Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm
obrazek

Kurs II stopnia Kierownika Biura Rachunkowego

  Cena: 999.00 PLN
Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 999.00 PLN
Popularność kursu: 98%       Opinie: 257       wróć do kursów

Kurs II stopnia Kierownika Biura Rachunkowego online oraz materiały dydaktyczne są prowadzone m.in. w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, Ustawę o prawie oświatowym, Ustawę o rachunkowości oraz prawo bankowe.

Krajowa Izba Księgowych posiada uprawnienia do wydawania absolwentowi dokumentacji zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.

Zwracamy szczególną uwagę, iż do wydawania powyższej dokumentacji są powołane wyłącznie uprawnione do tego instytucje oświatowe.

Po ukończeniu kursu II stopnia Kierownika Biura Rachunkowego absolwent otrzymuje dokumentację zgodną z wymogami MEiN oraz dodatkowo: certyfikat ukończenia kursu (w języku polskim i angielskim). Uzyskane w ten sposób kwalifikacje umożliwiają zapisanie się na kurs Kierownika Biura Rachunkowego oraz późniejsze zdobycie kwalifikacji zawodowych do zawodu Kierownika Biura Rachunkowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 121102).

Ukończenie kursu, uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych umożliwia podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Jednocześnie dzięki uzyskanej akredytacji uczelni wyższej każdy z absolwentów kursu online w Krajowej Izbie Księgowych może uzyskać dodatkową dokumentację wydawaną przez uczelnię w postaci: dyplomu w skórzanej oprawie oraz świadectwa ukończenia kursu.

Krajowa Izba Księgowych jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów naszych kursów online przez swój Urząd Pracy.

UWAGA! Szczegółowe informacje o przebiegu kursu online, rejestracji, płatnościach oraz wymogach technicznych znajdują się poniżej. Zachęcamy do weryfikacji.

Program kursu - pobierz  

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć

FAQ - podstawowe informacje o kursie

Najnowsze opinie absolwentów

1) Co daje mi ukończenie kursu on-line II stopnia Kierownika Biura Rachunkowego?

Ukończenie kursu on-line II stopnia Kierownika Biura Rachunkowego daje takie same kwalifikacje jak kursu stacjonarnego. Kursant otrzymuje certyfikaty ukończenia kursu II stopnia Kierownika Biura Rachunkowego w języku polskim i angielskim oraz zaświadczenie MEN, dzięki którym może przystąpić do kursu Kierownika Biura Rachunkowego i uzyskać tym samym tytuł zawodowy. Kierownika Biura Rachunkowego został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 121102).

2) Czy dokumenty trzeba odnawiać?

Dokumenty wydawane są na podstawie odpowiednich rozporządzeń i są dożywotnie! Nie wymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosi się dodatkowych kosztów.

3) Jak zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę główną 
www.kik.edu.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu w szkolenie, należy kliknąć  ikonkę z napisem „dodaj do koszyka” a następnie "opłać zamówienie" i wypełnić formularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz SMS-em zostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i SMS nie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22 602 01 05). Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne konto i dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym, system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeśli natomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym (dane do przelewu dostępne w zakładce kontakt:  http://kik.edu.pl/kontakt), w urzędzie pocztowym bądź też placówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać na adres: kontakt@kik.edu.pl. Aktywacja kursu nastąpi w ciągu kilku minut od wysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwie uproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinna zająć dłużej niż 5-10 minut.

4) Czy płatność za kurs II stopnia Kierownika Biura Rachunkowego można rozłożyć na raty?

Tak. Krajowa Izba Księgowych każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Krajową Izbę Księgowych bez instytucji pośredniczących.

5) Kiedy można rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty. Wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje, zostają wysłane w ciągu 3-7 dni roboczych, od wpłaty ostatniej raty oraz zdania wszystkich testów i egzaminów.

6) W jaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę?

Płatności na portalu Krajowej Izby Księgowych obsługują Przelewy24 (
http://www.przelewy24.pl). Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraz najszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie, kursant może dokonać płatności poprzez:

- Przelew internetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut);

- Przekaz/Przelew tradycyjny (możliwość wygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcie lub placówce bankowej);

- Kartę kredytową.

Bezpieczeństwo transakcji zapewniają Przelewy24:

https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-platnicy

Generowanie faktury.

Celem wygenerowania faktury, po opłaceniu zamówienia, należy zalogować się na indywidualnym koncie kursanta oraz przejść do zakładki "Panel kursanta". Następnie prosimy o uzupełnienie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie.

7) Czy na dokumentach jest adnotacja, że kurs odbył się metodą e-learningową?

Nie. Nigdzie nie ma zapisu, że był to kurs on-line. Wzór nie przewiduje takich adnotacji.

8) Czy jeśli nie mam ukończonego kursu I stopnia Kierownika Biura Rachunkowego, a posiadam ukończone inne kursy lub studia mogę przystąpić do kursu II stopnia Kierownika Biura Rachunkowego?

