W celu sprawnego funkcjonowania organizacji, osoby odpowiedzialne za jej zarządzanie powinny zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie wyznaczania założeń zarówno operacyjnych, jak i strategicznych danej firmy. Jednym ze sposobów koordynowania działań podejmowanych w przedsiębiorstwie jest budżetowanie, o którym więcej opowiemy w dalszej części artykułu.

Jakie są cele budżetowania?

Budżetowanie stanowi metodę zarządzania przedsiębiorstwem, która pozwala na kontrolowaniu działań poszczególnych działów. Przyczynia się to do poprawy funkcjonowania całej firmy, a także podnosi  świadomość pracowników na temat zrealizowanych i przyszłych założeń. Dlatego też warto, aby każdy manager i kierownik poznał tę metodę zarządzania.

Wśród celów budżetowania można wymienić:

 • zarządzanie działalnością;
 • wspieranie tworzenia planów działania w firmie;
 • motywowanie pracowników;
 • wspieranie przepływu komunikacji;
 • ocenianie wykonywanej pracy i jej osiągnięć;
 • raportowanie wykorzystywanych zasobów;
 • kontrolowanie czasu przeznaczonego na działania;
 • wykazywanie odchyleń i ich naprawianie.

budżetowanie

Na czym polega budżetowanie?

Budżetowanie polega na stworzeniu planu finansowego wraz z jego celami. Następnie należy wdrożyć go w życie i zapoznać go z każdym pracownikiem przedsiębiorstwa. Wykonywany proces budżetowania musi być stale poddawany kontroli, co pomaga w realizacji celów.

Wyjaśnienie, na czym polega budżetowanie, można zobrazować za pomocą etapów tego procesu:

 1. Określenie celów przedsiębiorstwa.
 2. Wyznaczenie założeń do budżetu.
 3. Przedstawienie tych informacji kadrze zarządzającej.
 4. Opracowanie budżetu na podstawie przyjętych celów i założeń.
 5. Weryfikacja budżetu.
 6. Akceptacja budżetu.
 7. Kontrola budżetu.

Poznaj sposoby planowania budżetu w firmie na “Kursie Specjalisty ds. Rachunkowości Zarządczej”

Budżetowanie jako sposób na sprawne zarządzanie firmą

Proces budżetowania jest metodą, którą warto poznać oraz stale udoskonalać, aby spełniała ona swoje cele i założenia jak najlepiej. Szczególnie że budżetowanie związane jest z innymi metodami rachunkowości zarządczej. Sprawne zarządzanie firmą umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej, stabilizacji finansowej przedsiębiorstwa, a także zdobycie większego zaufania klientów.

W związku z tym warto poszerzać swoją wiedzę na temat rachunkowości zarządczej, a także wykorzystywać ją w praktyce. W naszej ofercie znajduje się Kurs Specjalisty ds. Rachunkowości Zarządczejskierowany do wszystkich osób pragnących zwiększyć swoje umiejętności w tym zakresie.

Program szkolenia zawiera tematy związane z rachunkowością zarządczą, a także controllingiem i elementami finansów przedsiębiorstwa. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia absolwent otrzymuje:

 • dyplom i tytuł Specjalisty ds. rachunkowości zarządczej,
 • zaświadczenie na wzorze Ministra Edukacji Narodowej, 
 • certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim.

Warto podkreślić, że kursy realizowane przez Krajową Izbę Księgowych są  na bieżąco aktualizowane w zakresie wszelkich zmian i nowelizacji w przepisach prawnych.