Aktualnie trwają prace nad projektem ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora, która miałaby regulować zasady prowadzenia działalności oraz czynności windykacyjnych mających na celu wsparcie przeprowadzania windykacji polubownych. W ten sposób zminimalizowane zostanie ryzyko zachowań nieetycznych i niezgodnych z prawem w branży. Jednak, czy faktycznie trzeba się bać tego zawodu? Odpowiedź wskażemy w dalszej części artykułu.

Dział windykacji to istotna część systemu finansowego

Osoby pracujące w dziale windykacji często postrzegane są przez pryzmat negatywnych stereotypów na temat tego zawodu. Jednak nie należy bać się windykatorów, ponieważ stanowią oni istotną część systemu finansowego ze względu na to, że mają na celu zapewnienie uczciwości i sprawiedliwości dla wszystkich stron. Co więcej, ich działania mają na celu pomóc dłużnikom w spłacie zobowiązań oraz w utrzymaniu stabilności finansowej firm i osób prywatnych.

Na czym polega skuteczna windykacja?

Obowiązkiem windykatora jest wykonywanie swoich obowiązków w sposób etyczny. Pracownicy ci nawiązują dialog z dłużnikami i starają się znaleźć odpowiednie rozwiązanie, które umożliwi spłatę zobowiązań. Skuteczna windykacja nie może być związana, np. z bezprawnym, agresywnym korzystaniem z metod odzyskiwania przez windykatorów zobowiązań za pomocą środków przymusu. 

dział windykacji

Zadaniem windykatora jest prowadzenie negocjacji, które umożliwią zapoznanie się z sytuacją dłużnika, ustalenie warunków umowy pozwalających na spłatę długu w rozsądnym czasie, co doprowadzi do zawarcia ugody pomiędzy stronami. Zatem spotkanie z windykatorem nie oznacza wcale niczego strasznego, a wręcz przeciwnie – może być bardzo pomocne w rozwiązaniu problemów finansowych.

Zapisz się na “Kurs I stopnia Dyrektora Finansowego” i dowiedz się, w jaki sposób przeprowadzić skuteczną windykację

Windykacja polubowna to nie jedyny cel pracy windykatora

Osoby pracujące w dziale windykacji mogą również zajmować się usługami dla przedsiębiorstw i osób prywatnych związanych z udzielaniem porad w zakresie sposobów utrzymania płynności finansowej. Takie działania przyczyniają się do dobrego funkcjonowania rynku pracy i kondycji gospodarki. Ponadto dzielą się wiedzą na temat tego, jak rozwiązać dany problem finansowy i jak unikać podobnych sytuacji w przyszłości.

Jaki jest kurs przygotowujący do skutecznej windykacji?

W naszej ofercie znajduje się “Kurs I stopnia Dyrektora Finansowego”, którego program umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności m.in. w zakresie wierzytelności należności. Temat jest omawiany zarówno w aspektach prawnych i praktycznych, a dodatkowo kursant uczy się zabezpieczenia wierzytelności. Dzięki temu uczestnik szkolenia zostanie przygotowany do wykonywania czynności windykatora

Co więcej, ukończenie “Kursu I stopnia Dyrektora Finansowego” umożliwia rozpoczęcie kształcenia w kierunku zawodu dyrektora finansowego, ponieważ jego absolwent ma możliwość przystąpienia na  “Kurs II stopnia Dyrektora Finansowego”, a następnie na “Kurs Dyrektora Finansowego”. Po każdym z tych szkoleń uczestnik otrzymuje certyfikat w języku polskim i angielskim o ukończeniu kursu i zaświadczenie na druku Ministra Edukacji Narodowej. Natomiast po wszystkich trzech stopniach zdobywa tytuł i dyplom dyrektora finansowego, zaświadczenie MEN, a także certyfikat w języku polskim i angielskim.