Nie. Warunkiem koniecznym jest ukończenie kursu I stopnia Kierownika Biura Rachunkowego. W indywidualnych przypadkach prosimy o wysłanie skanu dyplomów potwierdzających uzyskanie wiedzy z zakresu I stopnia Kierownika Biura Rachunkowego. Takowe sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.

9) Ile czasu zajmuje opanowanie materiału na kursie i w jakim czasie trzeba go ukończyć?

Kurs składa się z części ogólnej oraz specjalistycznej. Opanowanie każdej z nich jest zależne od determinacji, dyspozycyjności oraz dotychczasowej wiedzy kursanta. Osoby posiadające już wiedzę i doświadczenie, sprawniej poradzą sobie z przygotowanym materiałem. Średni czas trwania kursu wynosi 5-6 dni.

Po każdym temacie przystępuje się do testu cząstkowego. Po rozwiązaniu wszystkich testów cząstkowych, przechodzi się do testu generalnego. W wypadku niezaliczenia jednego z testów można nieodpłatnie przystąpić do niego ponownie. Ilość prób jest nieograniczona.

Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej. Platforma szkoleniowa jest inteligenta i zapamiętuje postępy kursanta.

10) Jak wygląda proces nauki na platformie e-learningowej Krajowej Izby Księgowych?

Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów w dziedzinie rachunkowości. Wiedza prezentowana jest za pomocą czytelnych prezentacji oraz załączników. Proces nauki odbywa się na intuicyjnej i łatwej w obsłudze platformie e-learningowej. W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów przy korzystaniu z platformy, należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia:
22 602 01 05 mail: kontakt@kik.edu.pl.

11) Czy kurs on-line jest niezawodny w działaniu?

Tak. Platforma została zainstalowana w jednym z najnowocześniejszych na świecie centrów danych, które gwarantuje dostępność usługi przez około 99.9% czasu w skali roku. O wszelkich planowanych przerwach w dostępności usługi, kursanci będą informowani z wyprzedzeniem.

12) Czym są „testy cząstkowe”?

„Testy cząstkowe”, są to testy wielokrotnego wyboru sprawdzające wiedzę pod koniec omawiania każdego tematu. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego można nieodpłatnie podejść do testu ponownie, aż do skutku.  W każdej chwili istnieje możliwość powrotu do lekcji, mechanizm ten pozwala lepiej zapoznać się z przygotowanym materiałem.

13) Czym jest „Praca Zaliczeniowa”?

Praca zaliczeniowa polega na napisaniu eseju na wybrany przez siebie temat z dostępnych tematów na platformie. Praca zaliczeniowa powinna zawierać 1-2 strony a4 napisane osobiście przez kursanta w notatniku dostępnym pod wyborem tematu pracy zaliczeniowej. 

UWAGA! Platforma nie zapisuje "tekstu roboczego", prosimy o zapisywanie tekstu na komputerze aby zapobiec jego ewentualnej utracie przed finalnym załączeniem eseju.

14) Czym jest "Test generalny"?

„Test generalny” jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursu. „TEST GENERALNY” składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Próg zaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to 25/30. W razie niepowodzenia na teście generalnym można nieodpłatnie przystąpić do testu ponownie, aż do skutku.

15) Czym jest „Formularz końcowy”?

„Formularz końcowy” wypełnia się po zaliczeniu ostatniego „TESTU GENERALNEGO”. Wypełnienie „formularza końcowego” jest niezbędne, ponieważ zapisane w nim dane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia ukończenia kursu. Należy zwrócić uwagę na wielkość liter oraz poprawność wpisanych danych. Jest to bardzo ważne, ponieważ treść z „formularza końcowego” jest zamieszczana bezpośrednio na zaświadczeniu.

16) Jak wygląda odbiór dokumentów?

Dokumentacja o ukończeniu szkolenia zostaje nadana do kursanta w terminie od 3 do 7 dni roboczych, od momentu zdania egzaminów i dopełnieniu wszelkich powinności. Przesyłka zostaje wysłana listem poleconym priorytetem, z możliwością monitorowania jej aktualnego statusu na stronie internetowej: 
http://emonitoring.poczta-polska.pl/. Czas doręczenia wynosi około 2-3 dni robocze.

17) Jakie są minimalne wymogi techniczne?

Musisz posiadać komputer PC lub inne urządzenie, które odtwarza poprawnie dźwięk w formacie MP3 oraz posiada rozdzielczość ekranu w poziomie nie mniejszą niż 1100 pikseli.

18) Jaka przeglądarka najlepiej współpracuje z platformą e-learningową?

Do prawidłowej funkcjonalności platformy wymagana jest jedna z najnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome. Ponadto przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować dane zapisywane w plikach Cookie.

19) Jak skorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przez Krajową Izbę Księgowych?

Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez Krajową Izbę Księgowych do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscyluje w granicach od 4000 zł do 8000 zł., dzięki czemu kursant ma możliwość realizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krajową Izbą Księgowych przed udaniem się do Urzędu Pracy celem ustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy. 

