami,
 • zarządzanie rozliczeniami podatkowymi,
 • rachunkowość zarządcza,
 • zaawansowana sprawozdawczość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT.

Tytuł dyplomowanego księgowego jest rękojmią najwyższych kwalifikacji w zawodzie księgowego, a także nienagannej postawy etycznej osoby, która go posiada. 

Kurs księgowości – cena 

Wysokość opłat za szkolenia księgowe zależna jest od wysokości ich stopnia i uzyskiwanych kwalifikacji – ceny mogą się wahać od tysiąca do kilku tysięcy złotych; średnia cena kursu na dyplomowanego księgowego to ok. czterech tysięcy złotych. 

Ciekawą formę nauki – w dość konkurencyjnej cenie – proponuje tutaj Krajowa Izba Księgowych: szkolenie odbywa się online, poprzez platformę e-learningową. Dzięki takiej formie kursu, można uczyć się we własnym tempie, gdyż dostęp do materiałów jest możliwy w każdym momencie nauki – można więc wielokrotnie do niego wracać. Dużym plusem nauczania online jest również to, że można je odbywać w dowolnym miejscu i wygodnej dla siebie porze, dzięki czemu kursanci nie muszą się martwić o dodatkowe koszty związane z dojazdem czy organizacją dnia na planowany wyjazd szkoleniowy.

Kompetencje dyplomowanego księgowego po kursie

Kursy z księgowości mają na celu przygotować zawodowo, wzbogacać wiedzę oraz doskonalić umiejętności niezbędne do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków. Certyfikat dyplomowanego księgowego to oznaka kwalifikacji na najwyższym poziomie zaawansowania w rachunkowości oraz wszechstronnej wiedzy z zakresu zarządzania finansami i rozliczeniami podatkowymi. Jest to niezbędne do pełnienia roli zaufanego doradcy biznesu, który może podjąć zatrudnienie w firmach z udziałem kapitału zagranicznego i w spółkach giełdowych – na różnych działach organizacji: rachunkowych, controllingu finansowego czy jako członek zespołów międzyfunkcyjnych jako dyrektor bądź prezes spółki.