Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/138/kurs-i-stopnia-glownego-ksiegowego-online/src-BlogLubl

Funkcja głównego księgowego jest niewątpliwie bardzo poważaną i szanowaną funkcją. Jest to zawód odpowiedzialny, który wiąże się z koniecznością wysokich kompetencji i predyspozycji zawodowych. Od głównego księgowego wymaga się między innymi wiedzy na temat prawa podatkowego, a także zasad rachunkowości zarządczej. Główny księgowy sprawuje nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych w firmie, a także kontaktuje się z instytucjami zewnętrznymi oraz całym sektorem księgowości i rachunkowości w placówce. Główny księgowy powinien posiadać certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także tytuł zawodowy głównego księgowego, które można uzyskać między innymi poprzez uczestniczenie w specjalistycznych kursach zawodowych.

Na kurs I stopnia głównego księgowego można zapisać się między innymi w mieście Lublin. Oferta kursów realizowanych m.in. przez Krajową Izbę Księgowych umożliwia jednak odbycie szkolenia na terenie innych miast oraz miejscowości. Pozytywne zaliczenie kursu pierwszego stopnia na głównego księgowego umożliwia zapisanie się na kolejny etap edukacji czyli kurs drugiego stopnia. Po zaliczeniu dwóch etapów każdy kursant otrzymuje możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego oraz tym samym uzyskania certyfikatu i zaświadczenia oraz możliwości posługiwania się tytułem głównego księgowego.

Kursy głównego księgowego realizowane przez Krajową Izbę Księgowych cieszą się bardzo dużą popularnością oraz uznaniem. Nic w tym dziwnego ponieważ zdecydowanie wyróżnia się on na tle konkurencji. Na uwagę zasługuje przede wszystkim profesjonalność kursów oraz fakt, że są one przygotowane w oparciu o ustawę Ministerstwa Edukacji Narodowej mówiącą o szkoleniu dodatkowym i kwalifikacjach zawodowych w zawodzie głównego księgowego.

Materiał merytoryczny przygotowany jest przez wykwalifikowanych profesjonalistów, którzy nie tylko posiadają odpowiednie wykształcenie, ale również umiejętność przekazywania treści dydaktycznych. Wszystko to sprawia, że oferta kursów jest kompleksowa, a nauka łatwa oraz przyjemna dla wszystkich kursantów. Podczas kursu poruszane są zarówno kwestie teoretyczne, które są związane między innymi z finansami, rachunkowością, prawem podatkowym, zarządzaniem oraz regulacjami pochodzącymi z różnych ustaw oraz wytycznymi do pracy głównego księgowego, jak również aspekty praktyczne pracy w tym zawodzie. Kursanci mogą dodatkowo skorzystać z szerokiej wiedzy oraz doświadczenia osób zajmujących się nauczaniem, co pozwala uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania oraz omówić kwestie związane z pracą zawodową. O efektywności kształcenia kursu na głównego księgowego oraz innych z oferty realizowanej przez KIK świadczą certyfikaty ISO, wpis na listę szkół i placówek edukacyjnych, a także opinie zadowolonych kursantów.