Praca w księgowości wiąże się z coraz większymi wyzwaniami stawianymi osobie wykonującej ten zawód. Wynika to z rosnącej pozycji samodzielnych księgowych na rynku pracy, a także szybko zmieniającym się prawem i rozwijającą się technologią. Aktualna wiedza i solidne przygotowanie gwarantują księgowym powodzenie na rynku pracy. Wyróżnia się 5 filarów tematycznych, które powinien mieć kurs, niezbędnych do zdobycia odpowiedniego wykształcenia dla samodzielnej księgowej.

Jak zostać księgową? 

Jest wiele spraw, z którymi musi być zaznajomiona w firmie samodzielna księgowa: zarobki pracowników, wszelka ewidencja księgowo kasowa, prowadzenie procesu transakcji finansowych i ich kontrolowanie itd. Dlatego też w celu wykonywania tego zawodu kandydat musi zdobyć przygotowanie teoretyczno-praktyczne w zakresie rachunkowości, potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Można zyskać je nie tylko stacjonarnie, ale i dzięki kursom online.

Co więcej, prowadzenie księgowości wymaga znajomości przepisów prawa – przede wszystkim podatkowego i rachunkowego. Wiedza w tym zakresie musi być stale uaktualniana, ponieważ prawo odnoszące się do rachunkowości zmienia się dynamicznie. Warto, aby księgowa znała także narzędzia i programy rachunkowe, które usprawnią pracę. 

Cechy osobowości potrzebne do prowadzenia księgowości

  • staranność,
  • uczciwość,
  • cierpliwość, 
  • wytrwałość,
  • zaangażowanie,
  • skrupulatność.

W jakiej firmie samodzielna księgowa może podjąć pracę?

Zatrudnienie jako samodzielny księgowy można otrzymać przede wszystkim w biurach rachunkowości, gdzie najbardziej potrzebni są specjaliści w tym zakresie. Jednak osoba z tymi umiejętnościami może być potrzebna w każdym przedsiębiorstwie w celu zarządzania finansami. 

Samodzielna księgowa zarobki swoje może podnosić wraz ze zdobytym doświadczeniem. Ponadto poszerzanie wiedzy na temat rachunkowości, wpływa na możliwość otrzymania awansu zawodowego.

Kurs samodzielny księgowy – jakie zagadnienia powinien poruszać?

Na początku samodzielna księgowa musi zapoznać się z ogólnie pojętą tematyką kadrowo-płacową. Oznacza to, że wstępnie powinny zostać omówione wątki związane z zatrudnianiem pracowników, rozliczaniem ich, a także rozwiązywaniem umowy.

Uzupełnieniem tej wiedzy są wszelkie informacje odnoszące się do podatków. Zakres tego tematu jest bardzo szeroki ze względu na ich różnorodność – PIT, CIT i VAT. Każdy z nich ma własną specyfikę, z której należy wyodrębnić koszty podatkowe i ich zasady rozliczenia. Omawia się także aspekty związane z działalnością gospodarczą i przypisanych do niej form opodatkowania PIT, a także zasady prowadzenia książki przychodów i rozchodów. W związku z tematem podatków omawia się również założenia dotyczące fakturowania i kasy fiskalnej, a także inne powiązane sprawy dotyczące m.in. zwolnienia, odliczenia i zwrotu podatku.

księgowa w pracy

Kolejny filar, kursu pozwalający przygotować się do prowadzenia księgowości, odnosi się do aktywów i kapitału. Wiąże się to z zagadnieniami takimi jak: podstawy rachunkowości jednostek produkcyjnych, należności i inwestycje krótkoterminowe lub długoterminowe. Dzięki temu księgowa pozna także inne zagadnienia dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, czy też rezerw.

Czwarty obszar tematyczny dotyczy prowadzenia rachunkowości i księgowości w firmie. Jest to niezbędne do tego, by przekuć omawianą w poprzednich działach wiedzę w praktykę. Ten filar przygotowuje samodzielną księgową do wielu wyzwań, z jakimi wiąże się praca w przedsiębiorstwie. Nauczy się ona m.in. przygotowywania rozliczeń z przychodów i wszelkich kosztów operacyjnych. Co więcej, umożliwi jej to zdobycie kompletnej wiedzy odnoszącej się do prowadzenia sprawozdania finansowego.

Na koniec, jako uzupełnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej, przyszła księgowa nauczy się obsługi programu Symfonia Finanse i Księgowość, który ułatwi jej wykonywanie codziennych obowiązków w pracy.

Kurs Samodzielny Księgowy online

Nauka zdalna jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie elastyczny czas nauki. Dzięki wykorzystaniu platformy e-learningowej z materiałami dydaktycznymi, opracowanymi przez specjalistów, kursant może zdobyć potrzebną mu wiedzę bez wychodzenia z domu. 

Krajowa Izba Księgowych oferuje Kurs Samodzielny Księgowy, który porusza zagadnienia z każdego z wyżej wymienionych 5 filarów potrzebnych do prowadzenia rachunkowości. Kursant otrzymuje niezbędną do podjęcia pracy wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje.

Absolwent otrzymuje Dyplom Samodzielnego Księgowego, certyfikat ukończenia kursu oraz tytuł Samodzielnego Księgowego. Warto dodać, że Krajowa Izba Księgowych jako uprawniona instytucja oświatowa po ukończeniu kursu wydaje absolwentowi zaświadczenie na druku Ministra Edukacji Narodowej.