Zrozumienie wpływu głównych działań księgowych w firmie, a także wyciąganie wniosków zarządczych na podstawie danych finansowych, umożliwia podejmowanie odpowiednich działań mających na celu rozwój filmy. Brak skoordynowanych działań w tym sektorze może doprowadzić nawet do upadku przedsiębiorstwa. W związku z tym warto zapoznać się z tematyką finansów dla niefinansistów, by uniknąć popełniania błędów zarządczych. Więcej na ten temat opowiemy w dalszej części artykułu.

Po co menadżerom wiedza z zakresu finansów firmy?

Menadżerowie oraz kierownicy to osoby odpowiedzialne za wszechstronne zadania związane z prawidłowym funkcjonowaniem firmy. Oznacza to, że w swojej pracy współpracują także z działami księgowymi, a to wymaga od nich co najmniej podstawowych umiejętności z zakresu finansów. Dla menadżerów niefinansistów uzupełnienie tej wiedzy powinno być wręcz zalecane. 

Wiedza z zakresu finansów i księgowości umożliwia:

 • opracowywanie danych księgowych i raportów finansowych;
 • tworzenie analiz informacji finansowych;
 • podejmowanie decyzji uwzględniających dane finansowe;
 • prowadzenie świadomych negocjacji z klientami;
 • kontrolowanie, jak podejmowane decyzje finansowe wpływają na firmę;
 • zrozumienie podstawowych mechanizmów finansowych;
 • ocenianie projektów inwestycyjnych;
 • monitorowanie sytuacji przedsiębiorstwa.

Zapisz się na “Kurs Samodzielny Księgowy”, by zdobyć wiedzę z zakresu finansów dla niefinansistów

Finanse dla menadżerów niefinansistów – dlaczego znajomość tego tematu jest tak ważna?

Nie ma nic dziwnego w tym, że koordynowanie spraw finansowych i księgowych w firmie stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców oraz menadżerów, którzy nie mają odpowiedniego przygotowania do tych czynności. Nieodpowiednie zarządzanie tym obszarem może skutkować nawet upadkiem przedsiębiorstwa. 

finanse dla niefinansistów

Do innych konsekwencji dla firm wywołanych brakiem wiedzy z zakresu finansów, zalicza się:

 • straty pieniężne;
 • odmowy udzielenia kredytu;
 • nieopłacalne inwestycje;
 • niewypłacalność;
 • długi;
 • zakup akcji o złej kondycji finansowej.

Z kolei wiedza z zakresu finansów i księgowości może uchronić przed ww. skutkami. Co więcej, ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania, rozwoju, a także sukcesu firmy, czyli sytuacji związanej z przynoszeniem korzyści założycielowi, pracownikom oraz klientom. 

Finanse dla niefinansistów – szkolenie

Kurs wyjaśniający tematykę finansów dla menadżerów (niefinansistów), a także innych osób pragnących zrozumieć zagadnienia związane z księgowością firmy, jest doskonałym sposobem kształcenia w tym zakresie. 

Przykładem takiego szkolenia jest oferowany przez nas  Kurs Samodzielny Księgowy”, który omawia pięć modułów potrzebnych do wykonywania czynności związanych z księgowością firmy. Wśród nich wymienia się:

 • tematykę kadrowo-płacową;
 • podatki PIT, CIT, VAT;
 • aktywa i kapitały;
 • rachunkowość i księgowość;
 • obsługę programu Symfonia Podatki i Księgowość.

Warto dodać, że absolwent kursu uzyskuje dyplom oraz tytuł Samodzielnego Księgowego, certyfikat ukończenia „Kursu Samodzielny Księgowy” w języku polskim i języku angielskim oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu na wzorze Ministra Edukacji Narodowej.