Przedsiębiorstwo zatrudnia dyrektora finansowego, aby zadbał o opracowanie i koordynowanie sytuacji organizacji pod kątem strategicznym i finansowym. Dlatego też zajmuje się różnorodnymi czynnościami ukierunkowanymi na realizacje założeń. Wśród nich może pojawić się windykacja należności, co będziemy szerzej omawiali w dalszej części artykułu.

Czym jest windykacja należności?

Windykacja należności polega na odzyskaniu zaległych zobowiązań finansowych od dłużnika. Jest to proces, który wymaga odpowiedniego zarządzania, ponieważ nie może on wpłynąć negatywnie na przyszłe relacje z klientem. Mimo to musi być ona przeprowadzona skutecznie, aby otrzymać płatności po możliwie najniższym koszcie. Windykacja należności wpływa na wewnętrzne funkcjonowanie firmy poprzez zachowanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej, a także oddziałuje na utrzymanie konkurencyjnej pozycji rynkowej.

Zapisz się na “Kurs I stopnia Dyrektora Finansowego”, by zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie windykacji należności

Dyrektor finansowy wobec windykacji należności

Jak wskazano, windykacja należności musi zostać przeprowadzona precyzyjnie, w związku z tym osoba zajmująca się zarządzaniem tym procesem powinna być do tego odpowiednio przygotowana. W sprawach finansowych firmy kluczowym decydentem często jest dyrektor finansowy, który dba o utrzymanie dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W związku z tym może on być zaangażowany w proces windykacji należności. Oczywiście jest to zależne od struktury organizacyjnej firmy, jej pracowników i wielkości.

Dyrektor finansowy pracę swoją może wykonywać poprzez nadzór procesu windykacji oraz branie udziału w codziennych działaniach związanych z odzyskiwaniem długów, a także może występować w roli zarządczej. Wtedy to podejmuje decyzje mające na celu optymalizację działań, opracowanie elastycznych warunków płatności oraz minimalizację ryzyka.

Zewnętrzny dyrektor finansowy – kiedy korzystać z jego usług?

Windykacja należności może zostać przeprowadzona przez pracownika, który posiada odpowiednie kompetencje. Jeżeli przedsiębiorstwo, nie zatrudnia takiej osoby, warto skorzystać z usług zewnętrznego dyrektora finansowego lub firm windykacyjnych.

zewnętrzny dyrektor finansowy

Nie tylko w czynnościach związanych z windykacją należności można podjąć współpracę z zewnętrznym dyrektorem finansowym. Praca jego polega również na udzieleniu wsparcia w zakresie finansów i rachunkowości zarządczej, w związku z tym zajmuje się tworzeniem budżetu, oceną wyników ekonomicznych firmy w odniesieniu do wyznaczonych celów, badaniem ryzyka finansowego działań przedsiębiorstwa, a także innymi czynnościami związanymi z sytuacją materialną firmy.

Więcej na temat pracy w tym zawodzie, a także o tym, jak zostać dyrektorem finansowym, możesz przeczytać w naszym artykule: Miejsca pracy dla dyrektora finansowego

Kurs podejmujący temat wierzytelności należności

Oferowany przez naszą placówkę oświatową “Kurs I stopnia Dyrektora Finansowego” umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie trzech modułów:

  • prawa: handlowego, cywilnego i pracy; 
  • tematyki związanej z kadrami i płacami oraz ZUS-em dla księgowości,
  • wierzytelności należności. 

Ostatni z nich skupia się na aspektach prawnych i praktycznych, a także uczy zabezpieczenia wierzytelności. Dlatego też jest to doskonały wybór dla osób zainteresowanych tym tematem, a ponadto jest to jeden ze sposobów na to, jak zostać dyrektorem finansowym. Absolwent “Kursu I stopnia Dyrektora Finansowego” otrzymuje certyfikat w języku polskim i angielskim o ukończeniu szkolenia, zaświadczenie MEN, a także uzyskuje możliwość przystąpienia na “Kurs II stopnia Dyrektora Finansowego”. 

Warto dodać, że ostatnim etapem jest “Kurs Dyrektora Finansowego”, po którego ukończeniu kursant otrzymuje certyfikat w języku polskim i angielskim, zaświadczenie na druku Ministra Edukacji Narodowej, a także dyplom. Absolwent wszystkich kursów otrzymuje tytuł zawodowy dyrektora finansowego.