Zawód analityka finansowego jest jedną z najpopularniejszych ścieżek kariery w finansach. Nie jest to jednak profesja łatwa, a zapotrzebowanie na profesjonalne usługi analityków stale rośnie. Czym zajmuje się ten obszar kontrolingu?

Analizy i raporty

Analityk finansowy zajmuje się przede wszystkim badaniem stanu finansów. Odgrywa znaczącą rolę w dostarczaniu informacji o kondycji finansowej firmy, rentowności planowanych działań i ich ewentualnych skutkach; w oparciu o pozyskane dane, analityk planuje również budżety, dążąc do optymalizacji kosztów i zwiększenia zysków. To na podstawie jego wiedzy tworzy się strategie finansowe, biorąc pod uwagę również prognozy ekonomiczne i ryzyko finansowe związane z poszczególnymi przedsięwzięciami firmy.

Specjalista na tym stanowisku wykonuje analizę finansową – czyli jedną z najlepszych i powszechnie wykorzystywanych technik oceny skuteczności działań przedsiębiorstwa w gospodarce. Oprócz tego działania analityka wykorzystywane są we wnioskach kredytowych, raportach menedżerskich czy kontroli finansowej. Jest to bardzo odpowiedzialne stanowisko, gdyż od jego rekomendacji zależy funkcjonowanie i przyszłość firmy.

Analityk finansowy i jego zadania

Pomimo tego, że stanowisko analityka finansowego jest samodzielne, współpracuje on ściśle z innymi obszarami firmy, aby skutecznie zbierać dane i kontrolować stan realizacji wcześniej założonych planów. Jest w stałym kontakcie zarówno z działem księgowości, jak i kadrą kierowniczą. W zależności od obranej specjalizacji (analityk bankowy, biznesowy, gospodarczy), zakres jego działań może się nieco różnić, jednak do głównych obowiązków analityka należy:

 • uczestniczenie w przygotowaniu budżetu rocznego, a także przygotowanie planów
  i strategii wieloletnich,
 • kontrola realizacji ustalonych działań finansowych,
 • przygotowywanie raportów za dany okres rozliczeniowy,
 • przygotowywanie analiz finansowych, przeprowadzonych przed podjęciem decyzji biznesowych,
 • analiza rentowności wprowadzonych wcześniej działań, a także bieżących i ich ewentualna optymalizacja,
 • przygotowywanie prognoz ekonomicznych,
 • kontrola wydatków przeznaczanych na prowadzenie działalności,
 • ścisła współpraca z działem księgowości oraz podmiotami zewnętrznymi (jak np. klienci lub partnerzy biznesowi),
 • negocjacje z kontrahentami.

Analityk finansowy pełni bardzo ważną funkcję w firmie – ma realny wpływ na kształt i wykorzystanie budżetu, podejmowanie decyzji dotyczących nowych inwestycji oraz obrotu majątkiem przedsiębiorstwa.

Cechy dobrego analityka

Analityk finansowy powinien wykazywać się stale aktualizowaną wiedzą na temat mechanizmów rynkowych, prawa podatkowego i finansowego, sposobów zarządzania budżetem czy metod oceny ryzyka. Wszystkie te zagadnienia mają bowiem wpływ na kształtowanie przyszłości firmy.

Do tego musi wykazywać się skutecznością w działaniu – to osoba odpowiedzialna, dokładna, z dużą odpornością na stres. Świetnie organizuje własną pracę, posiada również analityczny umysł i duże umiejętności komunikacyjne. Musi świetnie orientować się w trendach zarówno na rynku finansowym, jak i w branży, dla której pracuje. Znajomość obsługi komputera – szczególnie dedykowanych programów (np. Excel, SAP czy Comarch) również nie może być mu obca.

Miejsce pracy

Praca analityka finansowego stanowi podstawę funkcjonowania korporacji, przedsiębiorstw oraz instytucji związanych z finansami. Może on więc znaleźć zatrudnienie w firmach z obszaru księgowości, podatków czy bankowości; analitycy są również niezbędni w firmach ubezpieczeniowych czy spółkach notowanych na giełdzie. Jest to również zawód dający duże możliwości rozwoju zawodowego – analityk finansowy może rozwijać swoje kompetencje w kierunku kontroli finansowej lub zarządzania jako dyrektor finansowy; inna ścieżka kariery to specjalizacja w kierunku audytora bądź samodzielnego księgowego.