Księgowy to osoba zajmująca się danymi finansowymi. Ponieważ wciąż powstają nowe firmy czy instytucje, stale rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą dla nich prowadzić księgowość. Na czym polega to zajęcie?

Samodzielny księgowy – zakres obowiązków

Zawód księgowego to profesja, która wymaga ciągłego rozwoju i dokształcania się, gdyż przepisy – zarówno prawa pracy jak i prowadzenia działalności gospodarczej nieustannie podlegają różnego rodzaju zmianom. Księgowi muszą więc być na bieżąco i nieustannie śledzić zmiany wprowadzane w obszarze ich kompetencji. Dobrym krokiem jest odbycie kursu samodzielnego księgowego, co pozwoli poszerzyć wiedzę i sprawnie podejmować kolejne wyzwania zawodowe.

Samodzielny księgowy jest osobą, która zajmuje odrębne stanowisko w dziale finansów i rachunkowości. Realizuje również samodzielnie działania z zakresu organizacji księgowości i rachunkowości firm, instytucji czy przedsiębiorstw. Jako specjalista, samodzielny księgowy może podejmować się działań, do których wlicza się między innymi:

  • udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
  • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
  • bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych,
  • prowadzenie ewidencji kosztów księgowych, uzgadnianie ich z kontami Księgi Głównej,
  • księgowanie i wyliczanie rezerw, wycen walutowych, podatku odroczonego,
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych,
  • księgowanie wyciągów bankowych,
  • przygotowywanie przelewów bankowych,
  • uzgadnianie i potwierdzanie sald z kontrahentami,
  • współpraca z zewnętrznymi instytucjami (np. ZUS, GUS).

Specjalista zajmujący to stanowisko powinien doskonale orientować się nie tylko w zakresie prawa pracy, podatkowego czy ustaw o rachunkowości, ale także znać międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej – to wszystko pozwala na pełne wsparcie księgowości w firmach, jak i biurach rachunkowych.

Księgowy w Polsce – wymagania formalne

Samodzielny księgowy musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie być karanym, a także posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli zaś chodzi o wykształcenie, punktem wyjścia jest tutaj ukończenie co najmniej szkoły średniej – najlepiej o kierunku ekonomicznym – i zdobycie matury. Dzięki temu można kontynuować dalszą naukę i rozwijać swoje kompetencje w zakresie administracji czy finansów, w tym na przykład odbyć kurs, który przygotuje do pracy w zawodzie; po zdaniu egzaminu pozwoli to rozpocząć pracę w księgowości. 

Dobrym wstępem, ale również i poszerzeniem nabytych już kwalifikacji, jest podejmowanie szkoleń i kursów z zakresu księgowości i finansów – jak np. kurs samodzielnego księgowego, który świetnie przygotowuje do pracy w tym zawodzie.