Prawo podatkowe w porównaniu do innych dziedzin legislacyjnych jest dość dynamiczne i zmiany w tym obszarze pojawiają się niemal każdego roku. W przypadku wielu przedsiębiorców wiąże się to z korzystniejszymi rozwiązaniami, a także pułapkami, na które trzeba szczególnie uważać. Wśród zagadnień, które budzą obawy zarówno podatników, jak i księgowych znajduje się aktualnie system KSeF i obsługa tax compliance.

Czym jest KSeF?

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur jest ogólnokrajową platformą informatyczną wprowadzoną przez Ministerstwo Finansów, w ramach której możliwe jest wystawianie i otrzymywanie tzw. faktur ustrukturyzowanych. Dzięki temu systemowi transakcje rejestrowane są w jednym centralnym spisie. Można też odbierać je poprzez logowanie do systemu z własnego konta przedsiębiorcy.

Zgodnie z aktualnymi zmianami legislacyjnymi, obowiązek wystawiania faktur w systemie KSeF i dołączania ich do rozliczenia JPK_V7 będzie obowiązywał przedsiębiorców od początku 2025 roku. Od lipca 2024 roku czynność ta jest dobrowolna. Aby dołączyć do KSeF, można korzystać z narzędzi darmowych oferowanych przez Ministerstwo Finansów lub wybrać programy komercyjne.

Aby zachęcić przedsiębiorców do rozpoczęcia korzystania z KSeF, ustawodawca przewidział kilka udogodnień. To m.in.:

  • krótsze oczekiwanie na zwrot podatku (40 dni zamiast 60);
  • zwolnienie z przekazywania JPK_FA na żądanie urzędu;
  • brak obowiązku archiwizacji i przechowywania faktur (czynność tą realizuje KSeF);
  • przesyłanie faktur w czasie rzeczywistym;
  • jednolity format faktury;
  • krótszy czas wystawiania faktur dzięki automatyzacji procesu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z AKTUALNYMI ZMIANAMI W PRAWIE I UZYSKAJ KWALIFIKACJE DO PRACY W KSIĘGOWOŚCI. WYBIERZ „KURS GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO”!

KSeF – wyzwanie dla przedsiębiorców i specjalistów od księgowości

W związku z wieloma zmianami i obowiązkiem wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur od 2025 roku wielu przedsiębiorców, jak i księgowych obawia się właściwego wykonywania czynności w KSeF. Jak działa wystawianie faktur sprzedażowych w ministerialnym rejestrze?

Przygotowanie faktury w systemie KSeF rozpoczyna się od czynności merytorycznych związanych z uzupełnieniem stosownych danych, takich jak dane sprzedawcy i nabywcy czy opis towaru oraz utworzenia pliku w formacie xml. Następnie wystawca dokonuje autoryzacji i przesyła plik do systemu KSeF. Faktura jest weryfikowana pod względem zgodności i poprawności zawartych w niej danych. Po pozytywnej walidacji nadany zostaje unikalny numer referencyjny faktury, który jest jednocześnie identyfikatorem dokumentu.

Obawy księgowych i specjalistów prowadzących rozliczenia przedsiębiorców dotyczą przede wszystkim właściwego posługiwania się poszczególnymi narzędziami systemu KSeF. Ponadto osoby rozliczające firmy muszą zadbać o to, aby dysponować programami kompatybilnymi z KSeF.

Co to jest tax compliance?

W obliczu wielu różnych zmian podatkowych wprowadzanych niemal co roku, pojawia się mnóstwo wątpliwości co do właściwego dopełnienia obowiązków w związku ze sprawozdaniami i bieżącymi rozliczeniami. Dlatego też coraz częściej pojawiającym się w branży określeniem jest tax compliance – system polegający na zleceniu wszelkich czynności związanych ze sprawozdawczością podatkową specjalistom w dziedzinie księgowości.

Tax compliance to również dokładne analizowanie realizowanych zobowiązań i możliwych opcji w celu jak najkorzystniejszego zorganizowania działalności. Doradztwo podatkowe w ramach tax compliance obejmuje zarówno rozliczenia podatkowe, sprawozdania, jak i wyeliminowanie wszelkiego ryzyka. To również dbanie o terminowe dokonywanie rozliczeń i zapobieganie nieprawidłowościom.  

ksef pytania i odpowiedzi

Tax compliance – dlaczego stanowi dzisiaj wyzwanie?

Specjaliści z zakresu tax compliance mają dziś niełatwe zadanie. Dynamiczne zmiany prawne, a także aktualna sytuacja polityczno-gospodarcza powodują, że aktualizacji wiedzy trzeba niejednokrotnie poświęcić wiele czasu.

Z drugiej strony jednak to doskonała okazja i pomysł na swoją własną działalność. Przedsiębiorcy niezależnie od branży, w jakiej funkcjonują, najczęściej nie dysponują dostateczną ilością czasu ani specjalistyczną wiedzą, które pozwalałyby im na dokładne studiowanie wprowadzanych zmian w prawie. Dlatego coraz częściej nawet małe firmy korzystają z usług profesjonalnych księgowych i specjalistów tax compliance. Zapotrzebowanie to prawdopodobnie  zwiększy się jeszcze bardziej, gdy nastanie obowiązek fakturowania w KSeF.    

Aby zdobyć specjalistyczną i aktualną wiedzę w dziedzinie księgowania oraz uzyskać kwalifikacje zawodowe w tej dziedzinie, warto zrealizować ,,Kurs Głównego Księgowego” w KIK. Oferowany kurs jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, Ustawą o prawie oświatowym, Ustawą o rachunkowości i prawem bankowym. Pozytywne ukończenie kursu pozwala uzyskać tytuł zawodowy Głównego Księgowego zgodny z klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (kod zawodu: 121101). Należy pamiętać, że na ,,Kurs Głównego Księgowego” mogą zapisać się osoby, które ukończyły wcześniej ,,Kurs I stopnia na Głównego Księgowego” i ,,Kurs II stopnia na Głównego Księgowego”.

Po dopełnieniu wszystkich formalności absolwent otrzymuje dokumentację zgodną z wymogami MEiN, dyplom, certyfikat w języku polskim oraz angielskim. Może też podjąć zatrudnienie zarówno w Polsce, jak i we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Kurs Głównego Księgowego w KIK może być dofinansowany z Urzędu Pracy.