Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/149/kurs-na-kandydatow-na-doradcow-podatkowych-online/src-BlogLubl

Podatki to słowo, które przeraża nie tylko przedsiębiorców i księgowych, ale też zwykłe osoby, które choćby raz do roku muszą się z US rozliczyć. Na szczęście można liczyć na pomoc i współpracę doradcy podatkowego, który zwłaszcza w dużych firmach i w biurach rachunkowych jest niezbędnym członkiem personelu. Czym dokładnie zajmuje się doradca podatkowy? Przede wszystkim udziela opinii i porad, ale może też reprezentować klientów, którzy biorą udział w postępowaniu przed US czy innymi instytucjami. Doradca podatkowy może być też po prostu odpowiedzialny za sporządzanie deklaracji podatkowych, prowadzenie ksiąg podatkowych i ich ewidencję czy też doradztwo w sprawie podatków międzynarodowych, cła albo nawet funduszy unijnych. Wszystkie czynności, które może wykonywać doradca podatkowy zapisane są w Ustawie o doradztwie podatkowym.

Zawód doradcy podatkowego jest jednym z zawodów elitarnych, a do tego jest uznawany za zawód zaufania publicznego. Bardzo wiele osób studiujących prawo lub rachunkowość chce zacząć karierę jako doradca podatkowy. Zmieniły się ustawowe wymagania co do możliwości uzyskania tytułu zawodowego doradcy podatkowego, ale wciąż potrzebne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia, praktyka przez co najmniej 6 miesięcy oraz zdanie państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. Dopiero wtedy można zostać wpisanym na listę doradców podatkowych.

Wiele osób mimo posiadanej wiedzy i odpowiednich umiejętności boi się podejść do egzaminu. Dlaczego? Ponieważ składa się on z dwóch części: pisemnej i ustnej. Obecnie po zdaniu części pisemnej mamy rok na zdanie części ustnej. Oczywiście egzamin można powtarzać. Ale aby oszczędzić sobie czas i nerwy warto zdać za pierwszym podejściem. Tylko jak to zrobić? Warto do egzaminu dobrze się przygotować.

Kurs na kandydatów na doradców podatkowych w Lublinie czy innym mieście z pewnością stanowi świetne przygotowanie do zdawania egzaminu państwowego. Na takim kursie można nie tylko powtórzyć sobie już nabytą wcześniej wiedzę, ale też dowiedzieć się o wielu nowych zagadnieniach i usystematyzować zakres swojej wiedzy. Kandydatom na doradcę z pewnością dodaje to pewności siebie, że mają wiedzę potrzebną do zdania egzaminu.

Wielu osobom pomaga też to, że kurs organizowany przez Krajową Izbę Księgowych jest kursem online dzięki czemu mogą się uczyć w wolnych chwilach i kiedy mają na to ochotę. Jednocześnie jest to kurs sprawdzony przez MEN i po jego zakończeniu otrzyma się certyfikat ukończenia na wzorze MEN. Oznacza to, że wiedza przekazywana na kursie jest zgodna z oficjalnym programem nauczania i można się na niej całkowicie opierać podczas zdawania egzaminu. Biorąc pod uwagę to, że KIK posiada wpis do ewidencji szkół i placówek oświaty oraz uzyskał certyfikat ISO, można śmiało polegać na jakości nauczania i dostarczanej wiedzy.