Najważniejszą sprawą związaną z wrzucaniem wydatków jest ocenienie ich pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. A co w przypadku zakupu psa – czy można czworonoga wrzucić do kosztów firmy lub wydatki związane z jego utrzymaniem? Na te pytania odpowiemy w dalszej części artykułu. 

Czy można wrzucić psa w koszty firmy? 

Według Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: “kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”. Wśród nich wymieniono różnego typu grzywny, pożyczki, darowizny itd. 

Wobec powyższego nie ma zakazu wrzucenia psa w koszty firmy, co potwierdza także Pismo z dnia 8 listopada 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.757.2021.2.ISL. Czytamy w nim, że: “warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (…);
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona;
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów;
  • został właściwie udokumentowany”.

Naucz się prowadzić rachunkowość swojej firmy na “Kursie Samodzielny Księgowy”

Czy w każdym przypadku można wrzucić psa w koszty firmy?

Nie w każdym przypadku można wrzucić psa w koszty firmy. Podczas kontroli przedsiębiorca musi wykazać, że wydatki te posłużyły mu do osiągnięcia zysków w firmie.

O ile w przytoczonej powyżej sprawie dyrektor KIS uznał, że pies spełnia wymagania w zakresie ochrony biura, tak już w innej sprawie stanowisko pod kątem ich celowości, tj. dążenia do uzyskania przychodów, zostało uznane za nieprawidłowe. 

Potwierdza to Pismo z dnia 17 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.1059.2022.4.MAP. Sprawa dotyczyła prowadzenia działalności związanej z branżą IT, w której to pies miał występować w materiałach marketingowych, a także być sposobem na pogłębienie relacji z klientami. 

Czy można odliczyć wydatki na psa? 

Na podstawie przytoczonego powyżej pisma Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej można stwierdzić, że istnieje możliwość odliczenia wydatków na psa (w tym koszty karmy i weterynarza). Jednak warto podkreślić, że decyzja ta dotyczy interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

pies w firmie

W tym przypadku funkcją psa w działalności gospodarczej było spełnienie funkcji ochronnej wobec ewentualnego włamania i kradzieży (tu: dokumentów księgowych). Dlatego można było tu zaliczyć wydatki na psa do kosztów uzyskania przychodów firmy.

Zatem jeżeli przedsiębiorca potrafi wykazać, że wydatki te posłużyły mu do osiągnięcia zysków w firmie, może je odliczyć

Koszty w firmie – jak przygotować się do prowadzenia własnej działalności?

Warto przygotować się do prowadzenia własnej działalności nie tylko w kwestiach zarządczych, ale także księgowych. Dlatego też w naszej ofercie znajduje się “Kurs Samodzielny Księgowy”, który przygotuje osoby pragnące na własną rękę prowadzić rachunkowość swojej firmy do tych czynności.

Kształcenie na tym kursie sprawdzi się także dla tych, którzy chcą rozpocząć pracę jako samodzielny księgowy. Uczestnik nabędzie bowiem wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do efektywnego realizowania zadań zawodowych na stanowisku samodzielnego księgowego.

Warto dodać, że absolwent kursu uzyskuje dyplom oraz tytuł Samodzielnego Księgowego, certyfikat ukończenia „Kursu Samodzielny Księgowy” w języku polskim i języku angielskim oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu na wzorze Ministra Edukacji Narodowej.