Na rynku finansowym co roku pojawiają się różnego rodzaju programy i plany wsparcia dla różnych osób. Często adresatem wielu interesujących rozwiązań są osoby młode, które starają się pozyskać środki na własne mieszkanie lub dom. Tak jest w przypadku produktu finansowego Kredyt na start. Pracujesz jako doradca lub analityk finansowy? Sprawdź, co powinieneś wiedzieć na temat tego programu i o co będą pytały Cię osoby nim zainteresowane.

Kredyt na start czy standardowy kredyt hipoteczny?

Osoby posiadające pewne oszczędności i zainteresowane kredytem na sfinalizowanie zakupu domu czy mieszkania niemal w każdym banku mają możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Jednocześnie wraz z pojawieniem się informacji o rządowych dopłatach w ramach opcji Kredyt na start, pytanie o to, którą opcję wybrać: zwykły kredyt hipoteczny czy Kredyt na start, jest jednym z najczęściej zadawanych specjalistom.

W ramach Kredytu na Start osoby, które spełniają określone kryteria, mogą liczyć na zerowe oprocentowanie kredytu nawet przez 10 lat, co stanowi ogromną pomoc w organizacji domowego budżetu i wsparcie w realizacji tak dużej inwestycji, jaką jest własna nieruchomość. Jeżeli zatem dany klient ma do wyboru spłacanie kredytu X w banku Y na określonych przez ten bank zasadach, a jednocześnie może skorzystać z opcji, w której to państwo dopłaca do spłaty zobowiązań przez 10 lat, warto doradzić udział w programie Kredyt na start.

ZDOBĄDŹ AKTUALNĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE ANALIZY RYNKU FINANSOWEGO ORAZ DORADZTWA. WYBIERZ „KURS ANALITYK FINANSOWY”!

Czy Kredyt na start to kontynuacja programu Bezpieczny Kredyt 2%?

Kredyt na start ma być produktem finansowym będącym formą pomocy ze strony państwa, który zastąpi podobny instrument, jakim był Bezpieczny Kredyt 2%. Często zadawanym doradcom i analitykom pytaniem jest kwestia tego, czy to podobne programy i czy odpowiadają na te samy potrzeby.

Warto zwrócić tu uwagę na odmienność obu programów i bardzo istotną kwestię związaną z formą finansowania. Kredyt na start to znacznie ulepszony program, który przewiduje pomoc znacznie szerszej grupie konsumentów. W jego ramach można zaciągnąć zarówno kredyt hipoteczny np. na budowę domu czy zakup mieszkania, jak i kredyt konsumencki, z którego możliwe jest zrealizowanie tych celów i nie tylko. Program obejmuje także wpłatę na wkład do spółdzielni mieszkaniowej czy zakup części inwestycji w systemie TBS. To znacznie szerszy zakres możliwości, co sprawia, że szczególnie warto rozważyć skorzystanie z tej opcji.

Komu doradzić Kredyt na start?

Klienci często pytają doradców finansowych i analityków wprost, czy warto skorzystać z danego wariantu kredytowego. W odniesieniu do Kredytu na start to szczególnie dobra opcja dla osób, które przede wszystkim mają gospodarstwo domowe, w którym sprawują opiekę nad trojgiem lub więcej dzieci. Wówczas oprocentowanie kredytu spada do 0% (w przypadku singli jest to 1,5%, jednego dziecka 1%, a dwojga dzieci – 0,5%).

Największą kwotę kredytu można też pozyskać w przypadku gospodarstw domowych obejmujących co najmniej pięć osób. Jest to wówczas maksymalnie 600 000 zł. Dla gospodarstw, w których skład wchodzą cztery osoby to kolejno 500 000 zł, dla trzech osób – 450 000 zł, dla dwóch osób – 400 000 zł i dla singli – maksymalnie 200 000 zł. Co ważne, kwota całkowita kredytu w każdym przypadku może być wyższa. Jednak dopłaty rządowe będą obejmowały wyłącznie powyższe sumy.

Czy posiadanie własnej nieruchomości wyklucza z udziału w Kredycie na Start?

Z założenia, program Kredyt na start ma wspomóc w zorganizowaniu pierwszego mieszkania. Jednak od tej reguły jest wyjątek. Jeżeli kredytobiorca posiada troje dzieci i jest właścicielem nieruchomości, może skorzystać z programu Kredyt na Start. Musi jednak sprzedać posiadaną nieruchomość przed upływem dwóch lat oraz złożyć wniosek kredytowy w programie kredyt na start na zakup większej niż dotychczas posiadana.

Pozyskaj fachową wiedzę i umiejętności  analizowania rynku finansowego. Wybierz ,,Kurs Analityk Finansowy” dostępny na platformie dydaktycznej Krajowej Izby Księgowych i zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, Ustawą o prawie oświatowym, Ustawą o rachunkowości oraz prawem bankowym. Absolwent kursu poza dokumentacją zgodną z wymogami MEiN otrzymuje również certyfikat w języku polskim oraz języku angielskim, a także dyplom i tytuł Analityka Finansowego. Dzięki posiadanej akredytacji Uczelni wyższej absolwenci Krajowej Izby Księgowych po ukończeniu kursu mają możliwość uzyskania dodatkowej dokumentacji wydawanej przez uczelnię w postaci dyplomu i świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego. Kształcenie w ramach kursu pozwala uzyskać kwalifikacje i umiejętności zgodne z wymogami zawodu analityka finansowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 241306). Kurs można zrealizować z dofinansowaniem z Urzędu Pracy.