Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/141/kurs-specjalista-ds-rachunkowosci-zarzadczej/src-BlogBiałystok

Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej jest wykwalifikowanym księgowym, który może znaleźć zatrudnienie w wielu sektorach. Stanowisko to istnieje w wielu firmach (szczególnie tych większych), korporacjach i przedsiębiorstwach, a także w instytucjach prywatnych oraz państwowych związanych z różnorodną działalnością – na przykład z branżą medyczna czy przemysłem. Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na takim stanowisku należy sprawowanie kontroli oraz zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, a także ich raportowanie oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych, które mogą obejmować na przykład analizę poziomą i pionową bilansów czy rachunek zysków oraz strat. W swojej pracy specjalista do spraw rachunkowości zarządczej zajmuje się również planowaniem kwestii finansowych w tym przygotowywaniem budżetu na określony czas oraz organizacją tak zwany planu wieloletnich.

Aby dobrze przygotować się do pełnienia specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej lub w przypadku planu awansu na takie stanowisko Bardzo korzystnym rozwiązaniem jest zapisanie się na specjalistyczne kurs zawodowy. Takie kursy dostępne są w ofercie wielu jednostek zajmujących się organizacją profesjonalnych szkoleń – wśród nich na tle innych wyróżnia się bez wątpienia Krajowa Izba księgowych która od lat jest czołowym organizatorem szkoleń z zakresu księgowości i rachunkowości. W ofercie KIK znajduje się kurs specjalista ds. rachunkowości zarządczej, który ma miejsce w mieście Białystok i w innych miastach na terenie całej Polski. Cena kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pełnienia zawodu oraz sprostania zawodowym obowiązkom. Omawiane treści zawierają zarówno aspekty teoretyczne, jak i również praktyczne – na przykład obsługę profesjonalnych programów finansowych czy szlifowanie kompetencji osobistych – chociażby między innymi zarządzanie grupą podległych pracowników czy pracę pod presją czasu i w dużym stresie.

Kursy przygotowywane są przez wykwalifikowanych pracowników, którzy są specjalistami w swoim fachu oraz posiadają wykształcenie i predyspozycje do pracy dydaktycznej i nauczania innych osób. Cały kurs prowadzony jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej względem dodatkowych form kształcenia, co niewątpliwie zwiększa jego efektywność oraz jakość prezentowanej nauki. Najlepszą rekomendacją kursów (zarówno specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej, jak również innych) realizowanych przez KIK są zadowolone opinie klientów, którzy mieli już okazję skorzystać z szerokiej gamy szkoleń. Każdy absolwent szkolenia otrzymuje stosownym dokumentacji (dyplom i certyfikat ukończenia kursu), która jest potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji zawodowych i kompetencji oraz może być wpisane w CV pracownika.