Dział kadr zajmuje się wieloma sprawami związanymi m.in. z zarządzaniem zasobami ludzkimi, finansami, a także kwestiami prawnymi. Warto, aby każdy zatrudniony w firmie zapoznał się z zakresem obowiązków pracowników kadr. Wiedza na temat tego, w jaki sposób mogą liczyć na ich pomoc, usprawni funkcjonowanie pracy w przedsiębiorstwie.

Czym się zajmują kadry?

Kadry to określenie osób zatrudnionych na różnych stanowiskach w dziale kadr i płac. Aby odpowiedzieć na pytania: po co są kadry, czym się zajmują, najprościej można powiedzieć, że są to pracownicy zajmujący się prowadzeniem pełnej dokumentacji personelu firmy. Jest to niezbędne do tego, by utrzymać porządek podczas zarządzania ich sprawami. Nie da się bowiem zapamiętać, o co wnioskował każdy zatrudniony, a jakich zaświadczeń nie złożył. Wszystkie sprawy rozpatrywane są indywidualnie, dlatego przypisane do działu kadr obowiązki skupiają się głównie na prowadzeniu teczki z aktami osobowymi pracownika.

Zbierane dokumenty przez dział kadr to:

  • umowy,
  • aneksy, 
  • badania lekarskie, 
  • ewaluację godzin pracy,
  • wnioski urlopowe, 
  • zwolnienia lekarskie itd.

Dzięki prowadzeniu rzetelnej dokumentacji usprawniony jest proces wypłacania wynagrodzenia. Specjaliści ds. kadr odpowiedzialni są za kontrolowanie wypłacania wszelkich świadczeń pieniężnych: wynagrodzeń, premii, dodatków. Należy zadbać, aby wysokość pensji była zgodna z umową, listą płac, rozliczanym czasem pracy. Kadry dbają również o to, by pracownik otrzymał wypłatę w wyznaczonym terminie.

Warto również dodać, że specjaliści ds. kadr i płac mają obowiązek bardzo dobrze znać prawo pracy, a także zapoznać się z bieżącymi zmianami w ustawach, jakie wprowadza rząd. Jest to niezwykle istotne do tego, by firma funkcjonowała zgodnie z przepisami.

Dział kadr a pracownik

Sprawnie działający specjaliści ds. kadr gwarantują pracownikowi poczucie bezpieczeństwa pod względem prowadzenia dokumentacji. Dzięki temu, że zatrudnieni w kadrach muszą znać przepisy Kodeksu Pracy, pozostali współpracownicy mogą otrzymać od nich cenne wskazówki na temat aktualności kadrowych i prawnych. Co więcej, pomogą wypełnić lub skontrolować prawidłowości dokumentu.

podpisywanie dokumentów

Dział kadr współpracuje również w imieniu innych zatrudnionych w firmie z instytucjami państwowymi (np. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym), dzięki czemu wiele spraw może załatwić bez ingerencji pracowników z innych działów. Wpływa to na płynność w funkcjonowaniu firmy, gdyż każdy może skupić się na własnych obowiązkach. Dlatego też warto, aby pracownicy wiedzieli, czym zajmują się kadry i z jakimi pytaniami mogą się do nich zgłosić.

Zakres obowiązków kadrowej a jej umiejętności

Specjalista ds. kadr, czyli inaczej kadrowa, przede wszystkim w swojej pracy musi utrzymywać kontakty z ludźmi zatrudnionymi w danej firmie. Dlatego też osoba, która jest zatrudniona w dziale kadr, powinna mieć łatwość nawiązywania kontaktu i budowania wypowiedzi, a także cechować się kulturą osobistą. Sprawna komunikacja wpływa na efektywniejsze wykonywanie obowiązków, takich jak: prowadzenie negocjacji, reprezentowania firmy oraz informowaniu pracowników na temat aktualności kadrowych.

Zakres obowiązków kadrowej wymaga, aby osoba na tym stanowisku, była systematyczna, dobrze zorganizowana i opanowana. Ponosi ona odpowiedzialność za dobrze prosperujące funkcjonowanie organizacji pod względem kadrowo-płacowym, dlatego warto, aby nie ulegała presji i miała własne zdanie.

Kurs Specjalista ds. Kadr

Aby zdobyć zatrudnienie w dziale kadr, warto skorzystać z Kursu Specjalisty ds. Kadr, stworzonego przez znawców tematu z Krajowej Izby Księgowej. Jest to szkolenie online, które umożliwia zdobycie wiedzy w ciekawy i wygodny sposób. Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do wykonania zawodu specjalisty ds. kadr, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

Absolwent szkolenia otrzymuje dyplom Specjalisty ds. kadr, certyfikat ukończenia kursu oraz tytuł Specjalisty ds. Kadr.