Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/140/kurs-glownego-ksiegowego-online/src-BlogŁódź

Główny księgowy to osoba bez której nie może się obejść praktycznie żadne przedsiębiorstwo. Pod jego nadzorem przechodzą wszystkie niemalże dokumenty, które mają cokolwiek związanego z finansami danego podmiotu. Na co dzień główny księgowy jest obarczony dużą odpowiedzialnością, poza tym może prowadzić własne biuro rachunkowe. Cały system rejestracyjny rachunkowości jest przedmiotem jego zainteresowań. Do jego głównych zadań należy przede wszystkim prowadzenie ksiąg rachunkowych, tworzenie określonych zestawień dotyczących obrotów oraz sald. Poza tym dokonuje też wyceny aktywów i pasywów, kataloguje dokumenty, prowadzi ewidencje zdarzeń gospodarczych. Codzienność głównego księgowego nie jest usłana różami, ale w zamian otrzymuje najczęściej wysokie zarobki i jest osobą ważną w przedsiębiorstwie.

Do wykwalifikowania tak ważnej osoby w organizacji konieczne jest odpowiednie przeszkolenie. Zadba o to Krajowa Izba Księgowych, która postanowiła wprowadzić na rynek nowatorskie rozwiązanie. Mianowicie chodzi o internetowy kurs głównego księgowego. Za pośrednictwem komputera, od tej pory każdy chętny będzie mógł rozpocząć naukę w tym kierunku. To nie tylko mogą być osoby po studiach ekonomicznych, ale także wszyscy inni, którzy mają zamiar doszkalać się lub zmieniać swoje ścieżki zawodowe. Krajowa Izba Księgowych w Polsce cieszy się najwyższym uznaniem wśród pracodawców. Dlaczego? Gdyż posiada wpis do ewidencji szkół i placówek oraz znajduje się w rejestrze instytucji szkoleniowych. W tym drugim przypadku umożliwia podejmowanie edukacji dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Mogą one ubiegać się o dofinansowanie lub całkowite pokrycie kosztów szkolenia w lokalnych Urzędach Pracy.

Internetowy kurs głównego księgowego cieszy się dużą popularnością, ponieważ oznacza praktycznie to samo co zajęcia odbywające się stacjonarnie w Łodzi, Warszawie czy Poznaniu. Poza tym, ukończenie trybu nauki przez Internet jest równoznaczne z otrzymaniem pełnoprawnych kwalifikacji, które są potwierdzone na wydrukach, certyfikatach o takim samym wzorze i na podstawie tych samych praw co w przypadku odpowiednika stacjonarnego. Wszystkie działania renomowanej instytucji jaką jest Krajowa Izba Księgowych są zgodne z regulacjami stawianymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Praktycznie ukończenie internetowego kursu głównego księgowego otwiera wiele furtek, z racji tego, że pracodawcy mają przysłowiowy „duży apetyt” na absolwentów, którzy skończyli kursy zawodowe pod egidą Krajowej Izby Księgowych.