Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/155/kurs-kierownika-biura-rachunkowego-online/src-BlogGdynia

Biuro rachunkowe jest to podmiot gospodarczy, który na zlecenie innych podmiotów (najczęściej firm i przedsiębiorstw, rzadziej osób fizycznych) świadczy usługi w zakresie rachunkowości i finansów. Na czele biura rachunkowego zazwyczaj stoi kierownik, który zazwyczaj sprawuje nadrzędną kontrolę nad pracę innych pracowników zatrudnionych na niższych szczeblach, np. młodszymi specjalistami do spraw rachunkowości czy księgowymi. Dodatkowo kierownik biura rachunkowego ściśle współpracuje z całym sektorem rachunkowo-finansowym w danej firmie – dzięki temu biuro rachunkowe zapewnia firmie kompleksowe wsparcie oraz obsługę na wysokim poziomie.

Kierownik biura rachunkowego powinien mieć wysokie kwalifikacje zawodowe – jego praca wiąże się bowiem z bardzo dużą odpowiedzialnością. Dlatego też zazwyczaj wszelkie oferty pracy na to stanowisko wiążą się z koniecznością spełnienia wielu różnorodnych warunków i wymagań. Rekompensują to jednak w dużym stopniu bardzo dobre warunki finansowe oraz szereg dodatków profitów na jakie może liczyć kierownik biura.

Aby móc zostać kierownikiem biura rachunkowego niezbędne jest posiadanie nie tylko wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, ale również prezentowanie wysokich umiejętności zarządczych i organizacyjnych. Bardzo dobrym pomysłem, aby uzyskać niezbędne w pracy umiejętności i wiedzę jest wzięcie udziału w profesjonalnym kursie zawodowym na takie stanowisko. Wśród podmiotów, które zajmują się organizacją takich szkoleń i cieszą się dużym uznaniem oraz popularnością (m.in. ze względy na certyfikaty ISO przyznawane dla najlepszych kursów, zgodność merytoryczną prezentowanych treści z wytycznymi MEN) bez wątpienia wyróżnia się Krajowa Izba Księgowych, która od lat wpisana jest w poczet ośrodków szkoleniowych i do ewidencji szkół oferujących możliwość doskonalenia zawodowego. Niewątpliwym walorem kursu kierownika biura rachunkowego i wielu innych szkoleń jest możliwość odbycia szkolenia w postaci zdalnej za pomocą platformy do e-learningu. Do tej pory większość innych firm wymagała od swoich kursantów kłopotliwych dojazdów i konieczności dopasowania się do ustalonego odgórnie grafiku spotkań w trakcie szkolenia (np. kurs kierownika biura rachunkowego odbywał się w mieście Gdynia, co było uciążliwe dla osób z sąsiednich miast i miejscowości). Kurs kierownika biura rachunkowego umożliwia uzyskanie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, która po zakończeniu kursu potwierdzona jest stosowną dokumentacją, czyli dyplomem, certyfikatem oraz nadaniem tytułu zawodowego. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje pozwalają z powodzeniem spełniać się w roli kierownika biura.