Martyna Dominik: Duża ilość informacji przekazana w przystępny sposób. Wszystko bardzo dobrze zrozumiałe i jasne

Joanna Gawryluk: treść jasna przejzysta kurs ok

Beata: Kurs przygotowany wyczerpująco z bardzo szeroką wiedzą.

Natalia: polecam

Bożena: Polecam kurs wszystkim zapracowanym. Świetnie opracowane materiały szkoleniowe, które można przyswoić w zaciszu domowym, to niewątpliwe atuty kursu. 

Monika Jóźwicka: dziekuję za szkolenie , materiały wyczerpujące, dużo zdobytej wiedzypozdrawiam 

Anita W.: Zalety e-learningu poznałam już wcześniej. Z racji dużego doświadczenia w tym zakresie, mogę polecić Państwa kurs każdemu. Wyszkolona kadra układająca program, specjaliści przygotowujący materiały naukowe, kompetentna obsługa portalu, szybki kontakt mailowy, błyskawiczna wysyłka dokumentów - to tylko niektóre plusy szkolenia w Krajowej Izbie Księgowych. Dodatkowo nieoprocentowana płatność ratalna wraz z możliwością wystawienia faktury. Naprawdę polecam każdemu.

Klaudia: Bardzo interesujący kurs, polecam.

Oksana M.: Szkolenia w Krajowej Izbie Księgowych polecam wszystkim zwracającym uwagę na jakość świadczonych usług. Jestem już po dwóch kursach i obydwa były na takim samym, wysokim poziomie. Forma zaliczenia mniej stresująca niż w przypadku kursów stacjonarnych, dzięki czemu człowiek może się w pełni skupić na zdobywaniu wiedzy. Polecam.

Dawid P.: Świetne szkolenie finalnie przygotowujące do uzyskania Dyplomu kierownika biura rachunkowego, polecam.

Wioletta: Platforma dydaktyczna na najwyższym poziomie. Materiały na moim indywidualnym koncie odtwarzały się prawidłowo, pod kątem technicznym szkolenie zasługuje na 6-tkę z plusem. Dodatkowo miły kontakt z obsługą klienta sprawiał, iż nawet na najmniejsze pytanie w związku z realizacją szkolenia kursant mógł otrzymać szybko rzeczową odpowiedź. Polecam.

Amelia W.: Zdecydowałam się na kurs II stopnia żeby jak najszybciej przejść do kursu na kierownika biura rachunkowego, podnieść swoje kwalifikacje, udokumentować je i przedstawić Dyplom swojemu pracodawcy, który już wcześniej poinformował mnie o możliwości awansu. W związku z powyższym polecam go wszystkim, którzy pragną podnieść swoje stawki godzinowe oraz uzyskać wymarzone awanse.

Bartosz : Dobry kurs, zawierający wszelkie niezbędne informacje. Najbardziej atrakcyjna okazała się wiedza o sprawozdaniach finansowych. Temat został opisany w rzeczowy sposób, a test cząstkowy trafnie potrafił zweryfikować ewentualne niedociągnięcia kursanta. Polecam !!

Karina T.: Polecam realizację tego kursu wszystkim, którzy cenią swój czas!

Bogumiła P.: Kurs prowadzony przez instytucję oświatową, posiadającą certyfikat jakości ISO, działającą pod nadzorem Ministerstwa - to musiało się udać. Najlepsze polecenie będzie stanowił fakt, iż zapisałam się już na kurs kierownika biura rachunkowego, który mam nadzieje będzie stanowił zwieńczenie mojego awansu w aktualnie zatrudniającej mnie spółce. 

Agata T.: Najbardziej obawiałam się obsługi platformy naukowej, gdyż nigdy wcześniej nie spotkałam się z taką metodą nauczania. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, ponieważ obsługa nie stanowiła żadnej bariery w realizacji kursu. Do tego dobrze przygotowane zaplecze naukowe poprzez materiały umieszczone w lekcjach, które można pobrać i wydrukować stanowią znaczne ułatwienie w codziennym życiu zawodowym. 

Hanna : Szkolenie naprawdę godne rekomendacji, polecam

Grzegorz S.: Moje indywidualne potrzeby zostały w pełni zaspokojone. Przede wszystkim liczył się dla mnie czas realizacji szkolenia, dobrze opracowane materiały oraz szybka i reaktywna obsługa portalu. Wszystko oceniam na wysokim poziomie. W związku z czym szczerze polecam kurs II stopnia kierownika biura rachunkowego.

Olga S.: Pierwszy stopień kursu realizowałam stacjonarnie, natomiast ze względu na brak czasu II stopień zdecydowałam się ukończyć metodą e-learningową. Szybko, intensywnie i skutecznie. Polecam serdecznie!

Aleksandra P.: Jest to już mój drugi kurs realizowany w Krajowej Izbie Księgowych i na pewno nie ostatni. Już w tym momencie zapisałam się na kurs kierownika biura rachunkowego, żeby otrzymać Dyplom wydany przez Państwa Izbę oraz mieć dzięki temu wiele możliwości na rynku pracy. Polecam gorąco!