Według Barometru Zawodów, zapotrzebowanie na pracowników ds. księgowości i rachunkowości jest duże, co wiąże się z niewielką podażą osób chętnych do podjęcia zatrudnienia lub mających wystarczające kwalifikacje. Wynika z tego, że zdobycie kwalifikacji w charakterze asystenta księgowego, a następnie podjęcie pracy, wpłynie możliwość negocjowania większego wynagrodzenia dla zatrudnionego. Praca w zawodzie asystenta ds. księgowości niesie za sobą wiele dodatkowych korzyści, o czym można przeczytać w dalszej części artykułu. Jednak należy podkreślić, że odpowiednie przygotowanie do wykonywania zawodu jest niezbędne do ich osiągnięcia.

Zalety pracy w księgowości

Aby wyodrębnić zalety pracy jako asystent lub asystentka księgowej warto sobie wyszczególnić na początku, jakie są plusy pracy w księgowości. Przede wszystkim, sektor ten zapewnia szybkie znalezienie zatrudnienia. Wynika to z dużego zapotrzebowania na księgowych, którzy zatrudniają się zarówno w biurach rachunkowych, jak i w większości firm. Praca w dużym przedsiębiorstwie może nieść za sobą nadmiar obowiązków, które spoczywają na jednej osobie, a wysoka odpowiedzialność na tym stanowisku wymaga pełnego skupienia i rzetelności. Dlatego też zatrudnienie asystenta do spraw księgowości jest idealnym rozwiązaniem dla firm.

Praca w dziale księgowości to sposób na stałe rozwijanie swoich umiejętności, a także brak monotonii podczas wykonywanych zadań. Wpływ na to mają regularnie wchodzące w życie nowelizacje prawa podatkowego i rachunkowego, których znajomość jest niezbędna do realizacji powierzonych obowiązków. Warto dodać, że praca w księgowości wymaga współpracy, a nie współzawodnictwa, co wpływa na lepszą atmosferę w zespole. Dzięki tym czynnikom istnieje mniejsze ryzyko wypalenia zawodowego.

Paca jako asystent ds. księgowości

Zdecydowanie warto zatrudnić się jako asystent do spraw księgowości. Poza wymienionymi wyżej zaletami pracy w tym dziale plusem jest występowanie mniejszego stresu związanego z odpowiedzialnością. Asystent bowiem ma nad sobą osobę koordynującą, która kontroluje wykonywane przez niego zadania. Dzięki temu może uczyć się na własnych błędach, co wpływa na lepsze przyswajanie wiedzy. Ponadto rozpoczęcie ścieżki kariery w księgowości od poziomu asystenta pozwala na stopniowe wdrażanie nowych zadań i zdobywanie doświadczenia zawodowego. Co przekłada się na możliwość otrzymania awansu. Korzyścią jest także zdobywanie wiedzy w praktyce od osób, które w większym zakresie zajmują się księgowością.

asystentka księgowa

Praca jako asystent lub asystentka księgowej również przynosi korzyści w przyszłości. Uczy ona pracy zespołowej i podziału obowiązków, co jest niezbędnym elementem w dobrze funkcjonującej firmie. Dodatkowo asystent zyskuje doświadczenie zawodowe, które będzie mógł wykorzystać w wielu nieprzewidywalnych sytuacjach w dalszej pracy. Co więcej, wpływa to także na budowanie relacji z innymi osobami, które zajmują się księgowością. Dzięki temu tworzy się bazę kontaktów, która umożliwi zaczerpnięcie porady podczas ewentualnych problemów.

Jak można zostać asystentem ds. księgowości?

Osoba, która chciałaby podjąć pracę jako asystentka lub asystent księgowej, powinna mieć ukończoną szkołę średnią, a ponadto odbyć szkolenie kierunkowe. Wymagane jest także przyuczenie na stanowisku pracy, które udzielane jest przez osoby już pracujące w księgowości.

Najbardziej przystępną formą zdobycia wiedzy i umiejętności, potrzebnych do zatrudnienia w charakterze asystenta ds. księgowości, jest przystąpienie do szkolenia online. Kursy za pośrednictwem platform e-learningowych dają możliwość uczestniczenia w zajęciach z dowolnego miejsca i wyboru odpowiedniego dla siebie czasu nauki. Elastyczność ta wpływa na efektywniejsze przyswajanie informacji przez kursanta.

Kurs Asystent ds. Księgowości 

Krajowa Izba Księgowych opracowała Kurs Asystent ds. Księgowości, którego celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy jako asystent księgowego. Stanowisko to zostało ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Program kursu zawiera pięć rozbudowanych bloków tematycznych, takich jak:

  • podstawowe zagadnienia z zakresu rachunkowości i fakturowania,
  • podmioty gospodarcze i system podatkowy w Polsce,
  • aktywa i pasywa jednostki,
  • typowe operacje gospodarcze w jednostce oraz przychody i koszty jednostki,
  • obsługa programu Symfonia Handel.

Absolwent otrzymuje dyplom Asystenta ds. księgowości, certyfikat ukończenia kursu, a także od tej pory może mianować się tytułem Asystenta ds. księgowości.