Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/145/kurs-ii-stopnia-kontrolera-finansowego-online/src-BlogLubl

Zawód kontrolera finansowego cieszy się dość dużym poważaniem oraz uznaniem – zarówno wśród innych osób zatrudnionych w księgowości, jak również wśród kandydatów na to stanowisko. Kontroler finansowy jest bardzo odpowiedzialnym stanowiskiem, bowiem w swojej pracy styka się on zarówno z aspektami związanymi z finansami oraz rachunkowością, jak również przygotowywaniem dokumentów związanych między innymi z planami budżetowymi czy rozliczeniem bieżących oraz przeszłych wydatków. Nic więc dziwnego, że na tym stanowisku w dziale księgowości finansów i rachunkowości zatrudniani są wyłącznie prawdziwi specjaliści, którzy mogą pochwalić się dużymi kwalifikacjami zawodowymi oraz predyspozycjami do podjęcia trudnych zadań.

Wobec tego praca na stanowisku kontrolera finansowego wymaga dużej wiedzy oraz zaangażowania. W celu jak najlepszego przygotowania się do pełnienia tego zawodu (co jest bardzo ważną informacją dla wszystkich osób, które są zainteresowane podjęciem takiego zatrudnienia) właściwym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty licznych kursów na stanowisko kontrolera finansowego. Kurs tego typu składa się zazwyczaj z dwóch etapów – kurs I stopnia oraz kolejno kurs II stopnia kontrolera finansowego odbywa się między innymi w Lublinie. Wśród jednostek, które zajmują się realizacją kursów tego typu znajduje się między innymi Krajowa Izba Księgowych.

Kurs kontrolera finansowego realizowany z ramienia KIK obejmuje zarówno zagadnienia z zakresu teoretycznego, jak również część praktyczną. Zakres teoretyczny omawia przede wszystkim wiedzę z kontroli finansów, jak również wytyczne prawne oraz związane z prawem rachunkowym. Część praktyczna to przede wszystkim obsługa branżowych programów (informatycznych), które ułatwiają i znacznie przyspieszają pracę kontrolera finansowego. Dzięki nim praca jest znacznie mniej obarczona ryzykiem błędów oraz niedopatrzeń, co zwiększa efektywność pracy.

Kurs II stopnia kontrolera finansowego prowadzony jest zgodnie z zasadami realizacji kształcenia dodatkowego proponowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a cały kurs przygotowywany jest przez czołowych specjalistów z zakresu księgowości, co pozwala uzyskać bardzo wysoką jakość kształcenia. Ukończenie kursu II stopnia kontrolera finansowego pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego, który uprawnia do rozpoczęcia pracy na wysokim stanowisku. Dzięki ukończeniu dwustopniowego szkolenia każdy absolwent kursu staje się wartościowym pracownikiem oraz zyskuje świetne kwalifikacje zawodowe – tym samym ścieżka jego kariery stoi przed nim otworem.