Kurs głównego księgowego Gdańsk

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/140/kurs-glownego-ksiegowego-online/src-BlogGdańsk

Główny księgowy to cenny specjalista dla każdej firmy czy przedsiębiorstwa i nie ma znaczenia, czy należy ona do sektora prywatnego, czy państwowego. Osoba na takim stanowisku musi nie tylko mieć ogromną wiedzę z zakresu prawa podatkowego, ale w coraz większej ilości przypadków powinna również charakteryzować się znajomością międzynarodowych standardów rachunkowości i zasad kontroli zarządczej. Wstąpienie naszego kraju w struktury Unii Europejskiej, wymusiło na księgowych dostosowanie się do nowych realiów. Dlatego tradycyjne fakturowanie to nie tylko część obowiązków. Dziś pracownik zajmujący ten zaszczyty wakat, winien choćby sporządzać sprawozdania finansowe oparte o jurysdykcje ważnych dokumentów (US GAAP, IFRS czy polska ustawa o rachunkowości). Dodatkowo ponosi odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnych z ogólnie przyjętymi standardami sprawozdawczymi. Plany muszą spełniać wymagania prawa podatkowego oraz kontrolingu. W zakres obowiązków głównego księgowego wchodzi też procedura potwierdzania sald z kontrahentami, prowadzenie ewidencji księgowych i rozliczanie inwentaryzacji aktywów podmiotu, w którym jest zatrudniony. W związku z powyższym wyraźnie widać, że podołanie tylu obowiązkom wymaga merytorycznego przygotowania, a pomoc w zdobyciu takiej wiedzy oferuje Krajowa Izba Księgowych (KIK).

Zapewne chciałbyś podjąć pracę w obszarze ściśle związanym z rachunkowością. Nie wiesz jednak, komu zaufać, jeśli chodzi o kwestie kształcenia. Na korzyść Izby przemawia wiele aspektów. Przede wszystkim jest wpisana do ewidencji szkół i placówek oraz rejestru instytucji szkoleniowych, a to oznacza, że spełnia standardy narzucone przez państwo. Ponadto została uhonorowana Certyfikatem ISO. To wyróżnienie pozwoliło jej z kolei dołączyć do elitarnego grona firm, które należą do ścisłej światowej czołówki w swoich branżach. I w końcu każdy absolwent KIK może poświadczyć, że uzyskane dzięki jej metodom kształcenia kompetencje, pozwoliły mu odnieść sukces na rynku pracy. W ofercie Krajowej Izby Księgowych znajduje się kurs głównego księgowego. Gdańsk, o ile stanowi miejsce twojego zamieszkania lub myślisz, by to właśnie tam szukać pracy, będzie idealnym miastem do rozwoju kariery w tej dziedzinie. Całe szkolenie wykonasz w zaciszu własnego mieszkaniu, a pomoże ci w tym komputer ze stałym połączeniem z siecią i specjalistyczna platforma e-learningowa. Instruktaż, jak też otrzymane po jego pozytywnym ukończeniu dokumenty, są zgodne z przepisami opracowanymi przez MEN i Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dlatego zdobyte umiejętności będą respektowane przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i firmy prywatne.