Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/132/kurs-specjalista-ds-kadr/src-BlogKIK

Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa. Jest to bardzo odpowiedzialny zawód i w przeciwieństwie do księgowości, w tym zawodzie występuje dość częsty kontakt z drugim człowiekiem, dlatego ważną cechą kandydata na to stanowisko jest komunikatywność i przyjemna aparycja. Wszystkie ważne informacje dotyczące zawodu specjalisty ds. kadr przedstawimy w poniższym artykule.

Według Krajowych Standardów Kompetencji Zawodowych do zadań specjalisty do spraw kadr (kod zawodu 242307) należy m.in.: prowadzenie dokumentacji kadrowej, obsługa procesów związanych z zatrudnianiem oraz rozwiązywaniem umów o pracę, ewidencja czasu pracy, kontrola uprawnień pracowniczych niezbędnych do wykonywania zawodów wymagających specjalnych uprawnień, certyfikatów itp. Specjalista do spraw kadr opracowuje i aktualizuje informacje o potrzebach kadrowych jednostki oraz rekrutuje i selekcjonuje kandydatów do pracy. Również prowadzi akta osobowe zgodnie z wymaganiami prawa pracy, kontroluje aktualność obowiązkowych badań lekarskich, uczestniczy w opracowywaniu regulaminów i procedur związanych z zatrudnieniem oraz prowadzi sprawy związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Należy jednak zaznaczyć, że aby móc pracować jako specjalista do spraw kadr, należy posiadać dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a najlepszym rozwiązaniem zdobycia takiego dokumentu jest podjęcie kursu online. Kursy e-learningowe pozwalają zaoszczędzić czas na dojazdy w wybrane przez placówkę miejsce szkoleniowe oraz pieniądze, ponieważ są tańsze niż kursy stacjonarne, a dodatkowo dają możliwość uzyskania dokładnie takich samych kwalifikacji, co kursy stacjonarne.

Wszystkie materiały szkoleniowe zgodne są z wymaganiami merytorycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i przygotowywane są przez interdyscyplinarny zespół specjalistów i zawarte są na innowacyjnej platformie dydaktycznej, natomiast egzamin jest prowadzony w formie filmu zaliczeniowego. Dodatkowo uzyskane w trakcie szkolenia kwalifikacje, potwierdzone są certyfikatem wydawanym na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej dającym uprawnienia do pełnienia zawodu Specjalisty ds. kadr, są to takie same uprawnienia jak po kursie stacjonarnym.  Jest to zatem bardzo wygodna, wiarygodna i nowoczesna forma potwierdzania wymaganych kwalifikacji zawodowych.