Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/139/kurs-ii-stopnia-glownego-ksiegowego-online/src-BlogLubl

Główny księgowy to osoba pracująca w wielu firmach oraz instytucjach publicznych i prywatnych. Zazwyczaj na takim stanowisku zatrudnione są osoby, które poprzednio pracowały w zawodzie z niższego szczebla księgowości i rachunkowości oraz, które mogą pochwalić się szerokim doświadczeniem zawodowym i wysokimi kwalifikacjami. Aby móc pracować na takim stanowisku niezbędne jest posiadanie określonych predyspozycji i kompetencji. W ostatnim czasie bardzo ważna jest między innymi znajomość języka angielskiego ponieważ często główny księgowy współpracuje z kontrahentami zagranicznymi. Dodatkowo główny księgowy powinien posiadać uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także tytuł zawodowy głównego księgowego. Te dwie kwestie rozwiązuje uczestnictwo w profesjonalnie zorganizowanych kursach, które można znaleźć między innymi w ofercie Krajowej Izby Księgowych.

Kurs II stopnia głównego księgowego odbywa się np. w Lublinie i jest on kontynuacją kursu I stopnia. Ukończenie dwóch etapów szkolenia uprawnia do egzaminu kwalifikującego oraz tym samym do uzyskania certyfikatu oraz zawodowego tytułu głównego księgowego. Kurs na głównego księgowego przeznaczony jest dla wszystkich osób, które są czynne zawodowo oraz pracują w branży księgowości. Poprzez kurs możliwe jest uzyskanie dodatkowego wykształcenia i tym samym przed taką osobą otwiera się droga do awansu oraz uzyskania lepszego stanowiska.

Kurs idealnie sprawdzi się również dla studentów, którzy są po studiach z zakresu księgowości i finansów czy rachunkowości oraz szukają dobrej pracy. Bardzo wiele osób korzystających z oferty kursów na głównego księgowego oraz innych z oferty Krajowej Izby Księgowych to osoby, które przez jakiś czas pozostawały bez stosunku pracy – na przykład matki na urlopie macierzyńskim czy osoby chore na zwolnieniu lekarskim. Uczestnictwo w kursie to idealny sposób, aby na nowo uzyskać kwalifikacje zawodowe oraz zapoznać się z nowoczesną i aktualną wiedzą oraz tym samym zwiększyć swoją pozycję na rynku pracy.

Zakres merytoryczny przedstawionych treści na kursie drugiego stopnia głównego księgowego jest bardzo szeroki oraz zgodny z regulacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi tego zawodu. Materiał jest posegregowany w treści tematyczne, co zwiększa jego atrakcyjność i efektywność nauki osób uczestniczących w kursie. Za jego przygotowania odpowiadają specjaliści z branży księgowości i rachunkowości, którzy mają szerokie doświadczenie w edukacji innych osób oraz w prowadzeniu szkoleń. Dzięki temu szkolenie jest w pełni wartościowe oraz dopasowane do wymagań wszystkich uczestników.