Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/134/kurs-samodzielny-ksiegowy-online/src-BlogOlsztyn

Najnowsze raporty wskazują wyraźnie, że osoby, które posiadają doświadczenie oraz wykształcenie na stanowisku samodzielnego księgowego nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy. Rok 2019 jest bardzo dobrym czasem dla tego rodzaju specjalistów. W skali całego kraju samodzielni księgowi należą do grupy zawodów określanych mianem deficytowych. Zdaniem specjalistów, w najbliższym czasie może jeszcze bardziej wzrosnąć zapotrzebowanie pracodawców na tego rodzaju pracowników. Niestety podaż jest niewystarczająca, stąd trudno o równowagę, sprostanie zapotrzebowaniu osób, które są gotowe zatrudnić samodzielnych księgowych. Wyniki ostatnich raportów mogą być wyraźnym impulsem dla osób, które nadal poszukują swojej odpowiedniej ścieżki zawodowej.

Kolejny raz z pomocą, aby poradzić sobie z tą trudną sytuacją na rynku przychodzi Krajowa Izba Księgowych. Ta jednostka organizacyjna postanowiła stworzyć zespół złożony z najwybitniejszych specjalistów w branży ekonomicznej i rachunkowości. Po wielu miesiącach intensywnej pracy stworzono nową formę edukacji, kształcenia na stanowisko samodzielnego księgowego. Efekt prac jest piorunujący! Internetowy kurs samodzielnego księgowego jest rozwiązaniem wszelkich problemów związanych z brakiem osób, które kształcą się w tym kierunku. Już zakończą się problemy związane z brakiem wolnego czasu na kształcenie się. Od tej pory, z perspektywy własnego fotela można rozpocząć naukę, bez konieczności ciągłych wyjazdów do zamiejscowych ośrodków szkoleniowych. Internetowy kurs samodzielnego księgowego opiera się na wszystkich niezbędnych certyfikatach ISO, co świadczy, że Krajowa Izba Księgowych zadbała o najwyższy poziom jakości prowadzonego szkolenia. Co najważniejsza, to jednostka oświatowa, która posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych oraz jest zakwalifikowana do ewidencji szkół i placówek oświatowych.

Poza tym, wszelkie działania podejmowane przez Krajową Izbę Księgowych są zgodne z rozporządzeniami wydawanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Co to oznacza? Kurs internetowy jest w pełni uznawany przez polski system edukacji. Uzyskanie kwalifikacji poprzez ukończenie tego szkolenia pozwala na legalne objęcie stanowiska samodzielnego księgowego. To kolejny argument za tym, że internetowy kurs samodzielnego księgowego jest tak samo wartościowy co te zajęcia, które odbywają się stacjonarnie w Olsztynie, Gdyni czy też w innych miastach Polski. Już za kilka miesięcy problem z niewystarczającą liczbą samodzielnych księgowych na rynku pracy zostanie rozwiązany. Wszystko za sprawą innowacyjnej inicjatywy prowadzonej przez Krajową Izbę Księgowych.