Kwestie związane z ekonomią i rachunkowością potrzebne są w każdej instytucji, organizacji, a także firmie. Dlatego też stabilnym i cenionym zawodem jest główny księgowy. Osoba na takim stanowisku może pracować także w szkole. Jednym z najczęściej zadawanych pytań odnośnie do takiego zatrudnienia jest to, ile zarabia główny księgowy w szkole podstawowej lub innego typu. Sprawdź, kim jest główny księgowy, co należy do jego obowiązków i ile zarabia osoba pracująca na takim stanowisku w placówce oświatowej.

Kto to jest główny księgowy?

Główny księgowy to osoba, która zajmuje niezwykle odpowiedzialne stanowisko w każdej organizacji lub firmie. Taki pracownik odpowiada głównie za kontrolowanie, planowanie, ale także koordynowanie różnych zadań związanych z rachunkowością w określonej jednostce. Główny księgowy dba o prawidłowe przeprowadzanie wszelkich operacji finansowych zgodnie z prawem i bierze udział w kształtowaniu polityki finansowej danej jednostki.

Główny księgowy to niezwykle ważne stanowisko dla każdej firmy, organizacji, jak i instytucji. Taka osoba zawsze obecna jest podczas planowania wszelkich inwestycji czy budżetu danej jednostki i ma duży wpływ na politykę związaną z jej działalnością. Pod opieką zawodową głównego księgowego znajdują się również kwestie finansowe związane z rozliczeniami wynagrodzeń pracowników.

ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE DO PRACY W KSIĘGOWOŚCI. WYBIERZ „KURS I STOPNIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ONLINE”!

Kto to jest główny księgowy w szkole i jakie są jego obowiązki?

Do obowiązków głównego księgowego należy przede wszystkim:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
  • pilnowanie terminów wykonywania transakcji i operacji finansowych;
  • koordynowanie i nadzorowanie działań finansowych;
  • kontrolowanie i dokumentowanie procedur księgowych w zgodzie z przepisami podatkowymi i regulacjami znajdującymi się w prawie rachunkowym;
  • weryfikacja planów finansowych jednostki;
  • opracowywanie sprawozdań finansowych;
  • archiwizacja dokumentów;
  • przygotowywanie analiz finansowych;
  • prowadzenie rozliczeń i dokonywanie przelewów;
  • kontrola nad działem księgowym.

Główny księgowy w szkole również wykonuje obowiązki związane z kwestiami finansowymi typowymi dla polityki i działań związanych z taką jednostką. Osoba na tym stanowisku zajmuje się także kontrolowaniem prawidłowo wykonywanych operacji gospodarczych i finansowych, które realizuje dyrektor szkoły.

Czy główny księgowy w szkole to stabilna praca?

Praca głównego księgowego w szkole jest zatrudnieniem stabilnym, które najczęściej realizowane jest na podstawie umowy o pracę. Rozliczenia finansowe muszą być przeprowadzone w każdej jednostce oświatowej, dlatego też wszystkie tego typu placówki poszukują odpowiedniej osoby na danym stanowisku.

Ile zarabia główny księgowy w szkole?

Kwestia tego, ile zarabia główny księgowy w szkole, ściśle uzależniona jest od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji. Szkoły to placówki oświatowe, ale i budżetowe, gdzie wysokość wynagrodzenia ściśle określona jest z góry przez obowiązujące przepisy. Jednak zatrudnienie tego typu jest stabilne i często warto kosztem nieco mniejszego wynagrodzenia niż w prywatnej firmie postawić na właśnie na ten aspekt.

Średnie miesięczne wynagrodzenie głównej księgowej w szkole wynosi obecnie około 3520 zł netto. Wartość ta jest jednak wyższa po zsumowaniu dodatków stażowych, premii i innych możliwych wartości dodanych.

ile zarabia główny księgowy

Jak zostać głównym księgowym w szkole?

Aby zostać głównym księgowym w szkole, należy posiadać wyższe wykształcenie ekonomiczne lub średnie, uzupełnione o trzystopniowy kurs specjalistyczny. Aby podjąć naukę w celu przyszłej pracy na stanowisku głównego księgowego w szkole, warto wybrać ,,Kurs I stopnia Głównego Księgowego” dostępny na platformie dydaktycznej Krajowej Izby Księgowych. Kurs jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, Ustawą o prawie oświatowym, Ustawą o rachunkowości oraz prawem bankowym.

Absolwent po ukończeniu Kursu I stopnia Głównego Księgowego oraz Kursu II stopnia Głównego Księgowego otrzymuje certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim, oraz dokumentację zgodną z wymogami MEiN, natomiast po ukończeniu Kursu Głównego Księgowego otrzymuje ponadto dyplom wraz z nadanym tytułem zawodowym Głównego Księgowego. Tytuł jest zgodny z kodem zawodu: 121101. Wskazany kod zawodu został ujęty w klasyfikacji zawodów wprowadzonej przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Kształcenie można zrealizować z dofinansowaniem z Urzędu Pracy.