Dobre zarządzanie pracownikami oraz finansami firmy stanowią klucz do jej prawidłowego funkcjonowania. Wsparcia w tych działaniach udziela dział kadr i płac, o którym więcej będziemy mówili w dalszej części artykułu. Odpowiemy na główne pytania dotyczące pracy w dziale kadry i płace: na czym polega praca w tym dziale i czy jest trudna? Kto może zostać kadrową? Ile się zarabia w kadrach i płacach? Wskażemy również kurs przeznaczony dla przyszłych specjalistów w tej branży.

Kto może zostać kadrową? 

Kadrowa to potoczne określenie na specjalistę ds. kadr i płac, który jest odpowiedzialny za zarządzanie obszarem administracji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Dlatego też kadrową może zostać osoba o szerokiej wiedzy w tym zawodzie w zakresie zarządzania i prawa, która potrafi wykorzystać ją w działaniach praktycznych.

Cechy i umiejętności przydatne w pracy kadrowej:

 • komunikatywność,
 • obowiązkowość,
 • odporność na stres,
 • samodzielność,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • dokładność,
 • kultura osobista.

Zapisz się na “Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac”, by zdobyć umiejętności potrzebne do pracy jako kadrowa

Czy kadry i płace są trudne?

Praca w kadrach i płacach może sprawiać trudność niektórym osobom, ponieważ wymaga umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów z innymi, a także przerzucania się z jednej czynności na drugą. Ponadto jest to odpowiedzialne stanowisko, które wymaga dużej wiedzy i umiejętności zastosowania jej w praktyce. Oczywiście odpowiednie przygotowanie do objęcia tego stanowiska sprawia, że kadry i płace nie są trudne.

Na czym polega praca kadry i płace?

Praca w dziale kadr i płac polega na wykonywaniu różnych zadań związanych ze strategią personalną przedsiębiorstwa. W związku z tym specjaliści ds. kadr i płac  zajmują się wszelkimi sprawami związanymi z zarządzaniem dokumentacją kadrowo-płacową pracowników, a także współpracują z kierownictwem w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania firmy.

kadry i płace

Specjaliści ds. kadr i płac zajmują się procedurami związanymi z: 

 • zatrudnianiem nowych pracowników;
 • rekrutowaniem pracowników;
 • opracowaniem regulaminu pracy;
 • ustalaniu wysokości wynagrodzenia pracowników,
 • przygotowaniem umów i innych dokumentów pracowniczych; 
 • wystawianiem świadectwa pracy odchodzącym pracownikom;
 • naliczaniem wynagrodzenia;
 • awansami pracowników.

Ile zarabia się w kadrach i płacach?

W 2023 roku według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana miesięcznej wypłaty specjalisty ds. kadr i płac na stanowisku wynosi 5050 zł brutto. Według danych pensja ta oscyluje pomiędzy 4620 a 6560 zł brutto. 

Z kolei średnie wynagrodzenie młodszego specjalisty ds. kadr i płac mieści się w przedziale od 3860 do 5160 zł, co daje średnio 4500 zł miesięcznej pensji. Natomiast w przypadku starszych specjalistów zarobki wynoszą od 5410 do 7800 zł. W związku z tym średnia wypłata osoby na tym stanowisku wynosi 6500 zł.

Czynniki wpływające na wynagrodzenie kadrowej:

 • wykształcenie;
 • doświadczenie;
 • lokalizacja firmy;
 • wielkość przedsiębiorstwa;
 • staż pracy;
 • zapotrzebowania na rynku.

Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac

Oferowany przez nas “Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac”, którego celem jest przygotowanie uczestnika zarówno teoretyczne, jak i praktyczne do wykonania zawodu specjalisty ds. kadr i płac. W związku z tym podczas kształcenia kursant zdobywa wiedzę na temat:

 • Podstawowych zagadnień z prawa pracy.
 • Zatrudniania pracowników i ustania stosunku pracy.
 • Urlopów i czasu pracy.
 • Wypłacania wynagrodzenia za pracę.
 • Obsługi programu kadrowo-płacowego. 

Absolwent “Kursu Specjalisty ds. Kadr i Płac” zyskuje umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do podjęcia pracy w tym zawodzie. Potwierdzają to otrzymane przez niego dokumenty, takie jak:

 • dyplom Specjalisty ds. Kadr i Płac, 
 • zaświadczenie na wzorze Ministra Edukacji Narodowej, 
 • certyfikat ukończenia kursu w języku polskim,
 • certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim.

Umożliwia mu to posługiwanie się tytułem Specjalisty ds. Kadr i Płac i legalne rozpoczęcie pracy w instytucjach państwowych, jak i prywatnych.