Kurs II stopnia kontrolera finansowego Rzeszów

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/145/kurs-ii-stopnia-kontrolera-finansowego-online/src-BlogRzeszów

Praca kontrolera finansowego jest niezwykle odpowiedzialna. Taka osoba musi też mieć duży zakres wiedzy, aby móc wykonywać dobrze swoją pracę. Dlatego też po kursie I stopnia należy rozpocząć kurs II stopnia kontrolera finansowego w Rzeszowie czy innym wybranym przez nas mieście. Ten kurs umożliwi nam nabycie kolejnej porcji wiedzy, którą dobry kontroler finansowy musi posiadać, aby sprawnie i bezbłędnie wykonywać swoją pracę.

Kurs online dla kontrolerów finansowych pomoże usystematyzować już nabytą wiedzę wcześniej i rozwinąć ją z naciskiem na szczegóły. Każda osoba, która stara się o stanowisko kontrolera finansowego z pewnością już wcześniej ukończyła jakąś szkołę związaną z ekonomią czy finansami. Dlatego na takich kursach nie powtarza się samych podstaw, a omawia bardziej szczegółowe czy po prostu trudniejsze tematy, które nas w takiej pracy spotkają na co dzień.

W Krajowej Izbie Księgowych, która organizuje taki kurs internetowy z pewnością nauczymy się z niego bardzo dużo. Mamy tu gwarancję samego Ministra Edukacji Narodowej, ponieważ instytucja ta spełnia jego wymagania, co potwierdzone jest choćby tym, że po zakończeniu kursu każda osoba otrzymuje dyplom i certyfikat na druku MEN. Jednak Krajową Izbę Księgowych można też znaleźć w ewidencji szkół i placówek oświatowych oraz w rejestrze instytucji szkoleniowych, co także poświadcza, że KIK oferuje kursy o wysokiej wartości merytorycznej. Koniecznie trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że Krajowa Izba Księgowych posiada certyfikat jakości ISO 9001:2009. To daje nam pewność, że i wysokie normy jakościowe stawiane instytucjom ubiegającym się o ten certyfikat zostały tutaj spełnione. A mówiąc wprost: kursy są wysokiej jakości.

Zatem czego nauczymy się na kursie II stopnia dla kontrolerów finansowych? Samych przydatnych w takiej pracy rzeczy. Podstawy finansów połączone z wartością pieniądza, oceną projektów, które mają przynieść dochody czy też przepływy finansowe to nie jedyne zagadnienia jakie na tym kursie są omawiane. Będzie można nauczyć się także liczyć potencjalne zyski lub straty na przykładzie konkretnej inwestycji. A tak wiedza przyda się nie tylko kontrolerom finansowym. Jeżeli do tej pory nie byliśmy odpowiedzialni za raportowanie to na kursie nauczymy się tego od podstaw, ale co ważniejsze będziemy po nim umieli już samodzielnie przeprowadzić analizy finansowe i je zgrabnie opisać w raportach czy innych wymaganych dokumentach.

A to wszystko w formie kursu online sprawi, że sami będziemy decydować ile czasu na raz poświęcimy na naukę. Można się uczyć codziennie, a można tylko w weekendy. Dlatego właśnie najwięcej osób zapisuje się na kurs online, ponieważ daje on możliwość uczenia się w elastycznym wymiarze godzin.