Zarządzanie finansami firmy i nadzorowanie księgowości są niezbędne do tego, aby prowadzić dobrze funkcjonującą działalność gospodarczą. Umożliwia to kontrolowanie sytuacji materialnej, a także ustalenie odpowiednich celów i planu działania przedsiębiorcy. Nie zawsze ponoszone koszty muszą oznaczać złe gospodarowanie finansami, ponieważ zwiększenie kosztów firmowych zmniejsza podstawę opodatkowania. Więcej informacji na ten temat wskażemy w dalszej części artykułu. 

Czym są koszty? 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że koszty uzyskania przychodów to: “koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (…). Kosztem uzyskania przychodów jest również wniesiona opłata recyklingowa, o której mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”.

Koszty stałe a koszty zmienne

Koszty stałe to takie, które są niezmienne wraz ze zmianą wielkości produkcji. Oznacza to, że niezależnie od funkcjonowania produkcji ich koszt pozostaje taki sam. Przykładowo należą do nich koszty za: wynajem lokalu, ubezpieczenie sprzętu, czy opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Koszty zmienne to takie, które mogą zmienić swoją wartość w zależności od produkcji. To z kolei oznacza, że ich wysokość zwiększa się wraz z zużyciem. Jako przykład można podać opłaty za: surowce, energię, paliwo.

Zapisz się na “Kurs Samodzielny Księgowy”, by zapoznać się z tematyką kadrowo-płacową i podatkową

Jak zmniejszyć podatek dochodowy na koniec roku? 

Generowanie kosztów to sposób na zmniejszenie podatku dochodowego na koniec roku. Należy podkreślić, że im większe koszty, tym mniejszy podatek. O kosztach mówimy, gdy przedsiębiorca wykorzystuje odpowiednie środki pieniężne w celu osiągnięcia przychodu lub jego zabezpieczenia. Muszą być one udokumentowane i związane z prowadzoną działalnością.

Informacje na temat tego, jakie produkty i usługi mogą stanowić podstawę generowania kosztów, omawialiśmy w artykule: Jak generować koszty w firmie jednoosobowej?

Jak zrobić koszty na koniec roku?

Przedsiębiorca, który chce zrobić koszty na koniec roku, powinien generować koszty poprzez zakup usług lub towarów związanych z działalnością gospodarczą. Grudzień nie jest jedynym czasem, aby to wykonać, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowuje swoje dochody na bieżąco. Ważne jest, aby wygenerowane koszty zostały potwierdzone odpowiednią dokumentacją

koszty w firmie

Wśród dokumentów potwierdzających wydatek wymienia się:

  • faktury,
  • rachunki,
  • paragony z NIP-em,
  • dowody zapłaty;
  • umowy.

“Kurs Samodzielny Księgowy” dla przedsiębiorców

Kurs Samodzielny Księgowy” to doskonały wybór nie tylko dla osób pragnących na własną rękę prowadzić rachunkowość swojej firmy, ale także dla przedsiębiorców chcących zapoznać się z tematyką kadrowo-płacową oraz podatkową. W ten sposób uczestnik nabędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, dzięki której będzie mógł usprawnić zarządzanie księgowością swojej firmy.

Warto dodać, że absolwent kursu uzyskuje dyplom oraz tytuł Samodzielnego Księgowego, certyfikat ukończenia „Kursu Samodzielny Księgowy” w języku polskim i języku angielskim oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu na wzorze Ministra Edukacji Narodowej.