Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/153/kurs-i-stopnia-kierownika-biura-rachunkowego-online/src-BlogLubl

Kierownik biura rachunkowego bez wątpienia jest jedną z najważniejszych osób, jaka może być zatrudniona w dziale księgowości i rachunkowości. Podczas pełnienia tego zawodu należy wykazać się dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem, ponieważ praca charakteryzuje się wysokimi wymaganiami względem pracownika. Na takim stanowisku mogą być zatrudnione wyłącznie osoby wykwalifikowane, które reprezentują sobą zdolności organizacyjne i komunikacyjne, a także posiadają szereg innych predyspozycji i doświadczenie zawodowe.

Aby Jak najlepiej przygotować się do pełnienia takiego zawodu dobrze jest sprawdzić swoje umiejętności podczas kompleksowego kursu zawodowego, który można znaleźć w ofercie wielu firm zajmujących się organizacją szkoleń i kursów. Wśród placówek szkoleniowych na tle innych wyróżnia się między innymi Krajowa Izba Księgowych, która cieszy się bardzo dużym uznaniem oraz popularnością – w ciągu ostatnich lat spod ich „skrzydeł” wyszło wielu specjalistów. Kurs I stopnia kierownika biura rachunkowego (podobnie jak II stopień kursu) odbywa się w Lublinie.

Krajowa Izba księgowych po ukończeniu kursu wydaje każdemu uczestnikowi szkolenia wartościowy certyfikat. Zakończenie kursu I stopnia na kierownika biura rachunkowego uprawnia każdego absolwenta do podjęcia kursu II stopnia, co po jego zakończeniu umożliwia zdobycie tytułu zawodowego oraz pełnych uprawnień do podjęcia pracy na takim stanowisku. Wśród licznych zajęć kursu na kierownika biura rachunkowego realizowanego przez Krajową Izbę Księgowych należy przede wszystkim wyróżnić dobrze przygotowany materiał, nad którego realizacją czuwają wykwalifikowani pracownicy. Dzięki temu każda osoba, która zdecyduje się podjąć kurs, ma możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy zarówno pod kątem teoretycznej wiedzy, jak również praktycznych umiejętności. Materiał przygotowany jest w sposób usystematyzowany a omawiane zagadnienia są tak podzielone, aby nauka była prawdziwą przyjemnością i była łatwa oraz efektywna.

Każdy uczestnik podczas trwania całości kursów może uzyskać wsparcie od prowadzących, a także znaleźć odpowiedzi na swoje indywidualne pytania. Możliwość wybrania kursu w postaci zdalnej gwarantuje, że nauka będzie dopasowana do indywidualnych preferencji i możliwości każdego z uczestników. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które są czynne zawodowo lub są studentami, a uczestnictwo w standardowych kursach stacjonarnych byłoby nie do pogodzenia ze swoimi codziennymi obowiązkami. Wśród innych zalet kurs I stopnia kierownika biura rachunkowego prowadzonego przez Krajową Izbę Księgowych jest zgodność prezentowanych treści z koncepcją dodatkowego kształcenia zawodowego prezentowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.