Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego V7 w październiku 2020 roku znacznie ułatwiło dokonywanie rozliczeń przedsiębiorcom zarówno w przypadku małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Dzięki ujednoliceniu dokumentacji mniej pracy mieli również księgowi. Niedługo jednak wysyłka JPK V7 ponownie się skomplikuje w związku z koniecznością wystawiania faktur KSeF, a przygotowanie kompletnego pliku zajmie więcej czasu. Jakie dokładnie zmiany zostaną wprowadzone i od kiedy wysyłanie JPK v7 w nowej formie zacznie obowiązywać?

Czym jest KSeF?

KSeF to skrót, jakim określa się Krajowy System e-Faktur. Platforma ta umożliwia zarówno wystawianie, jak i udostępnianie przygotowanych faktur ustrukturyzowanych. Tak typ dokumentu jest równie ważny, jak tradycyjna faktura papierowa lub dokument elektroniczny. Faktura KSeF wystawiana jest w formacie xml, a jej struktura i zawartość zgadza się z dokumentami opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych dostępnym w systemie ePUAP.

Aby wystawić fakturę KSeF, przedsiębiorca lub księgowy może korzystać z narzędzi bezpłatnych, które zapewnia Ministerstwo Finansów. Jednocześnie też do dyspozycji pozostają inne narzędzia i programy komercyjne. Z Krajowego Systemu e-Faktur korzystają czynni i zarejestrowani przedsiębiorcy będący podatnikami podatku VAT, osoby prowadzące działalność gospodarczą zwolnione z podatku VAT oraz podatnicy objęci w Polsce szczególną procedurą unijną OSS, którzy posiadają polski identyfikator podatkowy NIP.

ZDOBĄDŹ SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ I KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE DO ROZLICZANIA PRZEDSIĘBIORSTW. ZAPEWNI CI TO „KURS DYPLOMOWANY KSIĘGOWY”!

JPK_V7 – co warto wiedzieć?

JPK_V7 to rodzaj raportu zawierającego informacje kluczowe dla ustalenia podatku od towaru i usług tych podatników, którzy wybrali kwartalny system rozliczeń. Plik składa się z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Przed październikiem 2020 roku przedsiębiorcy składali osobno część ewidencyjną jako JPK_VAT oraz część deklaracyjną – VAT_7K. Obecnie dane te zawarte są w jednym pliku, którym jest właśnie JPK V7. Wysyłka tego rodzaju raportu musi mieć miejsce do 25. dnia każdego miesiąca włącznie, przy czym rozliczenia za styczeń należy wysłać do 25 lutego, rozliczenia za luty do 25 marca itd.

W JPK_V7 należy również stosować określone kody dla oznaczenia poszczególnych typów działań gospodarczych. Rodzaje transakcji JPK_V7 można wybrać w systemach do wystawiania plików JPK_V7. Przykładowe oznaczenia to TT_WNT (WNT u drugiego w kolejności podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej), SW (sprzedaż wysyłkowa do UE) czy EE (świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych).  

W części ewidencyjnej muszą znaleźć się przede wszystkim takie dane jak:

  • rodzaj sprzedaży oraz podstawa opodatkowania, a także wysokość kwoty podatku należnego. Niezbędna jest też korekta podatku należnego wraz z podziałem na określone stawki podatku;
  • kwota podatku naliczonego obniżającego podatek należny wraz z korektą podatku naliczonego;
  • informacje dotyczące poszczególnych kontrahentów;
  • dowody sprzedaży i zakupu.

W części deklaracyjnej wyliczana jest ostateczna wartość podatku, jaki trzeba zapłacić oraz jego zwrot. To również łączna kwota transakcji dokonanych w danym kwartale. Niezbędne jest tu umieszczenie danych właściwego urzędu skarbowego. W części deklaracyjnej należy również zawrzeć dane potrzebne do obliczenia wartości podatku.

Konsekwencje zmian w prawie dla księgowych a wysyłka JPK V7

Od lipca 2024 roku wysyłka JPK V7 może obejmować poza ewidencją dotychczas rozliczanych faktur również numery faktur KSeF. Nie będzie to jednak jeszcze obowiązkowe, tak jak początkowo planowano, a jedynie dobrowolne. Obowiązek wpisywania do pliku JPK_V7 numerów KSeF nastanie dopiero z początkiem 2025 roku. Przesunięcie tego terminu związane jest z możliwością dostosowania programów i systemów przedsiębiorców oraz księgowych do nowych wymogów.

wysyłka jpk v7

Zgodnie z początkowym planem, wprowadzenie obowiązku dodawania numerów KSeF oznaczało więcej pracy dla osób rozliczających przedsiębiorców. Dlatego też po ponownym przeanalizowaniu planowanych zmian zdecydowano, że:

  • możliwe będzie automatyczne pobieranie numerów KSeF w ramach zaktualizowanych programów do wystawiania JPK_7;
  • numer KSeF będzie mógł być dodawany do ewidencji zakupów dobrowolnie. Obowiązkowy będzie tylko do ewidencji sprzedaży;
  • nie będzie nowych oznaczeń dla faktur, choć wstępnie planowano wprowadzić faktury typu OFF i BFK;
  • zastosowane zostaną rozwiązania doprecyzowujące obowiązujące konstrukcje prawne. Dotyczy to m.in. pouczenia w części deklaracyjnej co do podstawy dla wystawiania tytułów wykonawczych.

Zmiany w prawie podatkowym i obowiązkach, jakich muszą dopełniać przedsiębiorcy, pojawiają się z roku na rok. Dlatego coraz więcej osób prowadzących własny biznes decyduje się na współpracę ze specjalistą w dziedzinie księgowości. Stosowne kwalifikacje pomoże uzyskać ,,Kurs Dyplomowany Księgowyzgodny z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki, Ustawą o prawie oświatowym, Ustawą o rachunkowości i prawem bankowym. To propozycja, którą zrealizujesz na platformie dydaktycznej kik.edu.pl. Absolwent oferowanego kursu uzyskuje dokumentację zgodną z wymogami MEiN dodatkowo dyplom, certyfikat w języku polskim i angielskim oraz tytuł Dyplomowanego Księgowego, co jest jednoznaczne ze zdaniem egzaminu końcowego prowadzonego przez Główną Komisję Egzaminacyjną Krajowej Izby Księgowych. Należy pamiętać, że na wyżej wymieniony kurs mogą zapisać się osoby, które posiadają tytuł Głównego Księgowego uzyskany w Krajowej Izbie Księgowych. Uzyskane kwalifikacje zawodowe to możliwość podjęcia pracy zarówno w Polsce, jak i we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Kurs Dyplomowanego Księgowego w KIK może być dofinansowany z Urzędu Pracy.