Prowadzenie własnej działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ponoszeniem pewnych kosztów. Jest to niezbędne do jej rozwoju i prawidłowego funkcjonowania. Jednak nawet w tej kwestii generowania kosztów warto zdobyć odpowiednią wiedzę pozwalającą na umiejętne rozliczanie poniesionych wydatków. Więcej informacji w tym temacie udzielimy w dalszej części artykułu.

Po co generować koszty w firmie jednoosobowej?

Generowanie kosztów w firmie jednoosobowej pozwala na zmniejszenie wysokości podatku dochodowego. Jako koszty uznaje się usługi i towary, które pozwolą funkcjonować działalności, potrzebne są do pracy zawodowej, a w konsekwencji przyczynią się do uzyskania przychodów w firmie jednoosobowej.

Jak udowodnić, że generowane koszty są prawdziwe?

W celu poświadczenia, że generowane koszty są prawdziwe, należy uzyskać od sprzedawcy dokument potwierdzający wydatek. Co więcej, przedsiębiorcy mają obowiązek przedstawienia przed urzędem skarbowym, że generowane koszty firmy jednoosobowej łączą się z jej prowadzeniem.

Wśród dokumentów potwierdzających wydatek wymienia się:

 • faktury,
 • rachunki,
 • paragony z NIP-em,
 • dowody zapłaty;
 • umowy.

Zapisz się na “Kurs Samodzielny Księgowy” i naucz się prawidłowo generować koszty w firmie

Co można wrzucać w koszty?

Aby obniżyć podatek VAT, w koszty można wrzucać zakupione usługi lub towary, które są związane z działalnością gospodarczą. Poniżej podamy listę przykładowych 10 zakupów umożliwiających generowanie kosztów w firmie:

 1. Wynajem lokalu – jeżeli przedsiębiorca nie posiada na własność lokalu, który stanowi miejsce zarejestrowania jego firmy, ma możliwość wliczenia kosztów za wynajem biura, magazynu itp. 
 2. Media – stanowią wszelkie rachunki związane z utrzymaniem lokalu, m.in. za gaz, prąd, wodę, ogrzewanie, które mają wpływ na działalność przedsiębiorcy.
 3. Samochód – można uwzględnić tu nie tylko kwotę za zakup auta, ale także koszty związane z jego eksploatacją, tj. opłaty za paliwo, ubezpieczenie, serwis.
 4. Telefon i internet –  faktura za usługi telekomunikacyjne może zostać wliczona w koszty firmy, w tym także za zużycie internetu, ponieważ umożliwiają one kontakt z klientem.
 5. Meble biurowe – niezależnie od tego, czy stanowią wyposażenie poczekalni, pomieszczenia socjalnego dla pracowników, czy też biura mogą zostać ujęte w kosztach, ponieważ przedmioty te niezbędne są do funkcjonowania firmy.
 6. Wyjazdy służbowe – jeżeli przedstawiciel jednoosobowej działalności gospodarczej musi wyjechać do innego miasta na spotkanie firmowe, może wrzucać koszty związane z przejazdem i opłatą za nocleg.
 7. Edukacja – wszystkie płatne wydarzenia, warsztaty, kursy itd. przyczyniające się do rozwoju firmy mogą zostać wliczone do kosztów.
 8. Okulary korekcyjne – często zapomina się o tym, że są one niezbędnym elementem do pracy, dlatego można wrzucić je w koszty.
 9. Reklama – elementy pozwalające zareklamować swoją działalność, np. reklama prasowa, w internecie, a nawet wizytówki i inne usługi związane ze stworzeniem reklamy stanowią opłaty wpływające na korzyść przedsiębiorcy.
 10. Stronna www – współcześnie “umieszczenie” firmy w internecie jest tak samo potrzebne jak stworzenie biura, zatem opłaty za domeny, usługi związane z tworzeniem strony www lub jej  edytowaniem również można wrzucić w koszty działalności.

firma jednoosobowa

Jak przedsiębiorca może przygotować się do generowania kosztów?

Przede wszystkim przedsiębiorca musi mieć świadomość, że moment założenia firmy jednoosobowej nie otwiera przed nim możliwości, tzw. wrzucania w koszty każdego zakupionego produktu. Oczywiście powinien także wiedzieć, w jaki sposób prawidłowo rozliczać się z zakupionych usług i towarów.

Znajomość prawa 

W Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje się lista wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Wśród nich wymienione są np. wydatki na grunty, odszkodowania, kary itd. Ustawy i rozporządzenia nie są dokumentami niezmiennymi, co powoduje, że przedsiębiorca ma stały obowiązek monitorowania zachodzących zmian w aktach prawnych.

Wiedza i umiejętności księgowe

Świetnym sposobem na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu księgowości jest przystąpienie na oferowany przez nas “Kurs Samodzielny Księgowy, który zapoznaje uczestników z tematyką kadrowo-płacową oraz podatkową. Dzięki temu kursant nabywa kompetencje potrzebne do efektywnego realizowania zadań samodzielnego księgowego.

Warto dodać, że absolwent “Kursu Samodzielnego Księgowego” uzyskuje dyplom z nadanym tytułem Samodzielnego Księgowego, certyfikat ukończenia Kursu Samodzielnego Księgowego w języku polskim i języku angielskim oraz zaświadczenie na druku Ministra Edukacji Narodowej.